Verbreding
Positieve psychologie en meer welzijn

Positieve psychologie en meer welzijn

Waar word je gelukkig van? Wat drijft jou? Wie ben je? Veel studenten vinden het lastig om deze vragen te beantwoorden.

De training Positieve Psychologie voor jezelf kan een bijdrage leveren aan het herkennen en ontwikkelen van geluk waardoor jij  meer welbevinden ontwikkelt voor nu en in de toekomst. De training biedt handvatten in het toepassen van vaardigheden voor jezelf.

Veel psychologen hebben zich in de 20ste eeuw beziggehouden met de vraag “wat is er mis met mensen”. Dit kan een belangrijke vraag zijn, maar een onvermijdelijk gevolg van deze focus op de negatieve aspecten van welzijn en gezondheid is dat er binnen de psychologie een bijna exclusieve aandacht voor psychopathologie is ontwikkeld (Alberts, A., 2017). De wetenschappelijke psychologie heeft zich disproportioneel gericht op pathologie en het repareren van problemen en heeft relatief weinig aandacht besteed aan factoren die “het leven de moeite waard maken”.

In het begin van de 21e eeuw kwam er een toenemende aandacht voor een nieuwe vraag.: “Wat zijn de kwaliteiten van mensen?”. Deze vraag staat centraal binnen de positieve psychologie. Deze psychologische wetenschap richt zich op het identificeren en ontwikkelen van kwaliteiten van mensen en op het verhogen van welzijn.

Thema’s die binnen deze training aan de orde komen zijn: Geschiedenis en elementen van de Positieve Psychologie, mindfulness, compassie, waarden en motivatie, waarden gestuurd gedrag, positieve emoties, het authentieke zelf, geluk en gelukslessen op de basisschool.

Voor studenten levert dit een bijdrage aan de ontwikkeling van de vakbekwaamheid en de ontwikkeling tot reflectieve professional. Daarnaast zorgt het voor een verhoogde mate van welbevinden. Dit kan leiden tot een positievere beleving van het leven en de studie.

De training wordt gegeven door een trainer positieve psychologie die een universitaire opleiding in de Algemene Sociale Wetenschappen heeft gevolgd en die zich vervolgens gespecialiseerd heeft in de Positieve Psychologie.

Contactpersoon: Maaike.kooistra@hu.nl

Osiris code: GHON-POPSYWEL-20

Inschrijven in Osiris

Donderdagen: 18.00 – 21.00, start op 17 september. Vier bijeenkomsten in blok A en vier bijeenkomsten in blok B. In de laatste bijeenkomst verzorgen de studenten een presentatie aan de medestudenten waarin ze hun ontwikkeling met betrekking tot dit honourstraject naar voren laten komen. Deze presentatie duurt ongeveer 10 minuten.