Event Crowd Management

​Evenementen zijn in trek. Kleine, middelgrote en grote evenementen. Op de evenementenjaarkalenders staan allerlei publiekstrekkers, van muziekfestivals tot voetbalwedstrijden, van stadionconcerten tot grote themamanifestaties, en van herdenkingsbijeenkomsten tot congressen. Het gaat bij (grote) evenementen om organisatie, advies en management, om vergunningenbeleid, maar vooral ook om veiligheidsbeleid. Wanneer (grote) groepen mensen bij elkaar komen, kunnen zich verschillende problemen aandienen.

De minor ‘Event Crowd Management’ geeft inzicht in de diverse elementen uit de wereld van organisatoren van evenementen, waar het gaat om de veiligheid van groepen,  bezoekersaantallen en samenwerking met verschillende actoren. Door het vooraf analyseren en daarbij het toepassen van gerichte maatregelen wordt geanticipeerd op de voorstelbare en voorspelbare risico’s van het evenement. Door tactische en strategische onderdelen in te zetten, wordt er inzicht verschaft in alle voorkomende aspecten, om zo Crowd Management succesvol te kunnen toepassen.

De minor biedt daardoor een brede kijk op veiligheid bij grootschalige evenementen. Door vanuit verschillende invalshoeken een overkoepelend geheel te schetsen, worden alle actoren en aspecten binnen het krachtenveld van evenementen geschetst. Zoals het activiteitenprofiel, het bezoekersprofiel, het ruimtelijk profiel, en alle dynamiek rond voorbereiding, risico’s, scenario’s en maatregelen, ervaringen en lessen. Naast theoretische kennis over het onderwerp vindt ook de praktische toepassing van deze kennis plaats. Tijdens de minor wordt er onder meer gewerkt met beroepsgerichte praktijkcases, trainingen, leeropdrachten en praktijkopdrachten.
De minor wordt verzorgd door hogeschooldocenten en docenten uit de praktijk.

Ingangseisen

Geen ingangseisen.