Toetsprogramma & -beleid

Kwaliteitscriteria voor toetsprogramma (KIT 2.0)

Het KwaliteitsInstrument Toetsprogramma (KIT2.0) is een vernieuwde versie van het “oude” KIT uit 2013, dat is gebaseerd op de promotieonderzoek van Liesbeth Baartman en Raymond Kloppenburg. In KIT2.0 zijn aanpassingen gedaan op basis van praktijkervaringen, en op basis van recente ontwikkelingen in de wetenschappelijke literatuur over programmatisch toetsen.

Het KIT2.0 heeft de volgende functies:

 • Instrument dat gebruikt kan worden bij (her)ontwerp van een toetsprogramma;
 • Instrument dat gebruikt kan worden om een toetsprogramma te evalueren;
 • Instrument in de kwaliteitszorg van een opleiding (PDCA).

De belangrijkste aanpassingen in KIT2.0 zijn:

 • Je voert de evaluatie als team uit (en niet meer als individu);
 • KIT2.0 is gebruiksvriendelijker geworden, bijvoorbeeld doordat je zelf kunt inloggen en je evaluatie weer kunt downloaden;
 • KIT2.0 is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke literatuur over programmatisch toetsen.
 • Net als de oude versie van KIT is KIT2.0 in het ontwikkelproces gevalideerd door besprekingen met experts in onderzoek en praktijk. Vanaf september 2019 wordt verder gewerkt aan dit evaluatieonderzoek, bijvoorbeeld door praktijkervaringen te monitoren. Op die manier wordt KIT2.0 verder verbeterd.

Hoe werkt KIT2.0?
Met KIT2.0 evalueer je als team je toetsprogramma in termen van fitness for purpose, validiteit, de beslisfunctie (betrouwbaarheid), de leerfunctie (formatief) en condities. Je doorloopt in de zelfevaluatie een aantal stappen:

 1. Start met initiatiefnemers: bepaling van het toetsprogramma (welke deel van het toetsprogramma, welke toetsen zitten daarin), en bepaling van collega’s die gaan  meedoen in de evaluatie.
 2. Verzamelen van bestaande info over het toetsprogramma: bekijken van info uit bijvoorbeeld cijferregistratie en studentevaluaties. Eventueel verzamelen van extra informatie door bijvoorbeeld gesprekken met studenten, docenten, werkveld etc.
 3. Gesprek met evaluatorenteam: samen met de uitgenodigde collega’s evalueer je het toetsprogramma aan de hand van kwaliteitscriteria, gebaseerd op fitness for purpose, validiteit, beslisfunctie, leerfunctie en condities. Jullie evaluatie geef je weer met behulp van schuifjes in het programma.
 4. Conclusie en afronding: keuze van verbeterpunten en prioriteiten.
 5. Export: mogelijkheid tot uitdraaien van je eigen resultaten.

Meer informatie over KIT2.0 kun je vinden op de website van KIT2.0. Daar kun je ook inloggen en zelf aan de slag gaan met KIT2.0.

Materiaal

Overzicht kwaliteitsaspecten en discussievragen KIT 2.0

Website KIT 2.0