Inschrijven

Ik ben een HU-student en wil een minor aan de HU volgen

Om ingeschreven te worden voor een HU-minor in studiejaar 2022-2023, zet je onderstaande stappen.

Stap 1: Toestemming examencommissie: welke minoren zijn er wel en niet toegestaan?

De examencommissies van HU bepalen voorafgaand aan je aanmelding en inschrijving voor een minor welke minoren wel en welke minoren niet zijn toegestaan. Voor minoren die niet zijn toegestaan door de examencommissie kun je je niet inschrijven in Osiris. Met de ontvangst van de mail die je op 7 april krijgt is ook de toestemming van je examencommissie voor het volgen van de minor waarvoor je ingeloot bent, geregeld.

Let op! Er zijn twee uitzonderingen.

 • Studenten Integrale Veiligheidskunde (IVK) dienen altijd toestemming te vragen aan de examencommissie. Op het studievoorgangsoverzicht (svo) staat bij de profileringsruimte bij studenten IVK dan ook de status ‘in behandeling’.
 • Studenten Ondernemerschap en Retail Management (ORM) van cohort 2017 en eerder vragen altijd goedkeuring aan hun mentor en examencommissie. Hierbij let de mentor er o.a. op dat de inhoud hbo-niveau heeft en dat er geen overlap is met het ORM-curriculum.

Klik op onderstaande button om te bekijken of er minoren zijn die voor jou niet zijn toegestaan. Op dit moment vind je hier nog de niet toegestane minoren voor studiejaar 2021-2022. Op 25 februari 2022 komen de niet toegestane minoren voor studiejaar 2022-2023 online.

Stap 2: Geef drie voorkeursminoren op in Osiris

Om je aan te melden, geef je in de periode 11 maart 00.00 uur t/m 18 maart 2022, 23.59 uur in Osiris drie minoren op die je voorkeur hebben als je in studiejaar 2022-2023 een minor wilt doen. Dit geldt voor de minoren die in periode AB, in CD en in de Lint variant worden aangeboden.

Er wordt niet gekeken naar de volgorde van binnenkomst van het doorgeven voorkeuren (kortom, het maakt niet uit of je je voorkeuren op 11 of 18 maart in Osiris vastlegt), maar er wordt wel gekeken naar wat je eerste, tweede en derde voorkeur is. Het beleid van HU is erop gericht zoveel mogelijk studenten op de minor van hun eerste voorkeur te plaatsen. In het studiejaar 2021-2022 is dit gelukt voor bijna 95% van de studenten. Je vergroot je kansen op inschrijving op de minor van je eerste voorkeur overigens niet door één voorkeursminor op te geven in Osiris.

Je voorkeursinschrijvingen vind je terug onder Inschrijven > Toon mijn inschrijvingen > Minors in Osiris. Je ontvangt ook een bevestigingsmail van je voorkeursinschrijvingen. Heb je geen bevestigingsmail gekregen? Hier vind je een instructie om te controleren of je voorkeursinschrijvingen goed zijn doorgekomen. Zie je ze niet staan, dan is de inschrijving niet gelukt en kun je het t/m 18 maart opnieuw proberen.

Op 7 april hoor je voor welke minor je bent ingeloot.

Wil je een minor buiten de HU volgen?

Kijk dan hier voor de inschrijfprocedure.

Stap 3: Check je mail op 7 april om te bekijken voor welke minor je bent ingeloot

Op 7 april 2022 ontvang je een mail met de naam van de minor waarvoor je ingeloot bent. In Osiris is onder Inschrijven > Toon mijn inschrijvingen > Minors je inschrijving voor de minor zichtbaar.

Check je mail in de eerste week van juli als je gekozen hebt voor een minor in periode CD

Heb je gekozen voor een minor in periode CD (2022-2023)? Dan bestaat er een kans dat de minor niet doorgaat vanwege het geringe aantal inschrijvingen. Je ontvangt dan in de eerste week van juli een mail. In de mail vind je tevens informatie over de stappen die je dan zet om je in te schrijven voor één van de andere minoren. Je wordt daarbij ondersteund door HU.

Inschrijven, uitschrijven of wisselen na de deadline

Inschrijven na 7 april en na sluitingsdatum inschrijving in Osiris

Heb je niet deelgenomen aan de aanmeldprocedure in maart (waarbij je drie voorkeursminoren kon opgeven)?

Van 11 april 2021 t/m 15 juli 2022 kun je jezelf in Osiris inschrijven voor een minor die in periode AB wordt gegeven en voor de Lint variant. De inschrijving voor een minor in periode CD sluit op 9 december 2022. Let op: het is dan alleen mogelijk om je voor één minor in te schrijven. Wil je je inschrijving aanpassen, dan zul je je eerst voor de minor die je niet wil volgen moeten uitschrijven. Vervolgens kun je je voor de andere minor inschrijven.

Wees je er wel van bewust dat de keuzemogelijkheden na 11 april vaak beperkt zijn omdat meerdere minoren dan al vol zitten.

Wil je na de deadline inschrijven voor een minor?

Zet de volgende stappen om je inschrijving te regelen:

 1. Vraag om toestemming bij de minorcontactpersoon. Stuur een mail naar hem of haar waarin je gemotiveerd aangeeft waarom je graag aan de minor wil deelnemen. De naam en het e-mailadres van de minorcontactpersoon vind je bij de informatie over de minor.
 2. Krijg je toestemming (of heb je dit al)? Stuur dan een mail naar studievoortgang@hu.nl. Vermeld in de mail je naam en studentnummer, en voor welke minor je ingeschreven wil worden. Vergeet niet de mail mét de toestemming van de minorcontactpersoon toe te voegen aan de mail. Zonder schriftelijke toestemming kun je niet worden ingeschreven! 
 3. Je bent pas verzekerd van een plek binnen de minor zodra de afdeling Studievoortgang je inschrijving in orde heeft gemaakt. In je studievoortgangsoverzicht in Osiris kun je je na verloop van tijd je inschrijving zien staan.

