Wie zijn wij?
Projecten

Projecten

Onbewuste vooroordelen – unconcious bias

Vooroordelen zijn aannames over iemand zonder te weten of ze waar zijn. Ze komen vaak snel en onbewust op, en zijn vaak gebaseerd op stereotypen. De HU streeft naar inclusiviteit en gelijke kansen voor iedereen, dus het is belangrijk om stil te staan bij je eigen vooroordelen en je gedrag daarop aan te passen.

Het Teaching & Learning Network van Hogeschool Utrecht, in samenwerking met het Netwerk Diversiteit & Inclusie, biedt je elke onderwijsperiode de mogelijkheid om mee te doen aan deze introductie (1 dagdeel) voor HU-docenten om jouw eigen onderwijs inclusiever te maken.

N.B. Hoewel deze training primair gericht is op HU-docenten, zijn ook collegas uit onderzoek en diensten van harte welkom. Neem dan even contact op met de trainer.

Voor meer informatie, klik hier of lees verder in het PDF hieronder.

Heb je vragen, stuur dan een mail naar henny.vanderneut@hu.nl 

Bijlagen

Gevoelige kwesties bespreken in de klas

Met het project ‘Gevoelige kwesties bespreken in de klas’ beogen we mensen met elkaar te verbinden en verdraagzaamheid te cultiveren. De maatschappij polariseert. Tegenstellingen worden steeds scherper en men staat regelmatig lijnrecht tegenover elkaar. Het verdragen van ‘de ander’ is soms ver te zoeken.

Hoe ga je als docent om met gevoelige kwesties in de klas? Hoe zorg je voor een veilige omgeving waarin alle studenten hun mening durven te geven? Dit vraagt om een open houding en training van zowel docenten als studenten, zodat er een goed en duurzaam gesprek mogelijk is. Het onderwijs van de toekomst legt hier steeds meer nadruk op, omdat het leren omgaan en waarderen van verschillen steeds belangrijker wordt.

Wat willen we bereiken?
Het doel van het project ‘Gevoelige kwesties bespreken in de klas’ is drieledig. Het project streeft naar wederzijds begrip, kennisdeling, professionalisering.

Het doel is wederzijds begrip en leren tussen studenten en docenten met verschillende opvattingen over wie ‘wij’ zijn. Dit draagt bij aan een sterke HU-gemeenschap.

Voor meer informatie, download de PDF hieronder. Bij vragen kan je mailen naar khalid.idmalek@hu.nl

Bijlagen

Gelijke Stagekansen

In het hoger onderwijs in Nederland is helaas regelmatig sprake van stagediscriminatie. Dit blijkt uit diverse onderzoeken. Stagediscriminatie komt onder andere tot uiting tijdens het solliciteren naar een stageplek, tijdens het sollicitatiegesprek en bij uitvoering van stages zelf.

Hierdoor is er sprake van kansenongelijkheid bij het bemachtigen van een stageplek en/of situaties waarin studenten te maken krijgen met discriminerende uitingen.

Stagediscriminatie voorkomen en gelijke kansen bevorderen
De Hogeschool Utrecht wil een inclusieve, toegankelijke hogeschool zijn en ervoor zorgen dat iedere student en iedere medewerker zich thuis voelt. Zich gekend weet en gelijke kansen krijgt. Ongeacht o.a. iemands huidskleur, afkomst, gender, neurodivergentie, fysieke (on)mogelijkheden of uiterlijke kenmerken van religie.

Hogeschool Utrecht zet zich sinds begin 2023 in om stagediscriminatie zo veel als mogelijk te voorkomen. En om hierop adequaat te reageren als het zich toch voordoet. De hogeschool stimuleert bij medewerkers die met stagiairs werken bewustwording en deskundigheid over dit onderwerp, het onderling delen van best practices en het verder ontwikkelen van werkwijzen om kansengelijkheid te bevorderen. Dit is op initiatief van het netwerk Diversiteit & Inclusie.

Contactpersoon is Irene Staat, aanjager Gelijke Stagekansen. Zij is bereikbaar via irene.staat@hu.nl