Finance for non-financials

Na je HBO studie ambieer je een loopbaan die past bij je studieniveau. Voor veel afgestudeerden betekent dit dat zij snel doorgroeien naar een leidinggevende positie. In dergelijke functies ontkom je haast niet aan de confrontatie met allerlei financiële gegevens. Zo worden opdrachten en budgetten van hogerhand weergegeven in financiële cijfers. Aan de hand van diezelfde cijfers wordt eveneens het welslagen of mislukken van een dergelijk opdracht afgelezen. Deze cijfers zijn dus van belang en vormen een belangrijk middel tot communicatie zowel binnen het bedrijf als naar buiten toe. Als leidinggevende zonder economische (voor)opleiding  ervaar je de noodzaak om vat te krijgen op deze cijfers. Wat betekenen ze? Welk verhaal gaat er schuil achter deze cijfers? Hoe kan ik deze cijfers beïnvloeden? Hoe vertaal je je eigen plannen naar begrijpelijke financiële overzichten? Kortom: hoe voorkom je dat je straks als leidinggevende overgeleverd bent aan de voor jou onbegrijpelijke termen en regels van de controller of accountant. Of anders gezegd: hoe word je een volwaardig gesprekspartner van de financiële experts zowel binnen als buiten je organisatie.
De minor Finance for non-financials is op het lijf geschreven voor niet financieel geschoolde HBO-ers die een leidinggevende positie ambiëren zonder daarbij een financiële vertaling en verantwoording uit de weg te gaan.
Voor hen die na het HBO een vervolgstudie overwegen is het wellicht goed om te beseffen dat veel vervolgopleidingen in bestuurlijke, bedrijfskundige en commerciële richting studieonderdelen kennen met een financiële inhoud. Deze minor biedt voor wat betreft deze onderdelen een goede voorbereiding.
Gegadigden voor deze minor dienen enige affiniteit met cijfers te hebben. Maar cijfers zijn geen doel op zich. Je moet op zoek willen naar het verhaal achter de cijfers. Een scherpe kritische blik is derhalve zeker zo essentieel.

Ingangseisen

Geen ingangseisen