Wijkgericht werken

Samen Wijzer. Voor een samenleving waar iedereen ertoe doet

Dit kennisplatform is een leernetwerk, bedoeld om kennis in het sociaal domein te ontwikkelen en te delen.
Kennis op basis waarvan burgers, professionals en overheid kunnen werken aan een inclusieve samenleving.

Het kUS is één van de 15 werkplaatsen Sociaal Domein in Nederland.

We werken binnen vier thema’s aan kennis die de praktijk van het sociaal domein verbetert.
Hiermee willen we bereiken dat:

  • iedereen gezond en gelukkig op kan groeien en ouder worden;
  • de kwaliteit van wonen en samenredzaamheid in buurten en wijken versterkt wordt;
  • iedereen mogelijkheden heeft om deel te nemen aan het leven in de buurt, aan de arbeidsmarkt, aan onderwijs;
  • sociale problemen zoals schooluitval, huiselijk geweld, armoede, eenzaamheid en isolement voorkomen worden;
  • kwaliteit van zorg- en dienstverlening verbeterd wordt.

Vier thema's

1. Gezonde, sociale omgevingen en vitale netwerken
2. Participatie
3. Preventie
4. Kwaliteit van zorg- en dienstverlening

Corona-onderzoek provincie Utrecht