Digitale didactiek

Hoe verbeteren wij als team online onderwijs op een systematische manier?

Lesson Study: (online) leren van je studenten effectiever vormgeven met je team! 

Met Lesson Study leer je onderwijs te maken en uitvoeren dat past bij de onderwijsbehoeften van je studenten. Je gaat met je onderwijsteam op een praktijkgerichte manier gezamenlijk een (online) onderwijssituatie cyclisch en systematisch (her)ontwerpen. De leerprocessen van je verschillende studenten staan hierbij centraal. Je doorloopt met je team een cyclus van samen plannen, onderwijs geven, ‘live’ observeren, evalueren en verfijnen van een zogenaamde ‘onderzoeksles’. Een ervaren collega van TLN begeleidt dit proces. Een Lesson Study kan je bij de HU online, face-2-face of in een combinatie van beide uitvoeren. Niet elke student heeft dezelfde instructie, gesprek of ondersteunend materiaal nodig. Maar het is nogal een uitdaging om in te spelen op deze verschillende behoeften. Zeker nu we nieuwe uitdagingen hebben met het geven van online onderwijs 

Big ideas van Lesson Study  

 1. Je kijkt systematisch naar het leren van je studenten
 2. Je leert van het kijken naar het leren van je studenten
 3. Je integreert praktijkkennis met (wetenschappelijkeexterne kennis
 4. Je maakt deel uit van een collectieve/teamuitdaging
 5. Je werkt systematisch aan het finetunen van een (her)ontwerp  

De Lesson Study cylus 

In een Lesson Study vorm je een leerteam van ten minste drie docenten. Samen bereid je een onderzoeksles voor en observeer je deze bij elkaar, waarbij de focus op het leren van studenten ligt. Daarna evalueer je de les of interventie gezamenlijk, herontwerp je deze en geef je de les opnieuw. Zo verbeter je samen je lessen, kom je erachter wat wel en niet werkt en verhoog je de leeropbrengsten voor je studenten.

 

Online Lesson study voor het verbeteren van je online onderwijs 

De online Lesson Study biedt het kader waarin docenten samen de kern van een probleem rondom digitale didactiek kiezen en op onderzoek gaan om deze aan te pakken. Samen met je collega’s doordenk je wat je studenten nodig hebben in de online lesje maakt gebruik van (wetenschappelijke) literatuur en/of je schakelt een expert in. Bij de online les zullen je collega’s aanwezig zijnzij kijken gericht naar het leren van verschillende studenten. De systematische evaluatie en het maken van een herontwerp zorgen voor een (nog) effectievere online onderwijssituatie. Meestal kiest een team ervoor om het herontwerp nog een of twee keer uit te testen. 

Je team kan bijvoorbeeld aan de slag gaan met: 

 • Binding creëren tijdens online lessen 
 • Probleemoplossende vaardigheden in online lessen 
 • Interactie in een online setting 
 • Activeren in een online setting 
 • Motiveren op afstand
 • Leren van vaardigheden in een online setting 

Lesson Study Programma: 

Het Lesson Study traject omvat zeven bijeenkomsten van 1,5 uur. Het zijn korte bijeenkomsten om gezamenlijk weer een stap te maken in het proces om tot een onderzoeksles (of –interventie) te komen en de uitvoering ervan. Naast deze bijeenkomsten vinden er twee lesuitvoeringen plaats en een vooronderzoek door het team, bijvoorbeeld door literatuur te lezen of experts te spreken

Dit is een reguliere invulling van Lesson Study, die in de praktijk effectief blijkt. Uiteraard zijn vanuit TLN verschillende varianten mogelijk, afgestemd op de behoefte van je team. Hierover gaan we graag nader in gesprek. 

Online Lesson Study programma 

De online Lesson Study variant omvat 8 bijeenkomsten. De bijeenkomsten uit het reguliere programma plus bijeenkomst 0. In deze bijeenkomst wordt vooral de praktische kant van de Lesson Study besproken. Je maakt afspraken over het online samenwerken en online observeren van de onderzoeksles (-interentie). Deze afspraken zijn erg essentieel gebleken voor een goed verloop van een  online Lesson Study traject. 

Lesson Study in de praktijk

Zie de video onderaan deze pagina om een indruk te krijgen van het nut en effect van een Lesson Study traject of kijk hier.

De impact van Lesson Study op het functioneren van een team is bijzonder groot. Lesson Study zorgt ervoor dat ‘docenten echt samen gaan werken’, ‘nieuwe ontwikkelvragen gaan stellen’ en nieuwe competenties ontwikkelen aldus rector Peter van Dijk. Het nut wordt nog groter als de juiste kaders en betrokkenheid wordt ondersteund door alle lagen van het team.

“Deze scholing is het mooiste cadeautje dat ik in jaren gekregen heb.” (deelnemer Lesson Study)

Lesson Study is

 • “professionele leergemeenschap die door middel van een cyclisch proces van ontwerpen en onderzoek haar expertise vergroot” (Goei, Verhoef, Coenders, Vries, & Vugt, 2015, p.83).
 • Lesson Study is een krachtige werkwijze voor het versterken van lessen die effectief is” (Lesson Study NL).

Kwaliteit

Voor het begeleiden van trajecten binnen de HU streeft TLN naar adequate kwaliteit. Om die reden is TLN aangesloten bij LessonStudyNL, een samenwerkingsverband van zeven kennisinstellingen in Nederland: Vrije Universiteit Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen, Hogeschool Windesheim, Universiteit Twente, Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en NHL Stenden Hogeschool.

De begeleiders van Lesson Study HU zijn opgeleid volgens de methodiek uit het basisboek ‘Lesson Study: een praktische gids voor het onderwijs’, een uitgebreid draaiboek met allerlei ondersteunend materiaal en opgesteld door Siebrich de Vries (Rijksuniversiteit Groningen), Nellie Verhoef (Universiteit Twente) en Sui Lin Goei (Hogeschool Windesheim, Vrije Universiteit Amsterdam).

Interesse of wil je meer weten?

TLN gaat graag met je in gesprek om samen te beoordelen hoe Lesson Study jou kan helpen in het doel dat je voor ogen hebt.

We werken als TLN veel in teams, je kan je (support) vraag binnen de openbare TLN MS Teams stellen aan andere experts binnen verschillende expertisegebieden.

Leg je een vraag liever neer in besloten kring, stuur dan een mail naar tln@hu.nl of neem contact op met één van de expertiseleiders (hier).