Inschrijven

Voor HU-studenten

Voor HU-studenten

Om ingeschreven te worden voor een minor in studiejaar 2020-2021, zet je de volgende stappen:

Geef drie minoren op in Osiris

Om je aan te melden, geef je in de periode 13 maart 00.00 uur t/m 20 maart 23.59 uur in Osiris drie minoren op die je voorkeur hebben als je in studiejaar 2020-2021 een minor wilt doen. Dit geldt voor de minoren die in periode AB, in CD en in de Lint variant worden aangeboden.

Er wordt niet gekeken naar de volgorde van binnenkomst van het doorgeven voorkeuren (kortom, het maakt niet uit of je je voorkeuren op 13 of 20 maart in Osiris vastlegt), maar er wordt wel gekeken naar wat je eerste, tweede en derde voorkeur is. Het beleid van HU is erop gericht zoveel mogelijk studenten op de minor van hun eerste voorkeur te plaatsen. In het studiejaar 2019-2020 is dit gelukt voor bijna 95% van de studenten. Je vergroot je kansen op inschrijving op de minor van je eerste voorkeur overigens niet door één voorkeursminor op te geven in Osiris.

Vanaf 9 april hoor je voor welke minor je bent ingeloot.

Wil je een minor aan een andere onderwijsinstelling volgen?

Schrijf je dan voor de minor in via de site van Kies op Maat. Veelgestelde vragen over dit proces vind je hier.

Als je zeker weet dat je geen minor aan de HU wil volgen, dan hoef je geen drie voorkeuren in Osiris op te geven. Twijfel je nog of je een minor aan de HU of een andere onderwijsinstelling wil doen? Dan is het wél verstandig om (naast het inschrijven via Kies op Maat) in de periode 13 t/m 20 maart drie voorkeuren in Osiris op te geven. Je wordt dan ingeschreven voor een minor aan de HU. Als je toch geen minor aan de HU wil volgen, dan kun je jezelf vanaf 11 april voor de minor uitschrijven via Osiris.

Check je mail in de week van 9 april

In de week van 9 april ontvang je een mail met de naam van de minor waarvoor je ingeloot bent. In Osiris is op het tabblad ‘Overzicht inschrijvingen’  je inschrijving voor de minor zichtbaar.

Toestemming examencommissie: welke minoren zijn er wel en niet toegestaan?

De examencommissies van HU bepalen voorafgaand aan je aanmelding en inschrijving voor een minor, welke minoren wel en welke minoren niet zijn toegestaan. Voor minoren die niet zijn toegestaan door de examencommissie kun je je niet inschrijven in Osiris. Met de ontvangst van de mail die je in de week van 9 april krijgt is ook de toestemming van je examencommissie voor het volgen van de minor waarvoor je ingeloot bent, geregeld.

Let op! Dit geldt niet voor studenten Integrale Veiligheidskunde. Zij dienen altijd toestemming te vragen aan de examencommissie. Op het studievoorgangsoverzicht (svo) staat bij de profileringsruimte bij studenten IVK dan ook de status ‘in behandeling’.

ORM studenten vragen altijd goedkeuring aan hun mentor en examencommissie. Hierbij let de mentor er o.a. op dat de inhoud hbo-niveau heeft en dat er geen overlap is met het ORM-curriculum.

Klik hieronder op de link waar jouw instituut onder valt om te bekijken of er voor jouw opleiding minoren niet zijn toegestaan.

Niet toegestane minoren 2020-2021 IA ITT IGTD
Niet toegestane minoren 2020-2021 ISW IAO IVR IEP IVV
Niet toegestane minoren 2020–2021 IBA IMC IFA en IIBS
Niet toegestane minoren 2020-2021 IPS IVS IBS
Niet toegestane minoren 2020–2021 IDE ILC ICT
Niet toegestane minoren 2020 2021 IVM
Niet toegestane minoren 2020-2021 IVC

Check je mail in de eerste week van juli als je gekozen hebt voor een minor in periode CD

Heb je gekozen voor een minor in periode CD? Dan bestaat er een kleine kans dat de minor niet doorgaat vanwege het geringe aantal inschrijvingen. Je ontvangt dan in de eerste week van juli een mail. In de mail vind je tevens informatie over de stappen die je dan zet om je in te schrijven voor één van de andere minoren. Je wordt daarbij ondersteund door HU.

Later inschrijven

Heb je niet deelgenomen aan de aanmeldprocedure in maart (waarbij je drie voorkeursminoren kon opgeven)?

Vanaf 13 april 2020 tot 11 juni 2020 kun je jezelf in Osiris inschrijven voor een minor die in periode AB wordt gegeven en voor de Lint variant. De inschrijving voor een minor in periode CD sluit op 5 november 2020. Let op: het is vanaf nu alleen mogelijk om je voor één minor in te schrijven. Wil je je inschrijving aanpassen, dan zul je je eerst voor de minor die je niet wil volgen moeten uitschrijven. Vervolgens kun je je voor de andere minor inschrijven.

Wees je er wel van bewust dat de keuzemogelijkheden na 13 april vaak beperkt zijn omdat meerdere minoren dan al vol zitten.

Uitschrijven

Zijn er onvoorziene omstandigheden waardoor je niet kunt deelnemen aan de minor? Schrijf je dan zelf uit voor de minor in Osiris. Stuur een mail aan studievoortgang@hu.nl als in Osiris de mogelijkheid om je uit te schrijven niet openstaat. Vergeet dan niet je studentnummer en de naam van de minor in de mail te zetten.

Wachtlijsten

Sommige minoren zijn erg populair terwijl het aantal beschikbare plekken beperkt is. Bij enkele van deze minoren kun je op een wachtlijst geplaatst worden. Als deze mogelijkheid er is, dan zie je dat op de informatiepagina van de minor. Plaatsing op de wachtlijst betekent niet dat je kunt rekenen op een plek. Die kans is niet zo heel erg groot.

Wisselen

Ben je bij nader inzien niet gelukkig met je keuze? Dan kun je tot 11 juni 2020 (periode AB en Lint studiejaar 2020-2021) en tot 5 november 2020 (periode CD studiejaar 2020-2021) je inschrijving voor de minor aanpassen in Osiris. Schrijf je eerst uit voor de minor waarvoor je ingeschreven staat en schrijf je vervolgens in voor een andere minor. Let wel op! Het kan zijn dat de minor waarvoor je je wilt inschrijven dan vol zit.

Toetsen en herkansen

Als je voor een minor in het studiejaar 2020-2021 in Osiris staat ingeschreven, dan ben je ook ingeschreven voor cursussen en de eerste toetsgelegenheid van de cursussen die bij de minor horen. Wil je gebruik maken van de herkansing voor één van de toetsen in hetzelfde studiejaar dan dien je je daarvoor zelf in te schrijven.

Niet alle studiepunten voor de minor behaald in studiejaar 2020-2021? 

Dan krijg je in studiejaar 2021-2022 opnieuw twee toetskansen per toets om de minor af te ronden. Je schrijft je hiervoor weer zelf in.

Meer informatie over in- en uitschrijven voor toetsen vind je in Ask HU.

Switch to English English