Geld en schulden

De schuldenproblematiek in Nederland is fors. Volgens onderzoek hebben 1 op de 5 huishoudens te maken met ernstige schulden. Of zijn deze schulden zo fors dat zij professionele hulp nodig hebben om dit op te lossen. De risicogroepen zijn de laatste jaren verschoven van uitkeringsgerechtigden en alleenstaanden met een laag inkomen, naar iedereen. Het kan letterlijk iedereen overkomen om in de schulden te geraken.
Dat betekent dat HBO’ers, werkzaam in het sociaal domein, te maken krijgen met klanten met (forse) schuldproblemen. Niet iedere HBO’er zal schuldhulpverlener willen worden, maar iedere HBO’er zou wel moeten beschikken over essentiële (basis)kennis om deze doelgroep beter te kunnen ondersteunen.
Wat kan je dan doen? Wat moet je weten om iemand goed te helpen?

Deze minor is niet alleen bedoeld voor HBO’ers die als schuldhulpverlener, beschermingsbewindvoerder of budgetbeheerder willen gaan werken. De minor biedt ook ruimte voor studenten die geïnteresseerd zijn in het onderwerp, of willen weten hoe zij vanuit hun professie en met hun opleidingsachtergrond klanten met financiële problemen adequater kunnen ondersteunen.

Bij de minor Geld en Schulden wordt aan de hand van de nieuwste wetenschappelijke inzichten aandacht besteed aan het voorkomen én het oplossen van schulden.

Hierbij wordt veel aandacht besteed aan de gedragskant rond schulden, het ontstaan van schulden en de mogelijkheden om de financiële problemen aan te pakken en op te lossen. Alle relevante kaders komen aan bod. Binnen welke (juridische en sociaal wetenschappelijke) context ontstaan schulden en hoe los je ze op? Welke tools kan je inzetten? Welke doelgroepen hebben een bijzondere aanpak nodig en welke kennis moet de HBO’er daarvoor bezitten? Ook wordt uitgebreid stilgestaan bij de technische kant van de schuldhulpverlening.
Binnen deze minor wordt er nauw samengewerkt met het werkveld. Een essentieel onderdeel is het vervullen van een relevante praktijkopdracht. Deze opdrachten zijn echt en de opdrachtgevers zitten met smart op de uitkomsten te wachten.

De minor wordt financieel ondersteund door de Rabobank. Hierdoor zijn er ervaringslessen mogelijk gemaakt, die door studenten als heel leerzaam en bijzonder worden ervaren. Ook kunnen we hierdoor de minor op een bijzondere wijze aftrappen.

De minor wordt gegeven in periode A en B.

In periode A staat de sociaal wetenschappelijke kant van het ontstaan van schulden centraal. Zo wordt stil gestaan bij de schaarste dynamiek, de impact van schulden op het brein en hoe we ons gedragen. We gaan in op hoe gedrag kan worden beïnvloed en veranderd.

Ook staan we stil bij hoe schulden kunnen ontstaan in de context van bredere problematiek. Want.. .schulden komen bijna nooit alleen! De studenten leren binnen iedere mogelijk context financiële problemen te signaleren en de risico’s in kaart te brengen en hier adequaat op in te spelen.

In deze periode staat preventie; het voorkomen, signaleren en vroegtijdig oppakken en beïnvloeden van schulden centraal (10 EC).

In periode B staat het oplossen van schulden centraal. Welke kaders bepalen hoe er in Nederland hulp en ondersteuning wordt geboden bij (ernstige) financiële problemen? Op basis van de NVVK gedragscodes leert de student welke stappen doorlopen moeten worden en op welke manieren schuldhulpverlening wordt uitgevoerd. Tevens worden alle wettelijke kaders belicht en toegelicht. De incassokant komt daarbij ook uitgebreid aan bod.

De studenten staan ook stil bij alle uitzonderingen en bijzondere omstandigheden, waardoor de minor ook interessant is voor studenten die reeds ervaring hebben opgedaan binnen schuldhulpverlening, budgetcoaching of beschermingsbewind.

Tot slot leert de student welke gespreksvoeringtechnieken essentieel zijn binnen deze professie. In deze periode staat het in kaart brengen van de problematiek, werken naar een oplossing en het oplossen van schulden centraal (10 EC).

In zowel periode A en B werken de studenten aan een grote praktijkopdracht. Bij de start van de minor kunnen studenten kiezen uit diverse opdrachten vanuit het werkveld. In groepsverband wordt er onderzoek gedaan om tot een goede praktijkinterventie te komen. Er wordt een plan van aanpak opgeleverd en vervolgens wordt dit uitgevoerd. In eerdere jaren zijn er zo cursussen ontwikkeld voor de vrijwilligers van de voedselbank, interventies ontwikkeld om HU-studenten met schulden beter te ondersteunen en is Vluchtelingenwerk Nederland voorzien van een interventie om statushouders te beschermen tegen financiële problemen.

Elk jaar wordt de praktijkopdracht en de minor afgesloten met een speciale presentatie van de, door de studenten gevonden, oplossingen voor het praktijkprobleem. Een jury beoordeelt het nut, de toepasbaarheid en originaliteit van de uitgewerkte aanpakken.

Periode A en B staan in het teken van het in de praktijk brengen van de lesstof (10 EC).

Ingangseisen

​Affiniteit met het onderwerp is een must. Studenten schrijven vooraf een motivatiebrief waarin zij toelichten waarom ze willen deelnemen aan deze minor. De brief sturen zij aan de minorcoördinator Vivian den Hartogh (vivian.denhartogh@hu.nl).