Wie zijn wij?
Partners

Partners

Binnen de HU zijn er verschillende intitiatieven met wie het netwerk D&I samenwerkt. Hieronder staan een aantal van deze initiatieven op een rij.

HU Home project

Het project HU HOME koppelt vluchtelingstudenten van de HU aan een andere HU-student.  Het doel van het initiatief HU Home is dat hoogopgeleide vluchteling studenten zich sneller thuis voelen in de klas, bij de HU en in de Nederlandse maatschappij. Ook het zichtbaar maken en beter benutten van de talenten van deze studenten is belangrijk bij dit initiatief. Dit initiatief biedt ook taalondersteuning voor de studenten.

Voor meer info, lees verder.

Het Powerplatform

Het PowerPlatform, opgericht in december 2018, is voor alle studenten van de Hogeschool Utrecht, in het bijzonder voor studenten+ (studenten met een extra ondersteuningsbehoefte of een hulpvraag,). Wij zetten ons in voor inclusief onderwijs en inclusief ontwerp van onderwijs binnen de Hogeschool Utrecht. Dit doen wij op beide locaties van de HU, namelijk Utrecht en Amersfoort.

Het PowerPlatform bestaat uit een groep enthousiaste studenten, die allemaal een verschillende achtergrond hebben. Het PowerPlatform is een klankbord voor de Hogeschool op het gebied van inclusief onderwijs en knelpunten binnen het huidige onderwijs. Ons streefdoel is verbetering van het onderwijs, met als einddoel volledig inclusief onderwijs. Onderwijs waarbij niemand drempels ervaart om dit te volgen!
Voor meer info, lees verder.
enEnglish