Inschrijven

Ik ben een HU-student en wil/ga een minor aan de HU volgen

Om ingeschreven te worden voor een HU-minor in studiejaar 2021-2022, zet je onderstaande stappen.

Stap 1: Toestemming examencommissie: welke minoren zijn er wel en niet toegestaan?

De examencommissies van HU bepalen voorafgaand aan je aanmelding en inschrijving voor een minor welke minoren wel en welke minoren niet zijn toegestaan. Voor minoren die niet zijn toegestaan door de examencommissie kun je je niet inschrijven in Osiris. Met de ontvangst van de mail die je op 8 april krijgt is ook de toestemming van je examencommissie voor het volgen van de minor waarvoor je ingeloot bent, geregeld.

Let op! Er zijn twee uitzonderingen.

 • Studenten Integrale Veiligheidskunde (IVK) dienen altijd toestemming te vragen aan de examencommissie. Op het studievoorgangsoverzicht (svo) staat bij de profileringsruimte bij studenten IVK dan ook de status ‘in behandeling’.
 • Studenten Ondernemerschap en Retail Management (ORM) van cohort 2017 en eerder vragen altijd goedkeuring aan hun mentor en examencommissie. Hierbij let de mentor er o.a. op dat de inhoud hbo-niveau heeft en dat er geen overlap is met het ORM-curriculum.

De niet toegestane minoren voor studiejaar 2021-2022 zijn bekend. Klik op onderstaande button om te bekijken of er minoren zijn die voor jou niet zijn toegestaan.

Stap 2: Geef drie voorkeursminoren op in Osiris

Om je aan te melden, geef je in de periode 12 maart 00.00 uur t/m 19 maart 2021, 23.59 uur in Osiris drie minoren op die je voorkeur hebben als je in studiejaar 2021-2022 een minor wilt doen. Dit geldt voor de minoren die in periode AB, in CD en in de Lint variant worden aangeboden.

Er wordt niet gekeken naar de volgorde van binnenkomst van het doorgeven voorkeuren (kortom, het maakt niet uit of je je voorkeuren op 12 of 19 maart in Osiris vastlegt), maar er wordt wel gekeken naar wat je eerste, tweede en derde voorkeur is. Het beleid van HU is erop gericht zoveel mogelijk studenten op de minor van hun eerste voorkeur te plaatsen. In het studiejaar 2020-2021 is dit gelukt voor bijna 95% van de studenten. Je vergroot je kansen op inschrijving op de minor van je eerste voorkeur overigens niet door één voorkeursminor op te geven in Osiris.

Op 8 april hoor je voor welke minor je bent ingeloot.

Wil je een minor buiten de HU volgen?

Kijk dan hier voor de inschrijfprocedure.

Stap 3: Check je mail op 8 april om te bekijken voor welke minor je bent ingeloot

Op 8 april ontvang je een mail met de naam van de minor waarvoor je ingeloot bent. In Osiris is op het tabblad ‘Overzicht inschrijvingen’  je inschrijving voor de minor zichtbaar.

Check je mail in de eerste week van juli als je gekozen hebt voor een minor in periode CD

Heb je gekozen voor een minor in periode CD? Dan bestaat er een kleine kans dat de minor niet doorgaat vanwege het geringe aantal inschrijvingen. Je ontvangt dan in de eerste week van juli een mail. In de mail vind je tevens informatie over de stappen die je dan zet om je in te schrijven voor één van de andere minoren. Je wordt daarbij ondersteund door HU.

Inschrijven na 8 april en na sluitingsdatum inschrijving in Osiris

Heb je niet deelgenomen aan de aanmeldprocedure in maart (waarbij je drie voorkeursminoren kon opgeven)?

Van 12 april 2021 t/m 25 juni 2021 kun je jezelf in Osiris inschrijven voor een minor die in periode AB wordt gegeven en voor de Lint variant. De inschrijving voor een minor in periode CD sluit op 5 november 2021. Let op: het is dan alleen mogelijk om je voor één minor in te schrijven. Wil je je inschrijving aanpassen, dan zul je je eerst voor de minor die je niet wil volgen moeten uitschrijven. Vervolgens kun je je voor de andere minor inschrijven.

Wees je er wel van bewust dat de keuzemogelijkheden na 12 april vaak beperkt zijn omdat meerdere minoren dan al vol zitten.

Wil je na de deadline inschrijven voor een minor?

