Beleggen

Voor wie

Jij volgt het financieel nieuws op de voet en bent geïnteresseerd in de ontwikkelingen op de financiële markten. Mogelijk heb je al een eerste stap gezet op de effectenbeurs? Het is duidelijk dat je een sterke interesse hebt in de financiële wereld en je ziet jezelf hier mogelijk later in werken. Maar daar heb je nog wel wat meer kennis en ervaring voor nodig en daar gaat deze minor je bij helpen.

Ingangseisen

Om deze minor succesvol te doorlopen is een goede beheersing van Excel en een goede rekenvaardigheid belangrijk. Bedrijfseconomische (basis)kennis en interesse in het analyseren van financiële cijfers is een voorwaarde om deel te nemen aan deze minor. Daarbij helpt het zeker als je het leuk vindt om in groepen te werken omdat veel opdrachten in groepsverband plaatsvinden.

Inhoud

In deze minor leer je hoe je rendement haalt uit beleggen maar ook welke risico’s er zijn en hoe je deze kunt beheersen. Na afronding heb je inzicht gekregen in het specifieke rendement/risico profiel van aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, commercieel vastgoed, grondstoffen, structured products, derivaten, opties, turbo’s en speeders. Je weet wat het verschil is tussen hedgefondsen en private equity fondsen. Je werkt veel in groepsverband want de minor is erg praktijkgericht. Beleggen is immers iets wat je moet doen en ervaren. Je doet ervaring op in de virtuele beurscompetitie waarin je met fictief geld gaat beleggen.

Met gastcolleges en (onder voorbehoud) een bezoek aan de dealingroom van ABN AMRO sta je gelijk in het midden van de beleggingswereld.

Leerdoelen

Per cursus (6)

Beleggingsleer en Financiële markten

In de cursus beleggingsleer leer je de waardeontwikkeling van de belangrijkste beleggingsproducten te begrijpen en een rationele keuze te maken tussen rendement en risico van de verschillende producten.

In de cursus Financiële markten leer je het economische nieuws te vertalen naar bruikbare informatie voor het nemen van verantwoorde beleggingsbeslissingen. In deze cursus worden op basis van een groot aantal artikelen papers geschreven bestemd voor beleggers.

Performancemeting van beleggen

Doel van deze module is om de student kennis en vaardigheden bij te brengen bij het berekenen van het rendement van sparen en beleggingen in aandelen, obligaties en vastgoed. De vaardigheid voor het oplossen van vraagstukken wordt getraind met behulp van met Microsoft Excel. Deze minor wil studenten vertrouwd maken met de performancemeting bij beleggingen in aandelen, vastrentende waarden en vastgoed.

Tevens wordt in teamverband meegespeeld in een virtuele beleggingscompetitie, waarin wekelijks beslissingen moeten worden genomen en gemotiveerd in een teambespreking.

Fundamentele en Technische analyse

Doel van de cursus Fundamentele en Technische analyse is om de student kennis van en ervaring met fundamentele analyse op te laten doen. De student leert door middel van fundamentele analyse een goed onderbouwd beleggingsadvies op te stellen. In dit advies staan gefundeerde prognoses met betrekking tot toekomstige koersontwikkeling van het aandeel van de betreffende onderneming. Dit advies biedt beleggers de mogelijkheid een brede overweging te maken het betreffende aandeel wel of niet te kopen/verkopen.

In deze cursus zal er een onderscheid worden gemaakt tussen kwantitatieve en kwalitatieve analyse, hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod:

Kwantitatieve analyse

 • Diverse categorieën van kengetallen;
 • Forecasting m.b.t. de koersontwikkeling;
 • analyse van strategie;
 • SWOT analyse.

Risico management;

Kwalitatieve analyse

analyse van bedrijfstak;

analyse van groei management;

In de cursus wordt in teamverband een beursgenoteerd fonds geanalyseerd en daarover een rapport geschreven.

