Wie zijn wij?
Het kernteam

Het kernteam

Het kernteam vervult een belangrijke rol binnen het Netwerk Diversiteit & Inclusie van de HU. Het team is verantwoordelijk voor het aanjagen van gemeenschapsvorming op het gebied van diversiteit en inclusie. Daarnaast fungeert het team als aanspreekpunt voor het netwerk en voorziet het de HU-gemeenschap van gevraagd en ongevraagd advies over kansen ter bevordering van diversiteit en inclusie binnen de HU.

Een belangrijke taak van de kernteamleden is het signaleren van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van diversiteit en inclusie. Zij brengen relevante kennis, inzichten en ervaringen vanuit het Netwerk D&I samen en maken deze toegankelijk voor de HU-gemeenschap. Het kernteam zorgt ook voor de ontwikkeling van relevante ondersteunende communicatiemiddelen die bijdragen aan de doelen van het Netwerk Diversiteit & Inclusie. Kortom, het kernteam heeft een verbindende, adviserende en coördinerende rol en draagt bij aan de bevordering van diversiteit en inclusie binnen de HU-gemeenschap.

Kernteam

Het kernteam van heeft verschillende aandachtspunten, ook wel portefeuilles genoemd.

Samenwerken & Verbinden
De eerste portefeuille is gericht op het samenbrengen van initiatieven op het gebied van diversiteit en inclusie binnen de HU-gemeenschap en het onderling verbinden van deze initiatieven. Hierbij wordt ook gestimuleerd dat er wordt samengewerkt en kennis wordt gedeeld.

Educatie
Een tweede portefeuille is gericht op educatie en de ontwikkeling van competenties op het gebied van diversiteit en inclusie. Het kernteam faciliteert en ondersteunt de ontwikkeling van deze competenties.

Beleid & Onderzoek
De derde portefeuille heeft betrekking op beleids- en strategie-advisering. Het kernteam geeft advies over hoe diversiteit en inclusie het best kunnen worden geïntegreerd in het beleid en de strategie van de HU.

Communicatie
Tot slot is er de portefeuille communicatie. Het kernteam is verantwoordelijk voor de profilering van het Netwerk Diversiteit & Inclusie en ondersteunt de activiteiten van het netwerk. Hierbij wordt ook gezorgd voor passende communicatiemiddelen die bijdragen aan het behalen van de doelen van het netwerk.

Aanjagers en trekkers

DO maanjager

Diversity Officer 
Ons Diversity Officer, Elena Valbusa is het gezicht en aanspreekpunt van de hogeschool voor diversiteit en inclusie en zet zich voornamelijk in voor beleids- en strategieontwikkeling en besluitvorming op het vlak van diversiteit en inclusie. De Diversity Officer stuurt, samen met de medewerkeraanjager  het kernteam van het Netwerk D&I en laat zich adviseren door het kernteam van het Netwerk D&I. De Diversity Officer zoekt verbinding binnen de organisatie, adviseert CvB, instituten/diensten/KC om te zorgen dat de focus op diversiteit en inclusie vanzelfsprekender wordt en het onderwerp op de agenda blijft staan.

Benieuwd naar de visieplan van Elena over diversiteit op de HU? Lees het dan bij Trajectum

Medewerkeraanjager
Ons Medewerkersaanjager, Emre Çiçek, is samen met de Diversity Officer, het gezicht en aanspreekpunt van het Netwerk D&I. De medewerkersaanjager creëert en onderhoudt, samen met de studentaanjager, een netwerk van studenten en medewerkers binnen de hogeschool om gemeenschapsvorming te bevorderen. Tevens vergroot de medewerkersaanjager de zichtbaarheid van het netwerk en zoekt actief naar samenwerking en verbinding met bestaande initiatieven en netwerken, zowel binnen als buiten de HU. De medewerkersaanjager wordt ondersteund door het kernteam.

Kopie van DO maanjager (2)

Studentaanjager
Anouschka Vrouwenvelder en Wahab Al Sabiry zijn de studentaanjagers van ons netwerk. Wil je ze beter leren kennen? Klik dan hier. 

Trekkers en student-assistenten
De Trekkers en studentassistenten zijn medewerkers en studenten die samen invulling geven aan één van de aandachtsvelden.