#EnWatDoeJij?

Duurzame minoren

De HU heeft een uitgebreid aanbod van minors. Ook met je interesse in duurzaamheid, vanuit welk vakgebied dan ook, kan je er terecht.

Duurzaamheid is een breed begrip. Zowel ecologische, sociale als economische duurzaamheid vinden we belangrijk. Zelf kijken we vaak naar de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties om te laten zien wat duurzame ontwikkeling allemaal teweeg kan brengen: van Geen Honger (het eerste doel) tot Minder Ongelijkheid (het tiende doel). We hebben de duurzaamste minors voor je op een rijtje gezet.

Minors met duurzaamheid als hoofdthema

Allereerst de minors waarbij duurzaamheid (ecologisch, sociaal en economisch) een hoofdthema is. De cijfers geven aan om welk Sustainable Development Goal het gaat, wil je hier meer over weten? Kijk dan de site SDG Nederland.

Institute for Business Administration

Instituut voor Gebouwde Omgeving

Instituut voor Media

Instituut voor Recht

Instituut voor Social Work

Instituut voor Veiligheid

Minors met vrije invulling

Daarnaast zijn er minors waarvan de invulling vrij is en waarbij aandacht voor duurzaamheid goed in te passen is:

Instituut voor Ecologische Pedagogiek

Instituut voor Engineering and Design

Instituut voor Media

Instituut voor Recht

Instituut voor Social Work

Achter de term duurzaamheid schuilt er een reusachtige verzameling aan onderwerpen. Eén van de manieren om al die thema’s van elkaar te onderscheiden en een beter beeld te krijgen over waar duurzaamheid over gaat, is aan de hand van de Sustainable Development Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelen of SDG’s) van de Verenigde Naties. In 2015 zetten 193 landen hun handtekening onder dit akkoord met 17 doelen voor duurzame ontwikkeling. Het gros van de minors draagt bij aan een of meer van deze doelen. Zo dragen alle minors die over gezondheidszorg gaan bij aan Global Goal 3, en alle educatieve minors aan Global Goal 4. Deze zijn niet apart vermeld in het overzicht.