Doel van de cursus Technische analyse is om de student kennis van en ervaring met technische analyse op te laten doen. Door middel van Technische Analyse zal de cursist daarna prognoses kunnen maken van toekomstige koersontwikkelingen en op basis hiervan ook gefundeerde aan- of verkoop-momenten kunnen bepalen.

Alternatieve Beleggingen

Doel van deze cursus is om de student kennis te laten maken met diverse alternatieve beleggingen, welke door de meer ervaren belegger vaak als een waardevolle aanvulling op een gespreide beleggingsportefeuille met aandelen, obligaties, fondsen en derivaten wordt beschouwd. In de cursus maken de studenten kennis met het afwijkende rendement/risicoprofiel van commercieel vastgoed, grondstoffen, structured products, hedge funds en private equity funds. Tevens leren studenten hoe zij derivaten (futures en opties) in kunnen zetten voor het afdekken van risico’s op andere beleggingsproducten en spot transacties in grondstoffen. Tevens wordt de theorie direct toegepast in een computerpracticum, waarin modellen worden gemaakt in excel.

Performance van derivaten

In deze cursus staan de belangrijkste financiële derivaten centraal, nl. opties en futures. Daarnaast besteden we ruim aandacht aan een nieuw en populair derivaat dat luistert naar de naam turbo.

Na het succesvol afronden van deze module word je geacht:

 • voldoende kennis te hebben om diverse derivaten in te zetten om het risico-rendement profiel van een beleggingsportefeuille te verbeteren.
 • de oorzaken van waardeontwikkelingen van de hiervoor vermelde derivaten te kunnen duiden en te verklaren.
 • kennis te hebben van de diverse optiestrategieën, ieder met hun rendement- en risicoprofiel.
 • derivaten te kunnen inzetten ten behoeve van risicoreductie van een beleggingsportefeuille.
 • derivaten te kunnen inzetten ten behoeve van het behalen van extra rendement op een beleggingsportefeuille.

derivaten te kunnen inzetten om speculatieve resultaten te behalen.

In de cursus wordt het 2e deel van de virtuele beleggingscompetitie gespeeld, waarin ook in hefboomproducten (opties, turbo’s etc.) wordt belegd. Wekelijks worden de genomen besluiten verantwoord in een teambespreking met de tutor.

Project Beleggingsadvies

De volgende vaardigheden worden in deze cursus getraind:

 • het kunnen beoordelen van een beleggingsvoorstel.
 • het kunnen vaststellen van de waarde van aandelen, obligaties, derivaten etc. op basis van rendementscalculaties
 • het uitvoeren van rendementsberekeningen voor het bepalen van de verschillende vormen van direct en indirect rendement bij beleggingsproducten
 • het kunnen opstellen van een risico- en beleggingsprofiel van een private belegger
 • het bepalen van een goede asset allocatie in de beleggingsportefeuille
 • het kunnen omgaan met een rekenmodel om de mogelijke toekomstige koerswaarde
 • het kunnen werken met afgeleide beleggingsinstrumenten.
 • het kunnen beoordelen van de risico’s en kansen van beleggingen in vastgoed, gestructureerde producten etc.
 • het geven van een beleggingsadvies aan een vermogende particulier.
 • het kunnen opstellen van een advies op het gebied van vermogensbeheer.
 • Het kunnen opstellen van een advies over het regelen van de nalatenschap

van een aandeel te berekenen. Het kunnen opstellen van een regio- en sectoranalyse

Daarnaast wordt professioneel gedrag en beroepshouding getraind via:

 • het werken in teamverband.
 • het kunnen werken onder tijdsdruk teneinde ‘deadlines’ te kunnen halen.
 • het kritisch kunnen beoordelen van verstrekte dan wel zelf vergaarde informatie.
 • het kunnen scheiden van hoofd- en bijzaken.
 • het accuraat kunnen werken.
 • het analytisch en kritisch kunnen benaderen van problemen.
 • het goed kunnen omgaan met tekstverwerkings- en spreadsheet programmatuur.
 • het goed onder woorden kunnen vastleggen en verdedigen van de eigen onderzoeksresultaten.

