Justitiële dienstverlening

Voor wie

Voel jij je aangetrokken tot het justitiële werkveld? Wil je jouw kennis van het formele en materiële strafrecht verdiepen? En ben jij op zoek naar een manier om jouw gesprekstechnieken verder aan te scherpen? Dan is de minor ‘Justitiële dienstverlening’ iets voor jou. Zeker als je student Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD), HBO-Rechten (HBR) of Integrale Veiligheidskunde (IVK) bent, zit je hier op je plek. Maar als je een andere opleiding volgt kun je ook meedoen, zolang je maar aan de ingangseisen voldoet.

Ingangseisen

Je kunt meedoen aan deze minor als je aan alle ingangseisen voldoet. Je hebt:

 • je propedeuse gehaald
 • minimaal 105 studiepunten gehaald
 • minimaal 5 studiepunten gehaald voor een cursus strafrecht
 • minimaal 5 studiepunten gehaald voor een cursus gesprekstechnieken

Ook schrijf je een motivatiebrief die de punten hierboven bewijst én goed laat zien waarom je deze minor wilt volgen. De motivatiebrief kan verzonden worden naar inger.hoek@hu.nl

Inhoud

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor criminaliteit en het bestrijden ervan. Dat betekent ook dat de strafrechtketen enorm is uitgebreid. Als jij in die keten wilt werken, helpt het als je een brede blik krijgt op het justitiële werkveld. En als je strafrecht en sociale wetenschappen goed in de vingers hebt. Dat is precies wat deze minor jou brengt.

Tijdens deze minor leer je meer over formeel en materieel strafrecht. Maar ook over jeugdstrafrecht en waarom jongere cliënten een andere aanpak vereisen dan volwassenen. En natuurlijk hoe je je die aanpak eigen maakt. Verder gaan we dieper in op de achtergronden en oorzaken van criminaliteit.

Omdat psychiatrie en strafrecht een aantal raakvlakken hebben, leer je ook over forensische psychiatrie. En tot slot sta je nog stil bij de rol van het slachtoffer in het strafproces en de dienstverlening aan slachtoffers.

Kortom: de minor geeft je een brede basis waarmee je straks je voordeel doet op de arbeidsmarkt. Welk beroep je ook kiest.

Leerdoelen

Na de minor kun je:

 • de belangrijkste leerstukken van het formele strafrecht uitleggen en toepassen
 • cliënten adequaat informeren, begeleiden en naar de juiste dienstverlener in de strafrechtketen verwijzen
 • de juridische, geprotocolleerde, schriftelijke uitingen die in de justitiële keten worden gebruikt uitleggen, toelichten en toepassen
 • de actuele ontwikkelingen in de verschillende schakels van de strafrechtketen benoemen
 • straffen en maatregelen uitleggen en toelichten
 • een vonnis uitleggen en toelichten
 • psychische stoornissen herkennen en indelen in classificatiesystemen uit de klinische psychologie en psychiatrie
 • het juridische kader van een gedwongen opname van psychiatrische patiënten begrijpen en toepassen op een praktijkcasus
 • de TBS en de Pij-maatregel uitleggen en toepassen op een praktijkcasus
 • de rechten en plichten van de jeugdige verdachten in de verschillende fasen van het strafproces benoemen en toepassen
 • een onderzoeksplan opstellen en vertalen naar een beroepsproduct

Cursussen

Strafrecht in de praktijk
Je leert alles over de belangrijkste regels en voorwaarden rondom de bevoegdheden van politie en justitie. Zodat het strafrecht goed kan worden uitgevoerd. En je maakt kennis met klassieke leerstukken over opzet en schuld, poging, noodweer en meer.

Forensische psychiatrie
In een forensische setting krijg jij inzicht in veelvoorkomende psychische stoornissen en de classificatiesystemen die de psychologie en psychiatrie gebruiken. Wat is ‘gestoord’ gedrag nou eigenlijk, justitieel gezien?

Jeugd
Je leert alles over jeugdstrafrecht en de juridische aspecten van juridisch ouderschap, ouderlijk gezag, voogdij en jeugdbeschermingsmaatregelen. Je leert ook benoemen wat de invloed is van adolescentie op het gedrag en de communicatie van cliënten.

Slachtoffers en daders

Je leert over de achtergronden van slachtoffers en daders. De training is er op gericht je te bekwamen in het omgaan met zowel daders als slachtoffers binnen het veld van juridische dienstverlening.

Praktijkopdracht

Bij de uitvoering van de praktijkopdracht verdiep je je in een (sociaal juridische) onderzoeksvraag die speelt binnen het justitiële kader en ga je het werkveld in om de praktijkopdracht uit te voeren.

Toetsing

In de minor krijg je te maken met allerlei toetsvormen, omdat het testen van vaardigheden altijd een eigen aanpak vereist. Dat betekent dat er tentamens zijn, maar ook gespreksvaardighedentoetsen en verslagen. Net als een grote praktijkopdracht waarin je je eigen onderzoeksrapportage opstelt.

Literatuur

De volgende literatuur komt tijdens de minor aan de orde. Je ontvangt voor de start van het onderwijs een definitieve literatuurlijst.

 • Blansjaar, et al. Stoornis en Delict. Utrecht: De Tijdstroom, laatste druk
 • Mr. Mathieu Kronenberg, en mr. Bas de Wilde, Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht. Deventer: Wolters Kluwer, laatste druk
 • Slot, W., Aken, M. van, (redactie), Psychologie van de adolescentie, Basisboek, Amersfoort: ThiemeMeulenhoff , laatste druk

Rooster

Het rooster en de lesdagen zijn nog niet bekend.

Extra kosten

Geen.