Over het kUS

Initiatiefgroepen en Onderzoeksnetwerk

De initiatiefgroepen en het onderzoeksnetwerk zijn verantwoordelijk voor de uitvoer van de programma’s.

Initiatiefgroepen

Programma kUS-ondersteuner Contact
Vitale Sociale Basis
Focus: Waarde van inwonersinitiatieven Ard Sprinkhuizen ard.sprinkhuizen@hu.nl
Focus: Waarde van breed welzijnswerk Ard Sprinkhuizen ard.sprinkhuizen@hu.nl
Thuis in de Samenleving
Focus: Transformatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang Els Overkamp els.overkamp@hu.nl
Focus: Wonen voor ouderen/ Voorkomen eenzaamheid en sociaal isolement Jean-Pierre Wilken jean-pierre.wilken@hu.nl
Meedoen naar vermogen: integraal werken aan arbeidsparticipatie Joep Binkhorst joep.binkhorst@hu.nl
Voorkomen van huiselijk geweld Angèle Verkaaik angele.verkaaik@hu.nl
Preventie Sociaal-Gezond
Focus: Vergroten van sociale en mentale weerbaarheid Ard Sprinkhuizen ard.sprinkhuizen@hu.nl
Focus: Verbinden van het sociaal domein en het gezondheidsdomein in de provincie Ard Sprinkhuizen ard.sprinkhuizen@hu.nl
Verbinden van informele en formele zorg Jean-Pierre Wilken jean-pierre.wilken@hu.nl
Lerende netwerken en interprofessionele samenwerking
Focus: Maatwerk en Integraal werken Renske Schamhart renske.schamhart@hu.nl
Raymond Kloppenburg raymond.kloppenbrug@hu.nl
De maatschappelijke impact van de coronacrisis
Focus: Armoede en schulden Lia van Doorn en Renske Schamhart lia.vandoorn@hu.nl
renske.schamhart@hu.nl

Onderzoeksnetwerk

In het kUS Onderzoeksnetwerk ontmoeten onderzoekers van kennis- en onderwijsinstellingen en medewerkers onderzoek en strategie van gemeenten elkaar om informatie uit te wisselen rondom onderzoek en kennisontwikkeling binnen het provinciale sociaal domein.

Naast eigen onderzoek bespreken de leden onderwerpen die voortkomen uit de thema’s en programma’s van het kUS. Ook vragen vanuit gemeenten en het werkveld komen ter tafel (bijvoorbeeld vanuit het Samen Wijzer Servicepunt). Het netwerk biedt mogelijkheden om met elkaar samen te werken en van elkaars expertise te profiteren. Mogelijk wordt deze expertise ook op andere manieren benut, zoals voor het verzorgen van gastlessen bij relevante opleidingen.

Het kUS Onderzoeksnetwerk komt twee tot drie keer per jaar bij elkaar. De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd:

 • Gemeente Amersfoort
 • Gemeente Houten
 • Gemeente Nieuwegein
 • Gemeente Utrecht
 • GGD regio Utrecht
 • Hogeschool Utrecht
  • Kenniscentrum Duurzaam en Gezond Leven
  • Kenniscentrum Sociale Innovatie
 • Netwerk Utrecht Zorg Ouderen
 • Trimbos-instituut
 • Universiteit voor Humanistiek
 • Universiteit Utrecht
  • Pedagogische Wetenschappen
  • Sociale Wetenschappen
  • USBO

Wilt u ook aansluiten bij het kUS Onderzoeksnetwerk? Wilt u weten wie er namens uw organisatie deelneemt? Of heeft u een vraag over onderzoek? Neem dan contact op met Anna van Spanje-Hennes, coördinator van het netwerk (anna.vanspanje-hennes@hu.nl).