Werken in gedwongen kader

Opzet

De minor bereidt studenten voor op het werken met volwassenen, jongeren en kinderen die in aanraking zijn gekomen met (jeugd)reclassering of jeugdbescherming of die worden opgenomen in justitiële inrichtingen, TBS-klinieken of forensische afdelingen binnen de psychiatrie.

Omdat de hulpverlening start vanuit een door de omgeving gesignaleerd probleem is de hulp die wordt geboden niet vrijblijvend. Deze vindt plaats binnen een juridisch kader en cliënten moeten deze dan ook aanvaarden en met het gesignaleerde probleem aan de slag vanwege een sanctie of de dreiging daarvan. De cliënt moet dus veelal iets, bijvoorbeeld stoppen met criminaliteit. Daar gaat het echter niet altijd om, bijvoorbeeld in situaties van verwaarlozing thuis of op straat vanwege alcohol en verslaving, psychiatrische stoornissen, problemen in de opvoeding en de gevolgen van huiselijk geweld voor kinderen. Met dergelijke vraagstukken houden professionals die in het gedwongen kader werkzaam zijn zich bezig.

Binnen het gedwongen kader is het de taak van de professional cliënten zodanig te beïnvloeden dat de kans op herhaling kleiner wordt en het perspectief op re-integratie groter. Werken in gedwongen kader vergt dan ook een speciale aanpak en verschilt van het werken in een vrijwillig kader. De positie van de professional brengt met zich mee dat hij let op veiligheid en aandacht heeft voor behandeling en re-integratie in de maatschappij. Hiervoor is binnen het gedwongen kader specifiek nodig dat professionals continu balanceren tussen positioneren, het op juiste wijze hanteren van machts-, gezags- en onmachtssituaties, controleren en beveiligen enerzijds en engageren en begeleiden anderzijds.

Wat ga je doen?

Met deze thema’s gaan we in de minor binnen vijf vakken aan de slag, waarvan vier verplichte vakken en één keuzevak, namelijk:

 1. ​Theorie volwassenen (incl. Recht volwassenen) (5 EC) ASW-MINWIGK3-13
 2. Theorie jeugd (incl. Recht jeugd) (5 EC) ASW-MINWIGK2-16
 3. Gespreksvoering volwassenen en jeugd (10 EC) ASW-MINWIGK1-13
 4. Forensische psychopathologie (5 EC) ASW-MINWIGK4-13
 5. Keuzevak (5 EC)
  a.     Seksualiteit ASW-MINWIGK8-17
  b.     Criminologie ASW-MINWIGK5-13
  c.      Conflicthantering ASW-MINWIGK6-13
  d.     Onderzoek ASW-MINWIGK7-13

 

Ingangseisen

Een propedeuse en 60 EC in de hoofdfase biedt in combinatie met een motivatiebrief toegang tot de minor. Een afgeronde stage in deze of een aanverwante sector is sterk aanbevolen.
De minor is specifiek toegankelijk voor studenten MWD, SPH, CT, Pedagogiek en SJD. Daarnaast kan de minor ook interessant zijn voor studenten CMV, Rechten, IVK, Toegepaste Psychologie en Verpleegkunde.
Voor deeltijdstudenten kijken we in overleg naar de mogelijkheden voor deelname.