Arbeidsrecht in de praktijk

​Context

Wil je werken als leidinggevende, HR manager of juridisch adviseur in bijvoorbeeld bedrijfsleven, rechtsbijstand of advocatuur? Dan is deze minor geschikt voor jou omdat kennis van Arbeidsrecht bij de uitoefening van deze functies belangrijk is. Als je in de praktijk werkt is het belangrijk dat je weet hoe je om moet gaan met een werknemer die disfunctioneert, hoe je een goed functioneringsdossier samenstelt, welke rechten en plichten de werknemer en werkgever hebben als de werknemer ziek is, wat de juridische context is van bepaalde tijd-, uitzend- of oproepcontracten enzv.

Hoe draagt de minor hieraan bij?

In deze minor leer je hoe je arbeidskwesties, die je in de praktijk tegenkomt, praktisch kunt oplossen. Je leert o.a. hoe je ontslagkwesties beoordeelt, een ontslagdossier samenstelt, een beëindigingovereenkomsten opstelt, hoe je moet onderhandelen bij beëindiging met wederzijds goedvinden, hoe je flexibele contracten kunt inzetten, wanneer je kunt overgaan tot ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, wat je kunt doen als het reïntegreren van de zieke werknemer niet naar wens verloopt etc. Omdat mediation steeds vaker wordt ingezet bij arbeidsconflicten heeft de minor ook een module mediation bij arbeidsconflicten. Hier leer je zowel de juridische aspecten van mediation bij arbeidsconflicten als mediationtechnieken die je kunt inzetten bij arbeidsconflicten.

Opzet minor

Actualiteiten Arbeidsrecht:  totaal 15 EC
Bij deze cursus worden belangrijke actuele onderwerpen uit het arbeidsrecht behandeld. Voorbeelden van vragen die tijdens deze cursus worden behandeld:

Hoe ga je om met een werknemer die disfunctioneert. Wanneer is er sprake van een goed functioneringsdossier of ontslagdossier?
Hoe zit dat precies met de rechten en plichten van de werknemer en werkgever als een werknemer ziek is?
Steeds meer werknemers worden vanwege reorganisaties ontslagen, mag dat zomaar, aan welke eisen moet de werkgever voldoen en hoe kan de werknemer zich verdedigen?
Wat moet je doen om werkgever en werknemer op een goede manier met wederzijds goedvinden uit elkaar te laten gaan. Hoe onderhandel je een dergelijke kwestie goed uit?
Hoe bepaal je of een ontslagvergoeding reëel is of niet?
De flexibele arbeidsrelatie heeft de toekomst. Op welke manier zijn werknemers met een bepaalde tijd- , uitzend- of oproepcontract  beschermd?
Hoe kan de werkgever een flexibele kracht het beste inhuren en inzetten?

Toetsing: open vragen tentamen en hertentamen eind periode A, B en C

Mediation: totaal 5 EC
Bij deze cursus worden naast de basistechnieken van mediation bij arbeidsconflicten ook de juridische aspecten van mediation bij arbeidsconflicten behandeld, zoals bijvoorbeeld het opstellen van een vaststellingsovereenkomst.
Toetsing: open vragen tentamen en hertentamen eind periode B en C

Internationaal Arbeidsrecht: totaal 5 EC
De cursus Internationaal Arbeidsrecht wordt gegeven door een gespecialiseerde advocaat op dit rechtsgebied die casussen uit de eigen praktijk met de studenten behandelt.

Toetsing: open vragen tentamen en hertentamen eind periode A en B

Jurisprudentie-onderzoek: totaal 5 EC
De student kiest een arbeidsrechtelijk onderwerp naar vrije keuze. De student zoekt bij dit onderwerp relevante artikelen met bijbehorende jurisprudentie uit juridische vakliteratuur. Na goedkeuring van de docent kan de student aan de slag. Een mediatheekles en een rechtbankbezoek zijn onderdeel van deze module.  Werkstuk in leveren eind periode B en C

Ingangseisen

Geen ingangseisen.