Datavisualisatie en Infographics

Deze minor is onder andere geschikt voor studenten Journalistiek, Communicatie, Communicatie & Multimedia Design (CMD), Commerciële economie of technische opleidingen (ICT). Hou je van overzicht, abstracte informatie vertalen naar visuals en/of ben je een beelddenker? Dan is deze minor wat voor jou. 

Toelating

Voor deze minor gelden geen toelatingseisen. Belangrijk om te weten: de minor wordt georganiseerd vanuit de opleiding journalistiek, en daarom maken we ook gebruik van enkele journalistieke werkvormen en researchmethodes. Dit doen we omdat we studenten willen opleiden tot onanfhankelijke media-professionals met specialisatie in data-onderzoek en -visualisatie.

De examencommissie van je opleiding stelt van tevoren vast welke HU-minoren geen hbo-niveau en/of een onacceptabele overlap hebben met het verplichte curriculum van je opleiding. Check op de pagina Niet toegestane minoren onder jouw instituut of er minoren zijn die je niet mag volgen. Deze pagina zal vanaf 25 februari geüpdatet zijn voor minoraanbod 2023-2024. 

Inhoud

Grafieken, schema’s, kaarten, tijdlijnen en animaties van abstracte en saai lijkende cijfers spelen een belangrijke rol als tastbare en begrijpelijke plaatjes. Daarom kom je ze vaak tegen in de media en professionele communicatie. Kun je dit soort beelden maken? Dan staat er een dikke plus op je cv. In deze minor leer je waar je data kunt vinden, hoe je data kunt verwerken en wat voor verhalen je ermee kunt vertellen. 

Je volgt in het eerste blok (A) lessen in design, techniek, visual storytelling, datavisualisatie en datablog. In het laatste vak leer je onderzoeksvragen stellen a.d.h.v. data en op basis daarvan snel output te produceren in de vorm van datajournalistieke blogposts.

In het tweede blok (B) gebruik je alle creatieve en data-onderzoeksvaardigheden die je in blok A hebt opgedaan om datavisualisaties en infographics te ontwerpen voor professionele opdrachtgevers zoals het RIVM, Het Financieele Dagblad en PAX. De producten van deze samenwerking worden regelmatig gepubliceerd, zoals twee jaar terug in De Utrechtse Internet Courant (DUIC) of afgelopen jaar Een Gezonde Fietsroute in de Atlas Leefomgeving van het RIVM. Je werkt in deze minor zo veel mogelijk samen met studenten die andere voorkennis en vaardigheden hebben dan jij, zodat het team waarin je werkt zo sterk mogelijk is.  

Door de focus op leren samenwerken met verschillende disciplines, verwachten we wel dat studenten bij alle lesmomenten aanwezig zijn. Het is daarom en omdat er in de tweede helft van de minor met externe partners uit het veld gewerkt wordt, ook niet mogelijk om de minor deeltijd te volgen of binnen een traject op maat. 

We leiden je op tot een T-shaped professional: je krijgt brede algemene kennis van het vak en je verdiept je specialisme. Geen zorgen: we houden rekening met verschil in kennis- en ervaringsniveau van studenten en stimuleren samenwerking. 

T-shaped opbouw van de minor

Leerdoelen

Het doel van deze minor is dat studenten kennis en vaardigheden krijgen die nodig zijn om individueel, maar ook en vooral in groepsverband professionele informatievisualisaties te maken. Denk bijvoorbeeld aan het selecteren, verwerken, analyseren, inzichtelijk maken en presenteren van data. Je leert de ‘taal’ spreken van andere professionals die je in de praktijk tegenkomt als professioneel datavisualisator. 

Studenten hebben aan het einde van de minor kennis van: 

  • theorie over data- en informatievisualisatie; 
  • technieken die nodig zijn om data-onderzoek en -visualisatie op een professioneel niveau uit te kunnen oefenen; 
  • sociale vaardigheden die nodig zijn voor professionele dataproducties. 

Je kunt aan het eind van de minor: 

  • zelfstandig een data-onderzoek uitvoeren en eenvoudige informatievisualisaties maken; 
  • samen met collega’s uit andere vakgebieden een complexe dataproductie maken, waarbij je data en informatie vertaalt naar een visueel verhaal. 

Cursussen

Kennis & Kunde
Blok A: Tijdens de eerste helft van de minor volg je vakken om te leren hoe je data zoekt verzamelt, analyseert en verwerkt voor sprekende datavisualisaties en infographics. Daarvoor gebruik je storytelling- en ontwerpprincipes en verschillende softwareprogramma’s. Centraal staan hierbij Excel (spreadsheets) en Adobe-programma’s (Creative Cloud). Toegang tot Microsoft Excel is gratis via je HU-account; voor Adobe-programma’s is het nodig om een licentie aan te schaffen. Deze kan mogelijk met een medestudent worden gedeeld om de kosten lager te houden. 

Praktijk & Project A
Blok B: Tijdens deze cursus ga je met een klein team van studenten aan de slag voor een professionele opdrachtgever. Je werkt samen aan het ontwerp van datavisualisatie(s) en/of een infographic, uitgewerkt als statisch product, interactief resultaat of animatie, en je voert het hiervoor nodige onderzoeksproces uit en verantwoordt het resultaat. 

Praktijk & Project B
Blok B: Ter begeleiding van het projectwerk volg je inhoudelijke lessen die opbouwen op de lessen uit blok A en ontvang je coaching voor het werk aan de opdrachten voor de externe partners. 

Expositie eindsymposium

Toetsing

Je werkt individueel en in groepsverband aan verschillende producties. Die producties voeg je samen in een portfolio. Verder word je beoordeeld op twee aspecten: creativiteit & inhoud en professionaliteit & samenwerking. 

Literatuur

We raden aan om het volgende boek aan te schaffen:  

  • Broek, J. van den, Koetsenruijter, W., Jong, J. de, & Smit, L. (2019). Beeldtaal: Perspectieven voor makers en gebruikers. Boom. 

Aan het begin van de minor krijg je verder een leeslijst, waaraan geen extra kosten verbonden zijn. 

Rooster

Het rooster en de lesdagen zijn nog niet bekend. Je hebt voor deze minor 2 à 3 dagdelen in de week een contactmoment. Er wordt in deze minor ook op avonden lesgegeven. We verwachten dat studenten bij alle lesmomenten aanwezig zijn. Het is  niet mogelijk om de minor deeltijd te volgen of binnen een traject op maat.

De les- en toetsroosters worden, met uitzondering van de eerste onderwijsperiode van het studiejaar (start september), altijd vier weken voor de start van iedere onderwijsperiode op Mijn Rooster geplaatst. Het rooster voor de eerste onderwijsperiode van het studiejaar is drie weken voor de start vindbaar op de site. Op Mijn Rooster is altijd het meest actuele rooster zichtbaar. 

Onderwijs en evenementen voor deze minor kunnen tussen 8.30 uur en 21:30 uur worden ingeroosterd.

Extra kosten

€60-120,- (Creative Cloud, afhankelijk van gedeeld of individueel account)
€40-50,- (printkosten en mogelijke fieldtrip)

 

Deze minor is door de Green Office HU aangemerkt als een duurzame minor. Dit betekent dat je door het volgen van deze minor kan bijdragen aan één of meerdere van de Sustainable Development Goals van de UN.

 

Switch to English English