Wie zijn wij?
Herdenkingsjaar Slavernijverleden

Herdenkingsjaar Slavernijverleden

Er wordt vaak gezegd: ‘Slavernij is geschiedenis. De HU heeft geen slavernijverleden. Diversiteit hebben we al in ons beleid staan.’

Maar inclusie van mensen vergt het onder ogen zien van hedendaagse racistische stereotypen, discriminerende patronen van uitsluiting en sociale ongelijkheid. Patronen die hun oorsprong hebben in ons slavernijverleden. Als we het verleden onder ogen zien, kunnen we van daaruit een antiracistische houding ontwikkelen die de doorwerking in het hier en nu tegengaat. Die antiracistische houding betekent niet alleen het benoemen als je zelf met discriminatie wordt geconfronteerd, maar ook als je ziet dat een ander wordt gediscrimineerd. Het netwerk Diversiteit & Inclusie zet zich in voor die houding, en daarmee voor een veilige studieomgeving voor docenten en studenten, voor een curriculum dat open en eerlijk deze problemen en geschiedenis adresseert en dat toekomstige professionals opleidt die bewust zijn van racisme en daardoor keuzes maken die goed zijn voor iedereen.

Vanuit het netwerk Diversiteit & Inclusie genereren we in dit historische jaar zoveel mogelijk aandacht om dit te bereiken. Er staan al een aantal lezingen, tentoonstellingen, films, evenementen en congressen op de planning. Zowel binnen de HU als daarbuiten. Laten we dit historische jaar dragen door alle lagen van de HU.