Recht voor niet-juristen

Context

Het recht is in onze samenleving niet meer weg te denken. Wetten en overheidsbesluiten spelen een belangrijke rol op veel gebieden. De hbo-professional kan dan ook overal in het werkveld juridische zaken tegenkomen.

De minor Recht voor niet-juristen (RvnJ) is bedoeld voor de hbo’er die meer wil weten over hoe ons rechtstelsel in elkaar zit, hoe ons recht het werkveld en de samenleving beïnvloedt en uiteraard wat de rechten en plichten van de burgers zijn jegens elkaar en jegens de overheid.
Te denken valt bijvoorbeeld aan het geval wanneer u een boete hebt gekregen wegens te hard rijden waar u het niet mee eens bent. De vraag is dan: wat kunt u tegen deze beslissing van de overheid doen? Te denken valt tevens aan het geval wanneer u een smartphone hebt gekocht dat niet aan uw wensen voldoet. Wat zijn uw rechten als consument in dit geval? Nog een voorbeeld ter verduidelijking: de 80-jarige mevrouw A wordt thuis overvallen door twee overvallers. De buurman van A schiet haar te hulp. Hij neemt het op tegen de inbrekers waardoor de inbrekers lichamelijk schade oplopen. Kan de buurman strafrechtelijk vervolgd worden? Nog een voorbeeld ter verduidelijking: de 80-jarige mevrouw A wordt thuis overvallen door twee overvallers. De buurman van A schiet haar te hulp. Hij neemt het op tegen de inbrekers waardoor de inbrekers lichamelijk schade oplopen. Kan de buurman strafrechtelijk vervolgd worden? U koopt een product waar u niet tevreden over bent. Wat zijn uw rechten als consument?

Wat gaat u doen?

Tijdens deze minor zet u dit soort juridische problematiek in een breder maatschappelijk kader en bekijkt u maatschappelijke problematiek met een juridische bril. U richt zich op de juridisering van de samenleving, grondrechten (zoals vrijheid van meningsuiting, vrijheid van onderwijs, vrijheid van godsdienst etc.) en rechtsdilemma’s. U doet basiskennis van het recht op. U doorgrondt (wet-) teksten en analyseert jurisprudentie. U leert recht toepassen op allerlei praktijksituaties.
Rechtsgebieden die aan de orde komen: inleiding recht, juridische vaardigheden, verbintenissenrecht, consumentenrecht, staatsrecht, bestuursrecht, strafrecht, arbeidsrecht, vreemdelingenrecht en personen- en familierecht.

Ingangseisen

​Deze minor is niet toegankelijk voor studenten van juridische opleidingen, zoals Sociaal Juridische Dienstverlening of HBO Rechten.