Arbeidsrecht in de praktijk

Voor wie

Heb jij altijd al willen weten welke rechten en plichten werkgever en werknemer hebben? Hoe je een goed functioneringsdossier samenstelt? Of wat de juridische context van bepaalde tijd-, uitzend- of oproepcontracten is? Dan is deze praktijkgerichte minor wat voor jou. Uiteindelijk kun je aan de slag als leidinggevende, HR-manager of juridisch adviseur in bijvoorbeeld het bedrijfsleven of de advocatuur.

Deze minor kun je ook volgen als deeltijdstudent. Vraag naar de mogelijkheden bij de minorcontactpersoon.

Ingangseisen

Met een propedeuse op zak ben je welkom om de minor te volgen.

Inhoud

In deze minor leer je hoe je arbeidskwesties praktisch kunt oplossen. Je leert hoe je ontslagkwesties beoordeelt, een ontslagdossier samenstelt en wat de opkomst van flexibele arbeid (zoals oproep en ZZP) betekent voor de arbeidsmarkt.

In deze minor ga je aan de slag met vragen als: hoe onderhandel je in bepaalde zaken? Hoe zit het precies met de rechten en plichten van een zieke werknemer? En wat moet je doen om werkgever en werknemer op een goede manier met wederzijds goedvinden uit elkaar te laten gaan? Ook breng je tijdens de minor een bezoek aan de rechtbank.

Andere onderwerpen zijn hoe je flexibele contracten inzet en wat je kunt doen als het re-integreren van een zieke werknemer niet naar wens verloopt.

Leerdoelen

Je werkt tijdens de minor aan een aantal leerdoelen. In de praktijk leer je:

  • alles over de juridische aspecten bij een reorganisatie
  • verschillende casussen op te lossen over ontslagrecht en flexibele arbeidsrelaties
  • welk recht van toepassing is op internationale arbeidsverhoudingen
  • welke rechter bevoegd is kennis te nemen van conflicten bij internationale arbeidsverhoudingen
  • welke arbeidsvoorwaarden gelden voor buitenlandse werknemers die tijdelijk in Nederland werken
  • wat de hoofdregels van internationale arbeidsverhoudingen zijn op rechtsgebieden (immigratie, loonheffing en sociale zekerheid)
  • zelfstandig jurisprudentieonderzoek te doen naar een zelfgekozen arbeidsrechtelijk thema
  • mediationtechnieken toe te passen op nagespeelde conflictsituaties
  • een vaststellingsovereenkomst te beoordelen en op te stellen

Cursussen

Actualiteiten arbeidsrecht
Onderwerpen als het nieuwe ontslagrecht en de gevolgen daarvan voor de praktijk komen aan bod. En hoe weet je nou of een oproepcontract een MUP of een voorovereenkomst is? Je leert het in deze cursus.

Internationaal arbeidsrecht
Heeft een Duitse werknemer die bij een Nederlands bedrijf werkt dezelfde rechten als een Nederlandse werknemer? En waar moet je op letten als je een internationale arbeidsovereenkomst aangaat?

Jurisprudentie-onderzoek
Je kiest een onderwerp uit het arbeidsrecht waar jij je verder in wil verdiepen en zoekt bij dit onderwerp artikelen uit de vakliteratuur. Ook leer je precies hóe je deze artikelen uit de vakliteratuur en jurisprudentie opzoekt.

Mediation
Tijdens deze training oefen je hoe je een conflict tussen 2 of meerdere mensen die samenwerken in goede banen leidt.

Toetsing

Tijdens de cursus Jurisprudentie-onderzoek maak je een werkstuk. Ook breng je een bezoek aan de rechtbank en je maakt daar een verslag van. De rest van de toetsen bestaan uit tentamens met open vragen.

Literatuur

De volgende literatuur komt tijdens de minor aan de orde.

Het wat en hoe van mediation door Marion Uitslag en Simone Kalff
Arbeidsrecht Begrepen door Geugjes en Wits
Wetboek: Arbeidswetgeving door W.L. Roozendaal

Je ontvangt voor de start van het onderwijs een definitieve literatuurlijst.

Rooster

Het rooster en de lesdagen zijn nog niet bekend. Het rooster wordt vlak voor periode A bekend gemaakt. De hoor- en werkcolleges vinden plaats in periode A en B.

Extra kosten

Geen.