Inschrijven

Ik ben een HU-student en wil een minor aan de HU volgen

Van 10 t/m 17 maart 2023 was het mogelijk om je top 3 van minoren in Osiris op te geven voor deelname aan de loting voor een HU-minor in studiejaar 2023-2024. De loting is inmiddels geweest. Sinds 10 april is het nog mogelijk om je zelf in Osiris in te schrijven op een minor waar nog plek is.

Wil je weten hoe de loting elk jaar werkt? Bekijk dan de volgende animatie. De stappen staan onder het filmpje uitgebreider toegelicht.

De data voor het inschrijven voor een HU-minor in studiejaar 2024-2025 worden nog gepubliceerd.

Stap 1: Check eerst of je de minor mag volgen

Toestemming van je examencommissie

De examencommissies van de HU bepalen voorafgaand aan de loting- en inschrijfperiode of er HU-minoren zijn die niet zijn toegestaan. Voor minoren die niet zijn toegestaan kun je je niet inschrijven in Osiris. Via onderstaande knop ga je naar het overzicht van niet toegestane minoren per instituut.

Toestemming vanuit de minor

Er zijn minoren met toelatingseisen. Kijk hiervoor op de informatiepagina van de minor onder het kopje Toelating.

Stap 2: Geef in maart je top drie van HU-minoren op in Osiris om mee te loten

Helaas is er voor een aantal minoren meer interesse dan dat er plek is. Om iedereen een eerlijke kans te geven om ingeschreven te worden op de minor van zijn/haar/hun voorkeur, is er voor aanvang van elk studiejaar begin april een loting. De loting is voor alle startmomenten (periode AB (september-februari), periode CD (februari-augustus) en de Lint-variant (start september, hele studiejaar).

Je kunt aan de loting meedoen door vanaf de vrijdag na de minormarkt tot de vrijdag daarop je top drie van minoren op te geven in Osiris. Je hebt een week de tijd om je voorkeuren door te geven. Hierbij wordt niet gekeken naar de volgorde van doorkomst. 

Je opgegeven top drie vind je in Osiris terug onder Inschrijven > Toon mijn inschrijvingen > Minors. Je ontvangt ook een bevestigingsmail. Heb je die niet gekregen? Hier vind je een instructie om te controleren of alles goed is doorgekomen. Zie je niks staan in Osiris, dan is het niet gelukt en kun je het tot de sluiting van de voorinschrijving opnieuw proberen.

Het beleid van de HU is erop gericht zoveel mogelijk studenten op de minor van hun eerste voorkeur in te loten. De afgelopen studiejaren is dit telkens voor ongeveer 95% van de studenten gelukt. Maar het kan gebeuren dat je eerste voorkeur zó populair is dat je er niet op ingeloot wordt. Geef daarom ook echt je tweede en derde voorkeur op zodat je veel meer kans maakt om op een minor ingeloot te worden die bij je past. Helaas kan het nog steeds gebeuren dat je voor al je voorkeuren wordt uitgeloot. Dan kijken we samen naar een oplossing. Vanaf de maandag na de loting kun je je zelf in Osiris inschrijven op een minor waar er nog plek is.

Stap 3: Check je mail voor de uitslag van de loting

Op de dag van de loting ontvang je een mail met de naam van de minor waarvoor je ingeloot bent, en ook meteen bent ingeschreven. In Osiris is onder Inschrijven > Toon mijn inschrijvingen > Minors je inschrijving voor de minor zichtbaar. De minorcontactpersoon zal je uiterlijk twee weken voor de start van je minor verder informeren over onder andere het precieze startmoment van de minor en wat er verder nog van je wordt verwacht.

Je gekozen minor in periode CD gaat niet door

Heb je gekozen voor een minor in periode CD? Dan bestaat er een kans dat de minor niet doorgaat vanwege het geringe aantal inschrijvingen. Je ontvangt dan uiterlijk in de eerste week van juli bericht. We helpen je dan natuurlijk met het maken van een nieuwe keuze.

Inschrijven of wisselen na de loting

Inschrijven

Heb je niet deelgenomen aan de loting voor een minor in studiejaar 2023-2024?

Je kunt jezelf op de volgende momenten voor periode AB en Lint of periode CD in Osiris inschrijven op een minor waar er nog plek is. Vol is vol. De inschrijfperiode is ook de uitschrijfperiode.

 • Periode AB en Lint: 10 april 2023 t/m 23 juni 2023
 • Periode CD: 10 april 2023 t/m 8 december 2023

Let op: je kunt je per studiejaar voor één minor inschrijven. Heb je voor 2023-2024 al een inschrijving voor een minor, dan zal je je eerst voor die minor moeten uitschrijven.

Wil je na de deadline inschrijven voor een minor?

Zet de volgende stappen om je inschrijving te regelen:

 1. Vraag om toestemming bij de minorcontactpersoon. Stuur een mail naar hem, haar of hen waarin je gemotiveerd aangeeft waarom je graag aan de minor wil deelnemen. De naam en het e-mailadres van de minorcontactpersoon vind je bij de informatie over de minor.
  Er zijn twee groepen studenten die óók aan hun examencommissie toestemming voor deelname aan een HU-minor moeten vragen: studenten International Business en Integrale Veiligheidskunde. Toestemming vragen kan worden gedaan door een verzoek in te dienen via HUKAS. Voor studenten International Business geldt dat zij voor alle HU-minoren toestemming moeten vragen, voor studenten Integrale Veiligheidskunde betreft het alleen de minoren die worden aangemerkt als niet toegestane minor.