Zet de volgende stappen om je inschrijving te regelen:

 1. Vraag om toestemming bij de minorcontactpersoon. Stuur een mail naar hem of haar waarin je gemotiveerd aangeeft waarom je graag aan de minor wil deelnemen. De naam en het e-mailadres van de minorcontactpersoon vind je bij de informatie over de minor onder Aanbod 2021-2022.
 2. Krijg je toestemming (of heb je dit al)? Stuur dan een mail naar studievoortgang@hu.nl. Vermeld in de mail je naam en studentnummer, en voor welke minor je ingeschreven wil worden. Vergeet niet de mail mét de toestemming van de minorcontactpersoon toe te voegen aan de mail. Zonder schriftelijke toestemming kun je niet worden ingeschreven! 
 3. Je bent pas verzekerd van een plek binnen de minor zodra de afdeling Studievoortgang je inschrijving in orde heeft gemaakt. In je studievoortgangsoverzicht in Osiris kun je je na verloop van tijd je inschrijving zien staan.

Uitschrijven

Zijn er onvoorziene omstandigheden waardoor je niet kunt deelnemen aan de minor? Schrijf je dan zelf uit voor de minor in Osiris. Dit kan van 12 april t/m 25 juni. Voor minoren die in periode CD worden gegeven kun je je nog t/m 5 november uitschrijven.

Staat de uitschrijving niet meer open?

Zet de volgende stappen om je uitschrijving te regelen:

 1. Stuur een mail naar de minorcontactpersoon waarin je gemotiveerd aangeeft wat je afweging is geweest om niet aan de minor deel te nemen. De naam en het e-mailadres van de minorcontactpersoon vind je bij de informatie over de minor onder Aanbod 2020-2021.
 2. Stuur een mail naar studievoortgang@hu.nl waarin je aangeeft dat je je voor de minor wil laten uitschrijven. Vermeld in de mail je naam, studentennummer en de naam van de minor. De afdeling Studievoortgang schrijft je vervolgens uit voor de minor.

Wisselen van minor

Ben je bij nader inzien niet gelukkig met je keuze? Dan kun je tot en met 25 juni (periode AB en Lint) en tot en met 5 november (periode CD) je inschrijving voor de minor aanpassen in Osiris. Schrijf je eerst uit voor de minor waarvoor je ingeschreven staat en schrijf je vervolgens in voor een andere minor. Let wel op! Het kan zijn dat de minor waarvoor je je wilt inschrijven dan vol zit.

Wil je na de deadline wisselen van minor?

Wisselen is alleen mogelijk tot en met de eerste onderwijsweek na de start van de minor. Je zet de volgende stappen: 

 1. Je stuurt een mail naar de minorcontactpersoon van de minor die je wilt gaan doen waarin je om toestemming voor deelname aan de minor vraagt. Vraag aan de minorcontactpersoon of ze de toestemming per e-mail willen toezeggen. De naam en het e-mailadres van de minorcontactpersoon vind je bij de informatie over de minor onder Aanbod 2020-2021.
 2. Krijg je toestemming (of heb je dit al)? Stuur dan een mail naar studievoortgang@hu.nl. Vermeld in de mail je naam en studentnummer, en dat je wil wisselen van minor en om welke minoren het gaat. Vergeet niet de mail mét de toestemming van de minorcontactpersoon toe te voegen aan de mail. Zonder schriftelijke toestemming kun je niet wisselen! 
 3. De afdeling Studievoortgang zorgt er voor dat je ingeschreven wordt op de nieuwe minor van je keuze. Pas dan ben je verzekerd van een plek binnen de minor. Als je wordt ingeschreven op de nieuwe minor, dan word je ook meteen uitgeschreven voor de minor die je niet meer wil volgen. Je kunt na enige tijd in je studievoortgangsoverzicht in Osiris zien of de in- en uitschrijving zijn gelukt.
 4. Je stuurt een mail aan de minorcontactpersoon van de minor waar je voor uitgeschreven wordt waarin je gemotiveerd aangeeft wat je afweging is geweest om te kiezen voor een andere minor. 

Toetsen en herkansen

Als je voor een minor in het studiejaar 2020-2021 in Osiris staat ingeschreven, dan ben je ook ingeschreven voor cursussen en de eerste toetsgelegenheid van de cursussen die bij de minor horen. Heb je in 2020-2021 een herkansing nodig voor een toets, dan dien je je daarvoor zelf in te schrijven in Osiris.

Niet alle studiepunten voor de minor behaald in het studiejaar waarin je de minor bent gestart?

Dan krijg je in het volgende studiejaar opnieuw twee toetskansen per toets om de minor af te ronden. Je schrijft je hiervoor weer zelf in.

Meer informatie over in- en uitschrijven voor toetsen vind je in Ask HU.

Switch to English English