Handreiking ChatGPT en toetsing

Sinds eind vorig jaar is er in de media veel te doen over ChatGPT, een chatbot op basis van artificiële intelligentie. Ook binnen de HU wordt er op veel plaatsen over dit onderwerp gesproken. Rogier Neefe (DLO) en Karin Vogelaar (OO&S) ontwikkelden een eerste handreiking voor docenten en examencommissies over hoe we als hogeschool om willen gaan met het gebruik van ChatGPT in onderwijs en toetsing. De handreiking gaat in op wat ChatGPT is, welke kansen en zorgen er zijn voor ons onderwijs en wat het betekent voor toetsing.

De ontwikkelingen op het gebied van artificiële intelligentie gaan op dit moment razendsnel. Het is dus bijna niet te voorspellen waar we volgend jaar staan. Vanuit de dienst OO&S en de DLO zullen we de ontwikkelingen op de voet blijven volgen en jullie informeren.

Daarbij is het van belang dat we voortdurend een kritische dialoog met elkaar en met onze studenten blijven voeren over dit onderwerp. Ga dus zelf vooral ook in gesprek met collega’s en studenten over wat artificiële intelligentie betekent voor de toekomst van het werkveld en het onderwijs.