 2. Krijg je toestemming (of heb je dit al)? Stuur dan een mail naar studievoortgang@hu.nl. Vermeld in de mail je naam en studentnummer, en voor welke minor je ingeschreven wil worden. Vergeet niet de mail mét de toestemming van de minorcontactpersoon (en in het geval van studenten International Business en Integrale Veiligheidskunde ook de toestemming van de examencommissie) toe te voegen aan de mail. Zonder schriftelijke toestemming kun je niet worden ingeschreven!

 3. Je bent pas verzekerd van een plek binnen de minor zodra de afdeling Studievoortgang je inschrijving in orde heeft gemaakt. In je studievoortgangsoverzicht in Osiris kun je je na verloop van tijd je inschrijving zien staan.

Wisselen

Ben je bij nader inzien niet gelukkig met je keuze? Dan kun je tot en met 23 juni 2023 (periode AB en Lint) en tot en met 8 december 2023 (periode CD) je inschrijving voor de minor aanpassen in Osiris. Schrijf je eerst uit voor de minor waarvoor je ingeschreven staat en schrijf je vervolgens in voor de andere minor. Let wel op! Het kan zijn dat de minor waarvoor je je wilt inschrijven al vol zit.

Wil je na de deadline wisselen van minor?

Wisselen is alleen mogelijk tot en met de eerste onderwijsweek na de start van de minor. Je zet de volgende stappen:

 1. Je stuurt een mail naar de minorcontactpersoon van de minor die je wilt gaan doen waarin je om toestemming voor deelname aan de minor vraagt. Vraag aan de minorcontactpersoon of ze de toestemming per e-mail willen toezeggen. De naam en het e-mailadres van de minorcontactpersoon vind je bij de informatie over de minor.
  Er zijn twee groepen studenten die óók aan hun examencommissie toestemming voor deelname aan een HU-minor moeten vragen: studenten International Business en Integrale Veiligheidskunde. Toestemming vragen kan worden gedaan door een verzoek in te dienen via HUKAS. Voor studenten International Business geldt dat zij voor alle HU-minoren toestemming moeten vragen, voor studenten Integrale Veiligheidskunde betreft het alleen de minoren die worden aangemerkt als niet toegestane minor.
 2. Krijg je toestemming (of heb je dit al)? Stuur dan een mail naar studievoortgang@hu.nl. Vermeld in de mail je naam en studentnummer, en dat je wil wisselen van minor en om welke minoren het gaat. Vergeet niet de mail mét de toestemming van de minorcontactpersoon (en in het geval van studenten International Business en Integrale Veiligheidskunde ook de toestemming van de examencommissie) toe te voegen aan de mail. Zonder schriftelijke toestemming kun je niet wisselen!

 3. De afdeling Studievoortgang zorgt er voor dat je ingeschreven wordt op de nieuwe minor van je keuze. Pas dan ben je verzekerd van een plek binnen de minor. Als je wordt ingeschreven op de nieuwe minor, dan word je ook meteen uitgeschreven voor de minor die je niet meer wil volgen. Je kunt na enige tijd in je studievoortgangsoverzicht in Osiris zien of de in- en uitschrijving zijn gelukt.

 4. Je stuurt een mail aan de minorcontactpersoon van de minor waar je voor uitgeschreven wordt waarin je gemotiveerd aangeeft wat je afweging is geweest om te kiezen voor een andere minor.

Overige informatie

Toetsen en herkansen

Als je voor een minor in Osiris staat ingeschreven, dan word je door de HU ingeschreven voor de cursussen en de eerste toetsgelegenheid van de cursussen die bij de minor horen. Heb je een herkansing nodig voor een toets, dan dien je je daarvoor zelf in te schrijven in Osiris. Dit geldt ook als je de minor niet in één studiejaar kunt afronden: Je schrijft je alleen in voor het toetsonderdeel dat je moet herkansen, en niet voor de gehele cursus en/of minor. Elk studiejaar krijg je opnieuw twee toetskansen.

Meer informatie over in- en uitschrijven voor toetsen vind je in HU Wegwijs.

Een extra HU-minor volgen

Overweeg je – na afronding van de door jou gekozen invulling van de profileringsruimte- een extra minor bij HU te volgen? Dan heb je toestemming nodig van je opleiding. Stuur een mail aan minors@hu.nl waarin je je motivatie om een extra minor te willen volgen, uiteenzet. Dat kan vanaf 15 april tot twee weken voorafgaand aan de start van de minor. Wees je ervan bewust dat de mogelijkheden om een extra minor te volgen vaak beperkt zijn omdat de inschrijvingen van studenten die hun eerste minor gaan doen, voorgaan op jouw aanmelding. Je krijgt uiterlijk twee weken na de ontvangst van je mail het besluit of je deel kunt nemen of niet.  Het is niet toegestaan je zelf in te schrijven in Osiris voor deelname aan een extra minor.

De EC’s die je met de extra minor  haalt, tellen niet mee voor de verplichte 240 EC voor het bachelor diploma. Ook moet je ingeschreven blijven staan aan je opleiding om het minoronderwijs te kunnen volgen (zonder inschrijving aan de opleiding heb je geen recht op onderwijs).

Switch to English English