Toetsprogramma & -beleid

Programmatisch toetsen

Onder programmatisch toetsen verstaan we een doordachte opbouw van het toetsprogramma van een opleiding, waarbij summatieve beslissingen over het functioneren van een student genomen worden op basis van meerdere datapunten, die over langere periode zijn verworden.

In deze video kun je de ‘Gebruikersmiddag Programmatisch toetsen’ terugkijken. Daarin licht Liesbeth Baartman het concept toe en worden voorbeelden van opleidingen gegeven. Het vervolg is een vragenuurtje met Cees van der Vleuten, waarin hij veel voorkomende vragen beantwoordt. De Powerpoint en het gesprek kun je ook terugkijken.

Hieronder vind je twee voorbeelden van programmatisch toetsen, zoals die inmiddels op de HU wordt uitgevoerd:

In deze video vertelt Ruben van der Weijden, opleidingsmanager van de bacheloropleiding Communicatie, waarom de opleiding programmatisch is gaan toetsen. En in de tweede video wordt het toetsprogramma van de opleiding Communicatie gepresenteerd en uitgelegd.

In deze video gaat Ernst van den Bosch in gesprek met docenten van de opleiding Ecologische Pedagogiek over hun redenen om programmatisch te gaan toetsen en in de laatste video wordt het toetsprogramma van die opleiding gepresenteerd en uitgelegd.

Bij het bekijken van de video’s kun je gebruikmaken van de kijkvragen hieronder. Deze kunnen je opleiding op weg helpen als jullie zelf nadenken over programmatisch toetsen.

Materiaal

Bronnen

L.Baartman, I.Biemond (2021). Backward design bij programmatisch toetsen. In: Examens (2021).

Van der Vleuten, C., S. Schut en S. Heeneman (2018). Programmatisch toetsen als motor voor professioneel leren in het hoger onderwijs. In: Sluijsmans, D. en M. Segers (red.), Toetsrevolutie. Naar een feedbackcultuur in het hoger onderwijs. Culemborg: Phronese

Van der Vleuten, C.P.M, L.W.T. Schuwirth, E.W. Driessen, J. Dijkstra, D. Tigelaar, L.K.J. Baartman en J. van Tartwijk (2012). A model for programmatic assessment fit for purpose. In: Medical Teacher, 34, 205-214

De nieuwste ontwikkelingen en inzichten kun je volgen op de website Programmatisch Toetsen van de landelijke werkgroep.

Hieronder staat een opname van het Congres voor Lerarenopleiders van 9 februari 2021, over Programmatisch toetsen. Met Cees van der Vleuten, Liesbeth Baartman en twee praktijkvoorbeelden.