Inleiding in de toegepaste psychologie

Context

Psychologie probeert het menselijk gedrag te begrijpen en te verklaren en is een van de meest populaire studies. Het aantal mensen dat weleens de hulp inroept van een psycholoog neemt hand over hand toe. Ook in ons dagelijks leven spelen psychologische inzichten een steeds belangrijker rol. Woorden als ‘introvert’ en ‘intelligent’ zijn heel gewoon geworden in de praktijk van alle dag en worden niet meer alleen door psychologen gehanteerd.

Opzet

In deze minor maken we kennis met wat de psychologie inhoudt, want ondanks het wijder verspreide gebruik van psychologische termen en verklaringen hebben velen vage en onnauwkeurige ideeën over wat psychologie nu precies doet en gebruikt om mensen te beschrijven.

De minor richt zich op kennis, vaardigheden en toepassingen van de psychologie, maar er is ook aandacht voor de eigen leervraag van de student. Er wordt nadrukkelijk gezocht naar de verbinding tussen theorie, opleiding en praktijk, tussen de theoretische, methodische en praktische kennis.
De minor is een mix van hoorcolleges, werkcolleges, gastcolleges en werken in projectgroepen. Via de digitale leeromgeving kan de student zich voorbereiden op de colleges.

De minor bestaat uit vier cursussen van elk 5 EC waarbij een bepaalde discipline van de toegepaste psychologie centraal staat. Daarnaast zijn er twee projecten die keuzemogelijkheden bieden aan studenten. De eerste projectperiode (project A) kenmerkt zich door meerdere korte projectopdrachten (sprints). De tweede projectperiode (project B) beslaat het gehele blok en sluit meer aan bij de persoonlijke leervragen van studenten in relatie tot de inhoudelijke cursussen.

Ingangseisen

Geen ingangseisen.