Wie doet wat?

Initiatieven

Binnen de HU zijn verschillende initiatieven actief met thema’s diversiteit en inclusie. Hieronder staan deze op een rij met een korte toelichting en een link of contactpersoon.

Gender & Sexuality Alliance HU – GSA

Sinds 2019 is de gender and sexuality alliance (GSA) actief op de Hogeschool Utrecht. De GSA komt uit het voortgezet onderwijs en is bedoeld om lhbtiqa+ inclusie onder jongeren te vergroten. Op de HU is het doel van de GSA om te zorgen dat alle studenten aan en medewerkers van Hogeschool Utrecht zich thuis voelen, ongeacht genderidentiteit en/of seksuele voorkeur.

GSA wil het bewustzijn over lhbtiqa+ kwesties op de HU vergroten en doet dit door het organiseren van events, zoals Coming Out Day en Paarse Vrijdag. Daarnaast organiseert GSA laagdrempelige sociale activiteiten voor de lhbtiqa+ gemeenschap van de HU.

Contact
Stuur de GSA een berichtje op gsa@hu.nl of neem contact op via https://linktr.ee/GSA_HU

Meer weten over de GSA? Lees dan verder via:

HUontwikkelt 

Trajectum

HU Home project

Het project HU HOME koppelt vluchtelingstudenten van de HU aan een andere HU-student.  Het doel van het initiatief HU Home is dat hoogopgeleide vluchteling studenten zich sneller thuis voelen in de klas, bij de HU en in de Nederlandse maatschappij. Ook het zichtbaar maken en beter benutten van de talenten van deze studenten is belangrijk bij dit initiatief. Dit initiatief biedt ook taalondersteuning voor de studenten.

Voor meer info, lees verder.

Het Powerplatform

Het PowerPlatform, opgericht in december 2018, is voor alle studenten van de Hogeschool Utrecht, in het bijzonder voor studenten+ (studenten met een extra ondersteuningsbehoefte of een hulpvraag,). Wij zetten ons in voor inclusief onderwijs en inclusief ontwerp van onderwijs binnen de Hogeschool Utrecht. Dit doen wij op beide locaties van de HU, namelijk Utrecht en Amersfoort.

Het PowerPlatform bestaat uit een groep enthousiaste studenten, die allemaal een verschillende achtergrond hebben. Het PowerPlatform is een klankbord voor de Hogeschool op het gebied van inclusief onderwijs en knelpunten binnen het huidige onderwijs. Ons streefdoel is verbetering van het onderwijs, met als einddoel volledig inclusief onderwijs. Onderwijs waarbij niemand drempels ervaart om dit te volgen!
Voor meer info, lees verder.

HU Cultural Mix

HU Cultural Mix is een netwerk van buitenlandse studenten die een opleiding volgen aan de Hogeschool Utrecht. De groep is in 2020 gestart in Amersfoort en bestaat op dit moment uit studenten uit Aruba, Curacao, Suriname en Congo.

De doelen van HU Cultural Mix, luiden als volgt;

  • Verbinding creëren tussen buitenlandse studenten.
  • Thuisgevoel bieden aan buitenlandse studenten binnen de HU en de opleiding.
  • Kennis en ervaringen delen met elkaar.
  • Elkaar ondersteunen.

Activiteiten en bijeenkomsten
Om de benoemde doelen te bereiken organiseert HU Cultural Mix activiteiten en bijeenkomsten. Socialiseren hoort er natuurlijk bij! Vandaar dat er om de week een bijeenkomst georganiseerd wordt. Dit gaat de ene keer online en de andere keer op locatie. De bijeenkomsten zijn verschillende sociale en educatieve activiteiten, zoals speurtochten, borrels en picknicks.

Uitbreiding
HU Cultural Mix wil er niet alleen zijn voor studenten in Amersfoort, maar ook voor studenten in Utrecht. Daarom zijn zij op zoek naar meer buitenlandse studenten die aan de HU studeren en zich willen aansluiten bij de HU Cultural Mix.

Voor meer informatie of vragen, neem contact op via:
E-mail: huculturalmix@hu.nl
Whatsapp: +31655178849

PROJECT: Gevoelige kwesties bespreken in de klas

Met het project ‘Gevoelige kwesties bespreken in de klas’ wil het Instituut voor Social Work samen met het Netwerk Diversiteit & Inclusie en het Teaching and Learning Network een antwoord geven op deze vraag en inspelen op deze behoefte. Met het project wordt gestreefd naar een meer uniforme aanpak en handvatten voor docenten om het juiste gesprek in de klas te kunnen voeren. 

Voor meer informatie over het project lees het artikel Project: gevoelige kwesties bespreken in de klas

Voor vragen over het project en om in contact te komen, kan je mailen naar projectleider Nadezda Broshuis: nadezda.broshuis@hu.nl

 

enEnglish