SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS – UNITED NATIONS

‘Utrecht klimaatneutraal in 2030’. Deze regionale ambitie heeft Hogeschool Utrecht tot een van haar eigen speerpunten gemaakt. De HU speerpunten sluiten aan bij de focus van de regio, de stad Utrecht en het regionale bedrijfsleven.

Als kennisinstelling draagt Hogeschool Utrecht bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van de samenleving. De HU beschouwt duurzaamheid niet als een keuze maar als een noodzaak en een maatschappelijke plicht aan de volgende generaties. Een toekomstbestendige wereld is één van deze verantwoordelijkheden.

Opleiden zonder duurzame ontwikkeling is voor Hogeschool Utrecht geen optie. De studenten van nu moeten vorm geven aan onze toekomst. Die toekomst kan alleen maar berusten op duurzame ontwikkeling. Daarom stelt de HU duurzame ontwikkeling centraal in haar onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering.

Zo is de HU per mei 2014 gestart met het Center of Expertise (CoE) Smart Sustainable Cities, samen met bedrijven en andere kennisinstellingen. Met innovatief onderzoek en onderwijs werkt het CoE aan producten, diensten en oplossingen die de realisatie van de slimme, gezonde, duurzame stad dichterbij brengen.

Daarnaast is er sinds maart 2016 een Green Office HU, bestaande uit zes student-assistenten en een Green Officer. Green Office HU werkt aan het vergroten van het draagvlak voor duurzaamheid, door studenten en medewerkers te informeren en activeren om samen te werken aan de duurzame doelstellingen van de hogeschool.

De Verenigde Naties hebben een mondiale agenda aangenomen om de wereld ‘een betere plek te maken in 2030′. Hieruit zijn de zeventien ‘Sustainable Development Goals’, of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, voortgekomen. De HU steunt deze doelen en werkt al jaren actief mee aan het bereiken. De focus ligt hierbij op de doelstellingen rond People (sociaal), Planet (milieu/klimaat) en Profit (mvo, arbeidsparticipatie).

Klik hieronder op een doel om te zien wat het inhoudt en wat de HU doet om dit doel te bereiken!

Truien aan, tv uit: de Energy Race voor studentenhuizen begint weer!

Truien aan, tv uit: de Energy Race voor studentenhuizen begint weer!

Het is koud! Een goede reden om de kachel een tikje verder open te draaien? Niet voor de deelnemers van de zevende Student Energy Race. Drieëntwintig studentenhuizen uit zeven verschillende steden zijn in de race om de meeste energie te besparen. Utrecht is met zes deelnemende huizen goed vertegenwoordigd. Chabelle doet mee met haar huis aan de Monseigneur Van De Weteringstraat in Utrecht. ‘We hebben zelfs al een yel bedacht: Hup Monseigneur, groen is onze kleur!’ Het begon ooit met een aantal Leidse...

Afvalscheiding op de HU

Afvalscheiding op de HU

Van afval naar grondstof: afvalscheiding bij de HU Met ingang van het nieuwe studiejaar is een pilot met afvalscheiding gestart op Heidelberglaan 15 en Padualaan 101 om het afval/de grondstoffen efficiënter te scheiden. De afgelopen maanden is dat al goed verlopen...

De HU brengt onderwijs en onderzoek samen op het Utrecht Science Park

De HU brengt onderwijs en onderzoek samen op het Utrecht Science Park

Op 10 oktober, de dag van de duurzaamheid, vierde Hogeschool Utrecht dat al haar Utrechtse onderwijs en onderzoek is samengebracht op het Utrecht Science Park. Door alle Utrechtse activiteiten samen te brengen op één locatie, wordt samenwerken gestimuleerd. ...