Digitale didactiek

Vormgeven afstandsonderwijs

Hier kun je bronnen vinden die je kunnen helpen bij het (her)ontwerpen van je onderwijs op afstand.

Hoe je onderwijs op afstand kunt vormgeven (inclusief toetsen), zodat je studenten optimaal kunt begeleiden, is een ontwerpvraagstuk. We hebben daarom specifiek bronnen uitgezocht die je helpen om als ontwerper je onderwijs vorm te geven op een creatieve en systematische manier. In deze bijdrage is er specifiek aandacht voor ontwerpen vanuit visie.

Als de bronnen vragen bij je oproepen of je even wilt sparren tijdens het ontwerpen, zoek ons en je collega’s dan op via Teams of neem contact op met het supportteam van TLN

Hoe maak je online onderwijs sociaal?

Naam bron Hoe maak je online onderwijs sociaal?
Ontwerpperspectief op deze bron Artikel met als conclusie: ‘bedenk je dat goed online onderwijs echt om een compleet herontwerp vraagt’
Wat is het voor bron? Inspirerend betoog door experts/deskundigen
Hoe omvangrijk is bron? Vlot geschreven artikel met persoonlijke ervaringen ook
Ontwerpstap (analyseren, ontwerpen & ontwikkelen, implementeren, evalueren) Analyseren
Credits ScienceGuide met quotes van experts/deskundigen
Link naar bron https://www.scienceguide.nl/2020/04/hoe-maak-je-online-onderwijs-sociaal/

Het verschil tussen online leren en ‘emergency remote teaching’

Naam bron Het verschil tussen online leren en ‘emergency remote teaching’
Ontwerpperspectief op deze bron Op korte termijn gaat het meer over ‘emergency remote teaching’ voor erna in deze blogbijdrage ontwerpprincipes voor online leeromgevingen.
Wat is het voor bron? Theoretisch onderbouwde ontwerpprincipes voor wanneer eerste fase crisis voorbij is
Hoe omvangrijk is bron? Vlot leesbare blogbijdrage
Ontwerpstap (analyseren, ontwerpen & ontwikkelen, implementeren, evalueren) Analyseren, ontwerpen & ontwikkelen
Credits Wilfred Rubens, expert/deskundige Technology-Enhanced Learning
Link naar bron https://www.te-learning.nl/blog/het-verschil-tussen-online-leren-en-emergency-remote-teaching/

Thema-uitgave. Van onderwijsvisie naar de inrichting van de digitale leeromgeving.

Naam bron Thema-uitgave. Van onderwijsvisie naar de inrichting van de digitale leeromgeving.
Ontwerpperspectief op deze bron Het belang van een visie op onderwijs(-op-afstand) komt naar voren, zodat je vanuit die visie leeromgevingen kunt ontwerpen en inrichten.
Wat is het voor bron? Maakt helder hoe je naar digitalisering van onderwijs kunt kijken met 6 concrete cases ter illustratie.
Hoe omvangrijk is bron? Overzichtelijk, wel veel lezen (29 pagina’s als pdf-bestand)
Ontwerpstap (analyseren, ontwerpen & ontwikkelen, implementeren, evalueren) Analyseren
Credits Uitgave van Surfnet met bijdrages van veel experts/deskundigen.
Link naar bron https://www.surf.nl/files/2019-02/thema-uitgave-van-onderwijsvisie-naar-inrichting-leeromgeving_web.pdf

Verbeteren digitale toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Voordelen en richtlijnen.

Naam bron Verbeteren digitale toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Voordelen en richtlijnen.
Ontwerpperspectief op deze bron Steeds meer instellingen willen digitale toegankelijkheid

Verbeteren, zodat zoveel mogelijk studenten met succes kunnen studeren. In deze bron voordelen en richtlijnen.

 

Deze bron biedt mogelijkheid om vanuit ander perspectief naar huidige ontwerpvraagstuk te kijken. Als kans om digitale toegankelijkheid te gaan verbeteren en te werken aan inclusiever onderwijs.

Wat is het voor bron? Handvatten om te starten met de verbetering van digitale toegankelijkheid.
Hoe omvangrijk is bron? Vlot geschreven brochure (15 pagina’s tekst & figuren)
Ontwerpstap (analyseren, ontwerpen & ontwikkelen, implementeren, evalueren) Analyseren
Credits ECIO Expertisecentrum Inclusief Onderwijs
Link naar bron https://www.ecio.nl/wp-content/uploads/sites/2/2018/10/ECIO-Digitale-toegankelijkheid_in_het_hoger_onderwijs-2020.pdf

Lectoraat co-design Hogeschool Utrecht publicaties

Naam bron Lectoraat co-design Hogeschool Utrecht publicaties
Ontwerpperspectief op deze bron Onderzoeken waarbij co-design centraal staat. “De ontwerper is als een vroedvrouw: begeleidend, waar nodig sturend en duwend, maar altijd vanuit het besef dat de verandering van de mensen is. Zij maken en bestendigen de uiteindelijke omslag” Remco van der Lugt, lector
Wat is het voor bron? Inspiratie vanuit onderbouwde theorie
Hoe omvangrijk is de bron? Afhankelijk van het onderzoek
Ontwerpstap (analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, implementeren, evalueren) Ontwerpen & ontwikkelen
Credits Diverse leden van het lectoraat
Link naar bron https://www.hu.nl/onderzoek/publicaties#/

Op digitale.hu zijn ook bronnen te vinden, dit is de centrale aanvliegroute van onze hele hogeschool. Ook zijn er bronnen over alternatieve vormen van toetsen en het digitaliseren van toetsvormen. Bovendien zijn er bronnen voor het uitvoeren van onderwijs op afstand, over hoe je studenten optimaal kunt begeleiden.