Bevlogen medewerkers, gezonde organisaties: de psychologie achter duurzame inzetbaarheid

In de minor ‘Bevlogen medewerkers, gezonde organisaties: de psychologie achter duurzame inzetbaarheid’’ gaan studenten in klein teamverband een externe organisatie adviseren op het gebied van het zeer actuele thema duurzame inzetbaarheid. Zo hebben minorstudenten in voorgaande jaren advies uitgebracht aan Mercedes Benz op het gebied van vitaliteit, aan Aegon over ouderenbeleid en aan Utrechtzorg rond werk-privé balans. Door de persoonlijke begeleiding vormt deze minor een goede voorbereiding op het afstuderen. Bovendien worden er interessante masterclasses verzorgd door experts op het gebied van:

• Gezondheid & Vitaliteit, bijvoorbeeld: Hoe houd je medewerkers gedurende hun hele loopbaan bevlogen en inzetbaar?
• Mobiliteit, bijvoorbeeld: Hoe zorg je voor een goede doorstroom en ontwikkeling van álle medewerkers (niet alleen de ‘high potentials’)?
• Cultuur & Leiderschap, bijvoorbeeld: Wat voor leiderschapsstijl past bij een integraal inzetbaarheidsbeleid?
• Flexibiliteit, bijvoorbeeld: Wat betekenen nieuwe, flexibele arbeidsrelaties voor de arbeidskansen van verschillende groepen (potentiële) werkenden?

Ingangseisen

Studenten HRM worden direct toegelaten. Studenten van andere opleidingen kunnen ook deelnemen aan de minor, mits zij:

  • onderzoekservaring hebben, ter onderbouwing van het advies. Hierbij kan gedacht worden aan het afnemen van interviews en/of vragenlijsten, en
  • op eind derdejaars Bachelor niveau zitten.

    Voorgaande jaren hebben ook studenten Fysiotherapie, Communicatie, MWD en Facility Management deelgenomen aan de minor.