Digitale didactiek

Digitale didactiek

Wat is digitale didactiek?

Digitale middelen zijn van deze tijd en ontwikkelen zich nog continu. De mogelijkheden van deze digitale middelen voor het hoger onderwijs ontwikkelt zich even snel en steeds meer docenten maken gebruik van digitale onderdelen in hun onderwijs.

Impact op het onderwijs
De impact die de digitale mogelijkheden kunnen hebben op het onderwijs zijn groot. Er gaat steeds meer aandacht uit naar de positieve effecten van digitaal onderwijs, waarbij er kritisch gekeken wordt naar de werkzame effecten van digitale middelen. Een eenduidige uitkomst is er niet (zie bijv. Aalten 2019), daarom is het raadzaam om vooraf goed na te denken over de inzet van digitaal onderwijs.

De digitale leeromgeving Canvas heeft veel mogelijkheden voor het onderwijs. Zo kan er op verschillende niveaus gebruik gemaakt worden van Canvas, of bestaat de mogelijkheid om het gebruik van Canvas af te stemmen op de docent. Centraal in het gebruik van Canvas staat altijd de vraag of behoefte vanuit de gebruiker, veelal zowel docent als student.

Digitale Didactiek
Digitale didactiek omvat de kennis en kunde waarmee we digitale middelen kunnen inzetten om het leerproces van de student te verbeteren. Het werk van TLN is gebaseerd op de basis van een duurzame verandering: een digitaal bekwame docent. In ons werk streven we ernaar dat een docent weet welke digitale mogelijkheden wel/niet werken, hoe deze duurzaam en effectief ingebed kunnen worden en is in staat een houding te vormen ten opzichte van actuele kwesties zoals privacy. Het TLN maakt hierbij (niet exclusief) gebruik van het werk van Robert-Jan Simons, het 3P Learning Model en TPACK.

Ondersteuning
Binnen het TLN zijn experts werkzaam op het gebied van digitale didactiek en ondersteunen zij docenten(-teams) in het vormgeven van hun onderwijs. Dit kan door middel van BDB trajecten die specifiek ingericht zijn voor onderwijs met een digitaal onderdeel. De eerste trajecten daarvoor hebben in 2019 gedraaid en worden continue bijgesteld op de ervaringen van de docentengroep.

Het TLN biedt ook ondersteuning bij (ontwerp-) projecten binnen of tussen de instituten. De vorm en inhoud van deze ondersteuning wordt in het voortraject afgestemd op de ontwikkelbehoefte vanuit het instituut, zodat het instituut met succes de gestelde doelen kan nastreven. TLN is in staat gebruik te maken van het ontwerpen volgen het Five Stage model (Salmon), Shuffle (Saxion) en Flow (TU Delft)

Breed aanbod
LessonStudy is een (binnen de HU) opkomend concept waarbij docenten samen systematisch vraagstukken analyseren, hier lessen voor ontwikkelen en uitvoeren, en deze opnieuw systematisch evalueren. Instituten die ervaring of interesse hebbe in LessonStudy, kunnen deze mogelijkheid ook toespitsen op de inzet van digitale middelen in het onderwijs.

Door de recente impuls vanuit de HU, de Digitale HU, zijn de mogelijkheden op digitaal gebied nog meer toegenomen. Zo zijn een aantal thema’s waar TLN aan kan bijdragen:

 • Communicatie
 • Samenwerken
 • Formatief toetsen
 • (e)Portfolio
 • Learning Analytics

Naast deze kernthema’s zijn er nog veel meer onderwerpen waar kennis en expertise van het TLN kan aansluiten bij de instituten.

TLN biedt ook de mogelijkheid om ‘gewoon’ aan de slag te gaan met de digitale middelen van de HU zoals Canvas, TestVision, GradeWork en (de tools van) de Teacher Toolbox. Een kennismaking met de mogelijkheden, effectief en duurzaam gebruik van deze tools behoort tot het aanbod van TLN.

Ontwikkeling
Om voorop te blijven lopen op het gebied van digitale didactiek, is TLN aangesloten bij verschillende lectoraten. Zo kan TLN ook bijdragen aan ondersteuning over bijv. online begeleiden van werkplekleren of open en online onderwijs. Daarnaast onderhoudt TLN ook contact met het SURF Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT, in het bijzonder de zones Faciliteren en professionaliseren van docentenNaar digitale (open) leermiddelen en Evidence-based onderwijsinnovatie met ICT.

Tot slot een aantal vragen waar TLN ervaring mee heeft en hierbij graag ondersteuning biedt:

 • Wat is online onderwijs en wat kan het voor mij betekenen?
 • Online vs live onderwijs: wat kunnen we leren van de vergelijking?
 • Hoe combineer ik offline en online onderwijs?
 • Hoe zet ik online onderwijs(-delen) optimaal in?
 • Wat zijn de kansen van online onderwijs in mijn cursus/curriculum?
 • Wat zijn succesfactoren bij de inzet van online onderwijs?
 • Wie profiteren van online leren?
 • Wat werkt beter: in de les meeschrijven of juist typen?
 • wat zijn goede (of slechte) redenen voor het gebruik van video?
 • wat zijn activerende online werkvormen?
 • Wanneer kan je het beste quizzen? Wanneer werkt quizzen averechts?
 • Online begeleiden (via e-mail): kan dat?

Neem voor meer informatie over bovenstaande mogelijkheden op met tln@hu.nl (TLN digitale didactiek).