Uitschrijven

Kun of wil je toch niet deelnemen aan de minor? Schrijf je dan zelf voor de minor uit in Osiris. Zo komt er ook weer een plek vrij voor een andere student. Uitschrijven kan van 11 april t/m 15 juli 2022. Voor minoren die in periode CD worden gegeven kun je je nog t/m 9 december 2022 uitschrijven.

Staat de uitschrijving niet meer open?

Zet de volgende stappen om je uitschrijving te regelen:

 1. Stuur een mail naar de minorcontactpersoon waarin je gemotiveerd aangeeft wat je afweging is geweest om niet aan de minor deel te nemen. De naam en het e-mailadres van de minorcontactpersoon vind je bij de informatie over de minor.
 2. Stuur een mail naar studievoortgang@hu.nl waarin je aangeeft dat je je voor de minor wil laten uitschrijven. Vermeld in de mail je naam, studentennummer en de naam van de minor. De afdeling Studievoortgang schrijft je vervolgens uit voor de minor.

Wisselen van minor

Ben je bij nader inzien niet gelukkig met je keuze? Dan kun je tot en met 15 juli 2022 (periode AB en Lint) en tot en met 9 december 2022 (periode CD) je inschrijving voor de minor aanpassen in Osiris. Schrijf je eerst uit voor de minor waarvoor je ingeschreven staat en schrijf je vervolgens in voor de andere minor. Let wel op! Het kan zijn dat de minor waarvoor je je wilt inschrijven al vol zit.

Wil je na de deadline wisselen van minor?

Wisselen is alleen mogelijk tot en met de eerste onderwijsweek na de start van de minor. Je zet de volgende stappen:

 1. Je stuurt een mail naar de minorcontactpersoon van de minor die je wilt gaan doen waarin je om toestemming voor deelname aan de minor vraagt. Vraag aan de minorcontactpersoon of ze de toestemming per e-mail willen toezeggen. De naam en het e-mailadres van de minorcontactpersoon vind je bij de informatie over de minor.
 2. Krijg je toestemming (of heb je dit al)? Stuur dan een mail naar studievoortgang@hu.nl. Vermeld in de mail je naam en studentnummer, en dat je wil wisselen van minor en om welke minoren het gaat. Vergeet niet de mail mét de toestemming van de minorcontactpersoon toe te voegen aan de mail. Zonder schriftelijke toestemming kun je niet wisselen! 
 3. De afdeling Studievoortgang zorgt er voor dat je ingeschreven wordt op de nieuwe minor van je keuze. Pas dan ben je verzekerd van een plek binnen de minor. Als je wordt ingeschreven op de nieuwe minor, dan word je ook meteen uitgeschreven voor de minor die je niet meer wil volgen. Je kunt na enige tijd in je studievoortgangsoverzicht in Osiris zien of de in- en uitschrijving zijn gelukt.
 4. Je stuurt een mail aan de minorcontactpersoon van de minor waar je voor uitgeschreven wordt waarin je gemotiveerd aangeeft wat je afweging is geweest om te kiezen voor een andere minor.

Overige informatie

Toetsen en herkansen

Als je voor het eerst voor een minor in Osiris staat ingeschreven, dan word je door de HU ingeschreven voor de cursussen en de eerste toetsgelegenheid van de cursussen die bij de minor horen. Heb je een herkansing nodig voor een toets, dan dien je je daarvoor zelf in te schrijven in Osiris. Dit geldt ook als je de minor niet in één studiejaar kunt afronden: Je schrijft je alleen in voor het toetsonderdeel dat je moet herkansen, en niet voor de gehele cursus en/of minor. Elk studiejaar krijg je opnieuw twee toetskansen.

Meer informatie over in- en uitschrijven voor toetsen vind je in Ask HU.

Een tweede HU-minor volgen

Als je tijdens je bacheloropleiding twee HU-minoren wil volgen, dan zal je voor het volgen van de tweede minor eerst toestemming moeten vragen aan de opleidingsmanager van je opleiding. Heb je toestemming, dan kun je:

 • Als je twee minoren in verschillende collegejaren wil volgen, deelnemen aan de voorinschrijving (half maart) en loting (begin april) voorafgaand aan het collegejaar. Je kunt je namelijk ieder collegejaar voor één minor tegelijk inschrijven, ongeacht of je een minor wel of niet hebt afgerond. Om je in te schrijven volg je de stappen die bovenaan deze pagina staan.
 • Als je twee minoren in één collegejaar wil volgen, je vanaf de maandag na de loting in april (voorafgaand aan het collegejaar waarin je de minor wil doen) laten inschrijven voor de minor door de afdeling Studievoortgang. Voor de eerste minor kun je jezelf op de maandag na de loting inschrijven als je niet aan de voorinschrijving en loting hebt deelgenomen. Stuur een mail naar studievoortgang@hu.nl, inclusief de toestemming van de opleidingsmanager, waarin je vermeldt om welke minor het gaat en om welke periode (AB, CD of Lint),

Waar je verder rekening mee moet houden zijn de volgende zaken:

 • Je moet ingeschreven blijven staan aan je opleiding om het minoronderwijs te kunnen volgen (zonder inschrijving aan de opleiding heb je geen recht op onderwijs);
 • De resultaten van een tweede minor komen niet onder je profileringsruimte te vallen, maar je ontvangt bij je getuigschrift deelcertificaten waar je cursusresultaten op komen te staan. Je minor maakt dus geen deel uit van je diploma en is dus in feite voor je eigen ontwikkeling.
Switch to English English