Digitale didactiek

Hoe houd ik oog voor studentenwelzijn in online onderwijs

Studeren+, Studentenwelzijn, diversiteit.

Door Harriet Rempe, Team Studentbegeleiding

Juist in deze ontregelende tijd is het belangrijk om extra oog te hebben voor studentenwelzijn, voor de enorme diverse groep studenten die bij ons studeert, voor onze studenten met een beperking. Maar liefst 30 % van onze studenten geeft aan ‘iets’ te hebben en ruim 10% ervaart belemmeringen in hun studie als gevolg van hun beperking.

Studenten kunnen te maken hebben met beperkingen zoals

 • Lichamelijke beperking
 • Auditieve beperking
 • Visuele beperking
 • Chronische ziekte
 • Psychische kwetsbaarheid
 • Neurodiversiteit (add, adhd, ass)

20 % van alle beperkingen is zichtbaar, 80 % niet zichtbaar.

En dan hebben we ook te maken met studenten voor wie seksuele voorkeur en/of gender een issue is, die uit gezinnen komen met financiële problemen, waar huiselijk geweld een thema is, waar niemand eerder het Hoger Onderwijs is ingestroomd, die nog niet zo lang in Nederland geworteld zijn, die mantelzorgtaken hebben en/of de zorg voor een of meer kinderen, etc.

Soms hebben studenten met maar één van bovenstaande zaken te maken, geregeld speelt er meer.

Contact/vragen

Mail of maak een afspraak ( bijvoorbeeld in ms teams) met Marian de Groot (aanjager studeren+, voorzitter taskforce studentenwelzijn) en/of Harriët Rempe (beleidsmedewerker studeren+ en studentenwelzijn)

marian.degroot@hu.nl 06 12509670

harriet.rempe@hu.nl     06 38762303

Tips en adviezen

 • Studieloopbaanbegeleiders/leerteambegeleiders: Neem proactief contact op met je studenten! Vraag de student hoe het met de student zelf gaat en hoe het studeren lukt, of en waar knelpunten zitten. Denk aan:
 • moeite met het aangeboden onlineonderwijs
 • moeite met het behouden van structuur en ritme in de dag en in de week
 • moeite met het scheiden van studietijd en vrije tijd
 • gemis van een adequate studieplek met voorzieningen zoals goede wifi en een laptop
 • verlies van inkomsten en financiële zorgen

Een aantal knelpunten dat op deze wijze wordt ‘opgehaald’, kan wellicht opleidingsbreed worden opgepakt door het online-onderwijs iets anders vorm te geven.

 • Voor studenten is de begrijpelijkheid van het digitale materiaal belangrijk, zeker nu het informele contact met en mondelinge toelichtingen van docenten zijn weggevallen. De begrijpelijkheid neemt toe als al het materiaal van de opleiding een zelfde opbouw heeft en een zelfde navigatiestructuur.
 • Iedereen is druk bezig om het onderwijs om te zetten in een digitale vorm. Probeer als docententeam ook steeds een totaalbeeld te creëren van al het onderwijs dat een student in een blok aangeboden krijgt: Is dat afwisselend genoeg? Is er voldoende variëteit in werkvormen? Komt elke student uit de groep voldoende aan zijn trekken? Misschien kan bijvoorbeeld de inzet van trainingsacteurs in het onderwijs of in de toetsing nét dat beetje afwisseling bieden?

Good practises

à Organiseer 2 maal per week via Teams een dagstart met studenten (vooral ook interessant voor de studenten met studievertraging die niet meer in een vaste groep zitten)

à Stuur studenten die onbereikbaar lijken een ouderwetse kaart (we vergeten je niet!)

à Pas de  ‘Studietips InHolland’ toe op de eigen opleiding

Bronnen

Digitale studietips:

https://hbo-kennisbank.nl/details/sharekit_inholland:oai:surfsharekit.nl:fe621439-7b10-4959-a33d-ab58720837bf?q=studietips

Digitale toegankelijkheid:

Inclusief ontwerpen:

Achtergrondinformatie:

en samenvatting in ScienceGuide (https://www.scienceguide.nl/2018/12/studenten-met-beperking-worden-onvoldoende-voorbereid-op-arbeidsmarkt/)