Professionalisering

Het SKE- en TEG-netwerk

De HU kent een steeds groter aantal SKE’ers. Steeds meer opleidingen hebben inmiddels ook een TEG, een ToetsExpertGroep, ingericht, waarin vaak SKE’ers een rol hebben.

De TEG en SKE’ers ondersteunen bij vraagstukken op het gebied van toetskwaliteit op jouw instituut. Voor die SKE’ers  en/of TEG’ers organiseren we als TLN jaarlijks enkele bijeenkomsten. Daarnaast hebben we een teams-omgeving waarin we elkaar kunnen inspireren, informatie uitwisselen en vragen/dilemma’s kunnen bespreken. Deelnemen? Meld je aan!