SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS – UNITED NATIONS


‘Utrecht klimaatneutraal in 2030’. Deze regionale ambitie heeft Hogeschool Utrecht tot een van haar eigen speerpunten gemaakt. De HU speerpunten sluiten aan bij de focus van de regio, de stad Utrecht en het regionale bedrijfsleven.

Als kennisinstelling draagt Hogeschool Utrecht bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van de samenleving. De HU beschouwt duurzaamheid niet als een keuze maar als een noodzaak en een maatschappelijke plicht aan de volgende generaties. Een toekomstbestendige wereld is één van deze verantwoordelijkheden.

Opleiden zonder duurzame ontwikkeling is voor Hogeschool Utrecht geen optie. De studenten van nu moeten vorm geven aan onze toekomst. Die toekomst kan alleen maar berusten op duurzame ontwikkeling. Daarom stelt de HU duurzame ontwikkeling centraal in haar onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering.

Zo is de HU per mei 2014 gestart met het Center of Expertise (CoE) Smart Sustainable Cities, samen met bedrijven en andere kennisinstellingen. Met innovatief onderzoek en onderwijs werkt het CoE aan producten, diensten en oplossingen die de realisatie van de slimme, gezonde, duurzame stad dichterbij brengen.

Daarnaast is er sinds maart 2016 een Green Office HU, bestaande uit zes student-assistenten en een Green Officer. Green Office HU werkt aan het vergroten van het draagvlak voor duurzaamheid, door studenten en medewerkers te informeren en activeren om samen te werken aan de duurzame doelstellingen van de hogeschool.

De Verenigde Naties hebben een mondiale agenda aangenomen om de wereld ‘een betere plek te maken in 2030′. Hieruit zijn de zeventien ‘Sustainable Development Goals’, of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, voortgekomen. De HU steunt deze doelen en werkt al jaren actief mee aan het bereiken. De focus ligt hierbij op de doelstellingen rond People (sociaal), Planet (milieu/klimaat) en Profit (mvo, arbeidsparticipatie).

Klik hieronder op een doel om te zien wat het inhoudt en wat de HU doet om dit doel te bereiken!

Onderwijs cruciaal voor behalen duurzame ambities

Onderwijs cruciaal voor behalen duurzame ambities

De Europese Unie onderstreept het belang van onderwijs, onderzoek en innovatie voor het slagen van de doelen. De Europese Commissie heeft een zogeheten ‘reflection paper’ geschreven waarin wordt uitgewerkt hoe de SDG’s het beste kunnen worden bereikt. Forse investeringen in onderwijs en wetenschap maken onderdeel uit van die plannen. Eerder dit jaar kreeg de Commissie al het advies om een zo inclusief mogelijk leven lang leren beleid te ontwikkelen. Dat advies lijkt nu ter harte te worden genomen. “Het verbeteren van...

Windelektriciteit record!

Windelektriciteit record!

Afgelopen vrijdag (8 februari) heeft Nederland een record gehaald! Er is op deze dag gemiddeld meer dan 4000 MW windelektricteit geproduceerd. Dit was voldoende voor 28% van onze...

Bèta- en technologieonderwijs voor een duurzame wereld

Bèta- en technologieonderwijs voor een duurzame wereld

We weten meer dan ooit over de wereld en kunnen aan meer knoppen draaien dan ooit tevoren. We hebben het menselijk genoom in kaart gebracht, slimme algoritmen voorspellen ons gedrag en we veroorzaken ingrijpende veranderingen in onze leefwereld. Om jonge...