Wie zijn wij?
Netwerk USP Inclusief

Netwerk USP Inclusief

Het Utrecht Science Park (USP) inclusiever en toegankelijker maken, dat is waar Netwerk USP Inclusief voor staat. Een medewerkersnetwerk door en voor medewerkers met een (arbeids)beperking of (psychische) kwetsbaarheid* op het USP. Niet alleen de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht onderschrijven dit belang, ook de Hogeschool Utrecht heeft zich op 25 augustus 2021 aangesloten. Hoewel de naam anders doet vermoeden, is USP Inclusief er voor álle medewerkers, dus ook HU-medewerkers in Amersfoort zijn van harte welkom.

Netwerk USP Inclusief is voor iedereen: medewerkers die zelf te maken hebben met een (arbeids)beperking of (psychische) kwetsbaarheid en geïnteresseerden zoals collega’s, leidinggevenden en professionals. Netwerkleider Eveline Slappendel (UMC Utrecht): “We bieden een veilige omgeving voor activiteiten rondom persoonlijke en professionele ontwikkeling. (H)erkenning staat daarbij centraal. Ook hebben we een community in Teams waar je ervaringen kunt uitwisselingen, laagdrempelig onderling contact kunt leggen, vragen kunt stellen en natuurlijk al onze activiteiten als eerste kunt zien.”  Bekijk het filmpje en ontdek wat het netwerk voor jou kan betekenen en Word lid!

*Met (arbeids)beperking of (psychische) kwetsbaarheid bedoelen we bijvoorbeeld een fysieke, zintuigelijke of psychische kwetsbaarheid/beperking of neurodivergentie. Geen enkele term is perfect en allesomvattend. Wij zijn ons bewust dat iedereen hier anders over denkt en dat niet iedereen zich altijd aangesproken voelt. We hebben geprobeerd een zo passend mogelijke terminologie te kiezen.

Jaarplan 2023

Lees alles over de plannen voor 2023 hieronder!

Netwerk USP Inclusief Jaarplan 2023

Terugblikken: jaaroverzicht 2022

Nieuwsgierig naar de hoogtepunten en activiteiten van 2022? Lees daar alles over in het onderstaande bestand.

Netwerk USP Inclusief jaaroverzicht 2022

2021: HOGESCHOOL UTRECHT SLUIT ZICH AAN BIJ NETWERK USP INCLUSIEF

Sinds de lanceringsbijeenkomst van het netwerk maakt het netwerk een vliegende start door. Netwerkleider Lisa Luchtenberg (UU) vertelt: “Onlangs is er contact geweest met Elena Valbusa (Diversity Officer) en Henny van der Neut (Projectleider Diversiteit en Inclusie-HR) van Hogeschool Utrecht over een samenwerking in het netwerk. We zien dat er in het afgelopen half jaar diverse medewerkers van de Hogeschool Utrecht lid zijn geworden van het netwerk en verwachten door deze stap in een behoefte te voorzien. Daarnaast versterken wij met de samenwerking de zichtbaarheid van medewerkers in de verschillende organisaties. Zo wordt er steeds meer bewustwording gecreëerd en streven wij ernaar (de organisaties in) het Utrecht Science Park stapje voor stapje inclusiever en toegankelijker te maken.” Henny van der Neut: “Het is mooi en eigenlijk vanzelfsprekend dat we rondom dit thema met de instellingen in het USP samenwerken, elkaar inspireren en van elkaar leren”.

Op donderdag 25 augustus 2021 hebben Elena Valbusa, Kai Bhawanibhiek (Adviseur Diversiteit en Inclusie, UMC Utrecht) en Janneke Plantenga (Diversity Dean, Universiteit Utrecht) tijdens een informeel moment (zie foto) gezamenlijk uitgesproken dat ze de doelen van het netwerk onderschrijven en hieraan willen bijdragen. Eén van deze doelen is het bespreekbaar maken van vooroordelen en daardoor het draagvlak te vergroten voor medewerkers met een (arbeids)beperking of (psychische) kwetsbaarheid. Daarnaast zijn er ook afspraken gemaakt over het actief bijdragen aan de uitwisseling van kennis en ervaring om de integratie en inclusie van medewerkers met een (arbeids)beperking of (psychische) kwetsbaarheid in het Utrecht Science Park te vergroten. Na dit moment was er een borrel met het kernteam, de fans en een aantal andere nauw-betrokken relaties van het netwerk.

foto

v.l.n.r. achter: John Smulders, Harriet Rempe, Henny van der Neut, Janneke Plantenga, Elena Valbusa, Eveline Slappendel, Lisa Luchtenberg. Voor: Mélisa van der Elst, Marileen Reinders, Kai Bhawanibhiek

Op 8 november 2021 vond de themabijeenkomst ‘Psyche en de werkvloer; op zoek naar een inclusieve diagnosevrije benadering’ plaats waarbij Jim van Os (UMC Utrecht) en Joep Binkhorst (Hogeschool Utrecht) spraken.