Cursussen

Periode A
Financiële markten en beleggingsleer (ME-FMBGL-14)
Technische en Fundamentele analyse (ME-TAFA-14)
Rendement van beleggen (ME-RENDPR-14)

Periode B

Project beleggingsadvies (ME-PROJECTBA-14)
Alternatieve beleggingen (ME-ALTBEL-14)
Beleggen met Derivaten (ME-DERIVPR-14)

Toetsing

Je zal getoetst worden door middel van verschillende tentamens, werkstukken en praktijkopdrachten.

Literatuur

Advies:

 • literatuur van de eerste lesperiode aanschaffen halverwege augustus 2019
 • literatuur van de tweede lesperiode aanschaffen voor 15 oktober 2019

Periode A (september-oktober 2019):

Cursus Financiële markten en beleggingsleer (ME-FMBGL-14)

 • Performance van aandelen, obligaties en fondsen
 • Financiële Markten
 • H. Buunk, Beleggen en financiële markten, 5e druk, Boom Uitgevers Amsterdam, 2016, ISBN, 9789058754257.
 • Artikelen te downloaden van de cursussite bij aanvang van de cursus.

Technische en Fundamentele analyse (ME-TAFA-14)

1. Fundamentele analyse

 • H. Schilstra, De financiële functie: Integrale Bedrijfsanalyse, Noordhoff Uitgevers 2018, Noordhoff Uitgevers, 5e druk, ISBN 978-90-01-889104

2. Technische Analyse

 • H. Geels, Beleggen met Technische Analyse, 3e druk 2011 (of latere druk), Keyword Info Systems ISBN (EAN): 978-90-77553-03-9.

Online bestellen op: http://www.keyword.nl/homepage/boeken.htm

Rendement van beleggen (ME-RENDPR-14)

 • Performancemeting van beleggingen
 • Beursspel deel 1:
 • Syllabus Performance meting, versie juli 2018, FEM Utrecht, te downloaden van de cursussite.
 • Leer Beleggen als Warren Buffet, Sonsbeek Publishers, H. Oude Nijhuis en B. Kijl, dit boek is in PDF formaat beschikbaar op cursussite (dus niet bestellen).
 • Licentievergoeding voor inloggegevens beleggingsplatform (prijs nog niet bekend)
 • Aanvullend studiemateriaal, te downloaden op de cursussite.

Periode B (november 2019- januari 2020):

Beleggen met Derivaten (ME-DERIVPR-14)

 • Performance van derivaten
 • Beursspel deel 2:
 • Syllabus Beleggen met derivaten, W. van Erp, augustus 2017, Hogeschool Utrecht, te downloaden van de cursussite.
 • Leer Beleggen als Warren Buffet, Sonsbeek Publishers, H. Oude Nijhuis en B. Kijl (dit boek is in PDF formaat beschikbaar op cursussite, dus niet bestellen).
 • Licentievergoeding voor inloggegevens beleggingsplatform (prijs nog niet bekend)
 • Aanvullend studiemateriaal, te downloaden op de cursussite.

Alternatieve beleggingen (ME-ALTBEL-14)

Alternatieve beleggingen

 • Onroerend goed als belegging, 5e druk, 2013, isbn 9789001795764, Noordhoff Uitgevers
 • H. Buunk, Beleggen en financiële markten, 5e druk, Boom Uitgevers Amsterdam, 2016, ISBN, 9789058754257 (uit periode A)
 • Syllabus Alternatieve Beleggingen, K. Vijverberg, augustus 2017, Hogeschool Utrecht, te downloaden van de cursussite.

Project beleggingsadvies (ME-PROJECTBA-14)

Project beleggingsadvies

 • Syllabus Project Beleggingsadvies, K. Vijverberg en G. van der Burg, augustus 2018, Hogeschool Utrecht, te downloaden van de cursussite.

Rooster

Het rooster en de lesdagen zijn nog niet bekend. Je ontvangt voor de start van het onderwijs je rooster.

Extra kosten

Geen.