Inschrijven

Ik ben een student van een andere onderwijsinstelling

Het HU-minoraanbod 2023-2024 voor studenten die bij een andere onderwijsinstelling studeren (en waarbij hun thuisinstelling ook bij Kies op Maat is aangesloten), is vanaf 1 februari 2023 zichtbaar op www.kiesopmaat.nl en ook doorzoekbaar op deze site. Maar let op: niet alle HU-minors worden via Kies Op Maat aangeboden.

Is jouw onderwijsinstelling bij Kies op Maat aangesloten, bekijk dan onderstaande animatie en volg de stappen onder het kopje Aanmelden om je aanmelding en inschrijving voor studiejaar 2023-2024 in orde te maken.

Aanmelden

Aanmelden voor de minoren van HU is vanaf 10 maart 2023 mogelijk via www.kiesopmaat.nl. Dit betekent dat je een leerovereenkomst kunt downloaden. Na ondertekening door jezelf en je examencommissie dien je deze in bij Hogeschool Utrecht. Onderstaand zie je de stappen die de KOM-student zet preciezer toegelicht.

Stap 1: Leerovereenkomst downloaden via Kies op Maat

Vanaf 10 maart 2023 kun je via www.kiesopmaat.nl de leerovereenkomst van de minor van je voorkeur downloaden (tenzij de minor vol zit). Vul de leerovereenkomst in en vraag de examencommissie van je opleiding de leerovereenkomst te tekenen en een stempel te zetten. Teken de leerovereenkomst zelf ook. Controleer of alle gegevens zijn ingevuld en maak een PDF van de leerovereenkomst.

  • Deadline downloaden leerovereenkomst minoren periode AB (september – februari): t/m 9 juni 2023.
  • Deadline downloaden leerovereenkomst minoren periode CD (september – februari): t/m 24 november 2023.

Stap 2: Aanmelden voor minor bij HU via Studielink

Log in bij Studielink nadat je examencommissie je leerovereenkomst gestempeld en getekend heeft. Ga in Studielink naar de tab opleidingen en klik hier op Nieuw verzoek tot inschrijving toevoegen. Vervolgens klik je bij ‘Onderwijsinstelling’ op Hogeschool Utrecht én vul je als Zoekterm ‘Minor’ of ‘KOM’ in. Er verschijnt een lijst met de KOM minoren van HU. Klik op de minor waarvoor je je wilt aanmelden, beantwoord de vragen en  meld je aan.

Na registratie in Studielink ontvang je twee mails: één die je aanmelding bij HU bevestigt en direct daarna een mail met daarin de inlogcodes voor én de link naar Osiris Aanmelding van HU. Ontvang je de tweede mail niet, check dan eerst je spam en stuur anders een mail naar komminors@hu.nl.

Stap 3: Uploaden Leerovereenkomst in Osiris Aanmelding

Log in bij Osiris Aanmelding van HU. Beantwoord de vragen, upload je leerovereenkomst en verstuur de aanmelding. Pas daarna kunnen we je aanmelding in behandeling nemen. Leerovereenkomsten worden in volgorde van binnenkomst verwerkt (first come, first served).

  • Deadline uploaden  leerovereenkomst voor periode ABt/m 23 juni 2023.
  • Deadline uploaden  leerovereenkomst voor periode CD: t/m 8 december 2023.

Een ingediende leerovereenkomst betekent niet dat je automatisch recht hebt op een plek op de minor. Binnen tien werkdagen (exclusief feestdagen en verplichte vrije dagen*) ontvang je een e-mail over de status van je aanmelding. Indien de minor een intake heeft, neemt de docent van de minor contact met je op. Elke minor heeft een maximum aantal plekken per periode. Als er geen plek meer is op de minor ontvang je daarover een bericht.

*Feestdagen en verplichte vrije dagen:
Vrijdag 7 april 2023 (Goede Vrijdag)
Maandag 10 april 2023 (Tweede Paasdag)
Donderdag 27 april 2023 (Koningsdag)
Vrijdag 5 mei 2023 (Bevrijdingsdag)
Donderdag 18 mei 2023 (Hemelvaartsdag)
Vrijdag 19 mei 2023 (verplichte vrije dag)
Maandag 29 mei 2023 (Tweede Pinksterdag)

Stap 4: Aanleveren Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) 2023-2024

Het Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) is een digitaal bewijs waarop de hogeschool of universiteit waar je studeert, bevestigt dat je daar het collegegeld betaalt. HU heeft je BBC nodig zodat jij het minoronderwijs mag volgen en mag deelnemen aan toetsen. Ook wordt hiermee voorkomen dat je twee keer collegegeld betaalt.

Het aanvragen van een Bewijs Betaald Collegegeld voor studiejaar 2023-2024 doe je pas nadat HU je leerovereenkomst heeft ondertekend. Als er plek is op de minor zal HU je leerovereenkomst ondertekenen. Je ontvangt daarna een mail met informatie over de stappen die je in Studielink moet zetten om het BBC aan te vragen. Je hoeft het BBC alleen aan te vragen, je thuisinstelling zorgt daarna voor de aanlevering.

Als het niet mogelijk is om in Studielink je BBC aan te vragen, dan kun je contact opnemen met je thuisinstelling. Geef hierbij aan dat je een BBC nodig hebt voor het volgen van een minor bij Hogeschool Utrecht. Je thuisinstelling zal vervolgens alsnog een BBC naar Hogeschool Utrecht versturen.

Na verwerking van je BBC ontvang je een mail ter bevestiging dat je inschrijving bij HU voltooid is. Je inschrijving bij HU moet vóór 1 september voltooid zijn, of vóór 1 februari als je in februari start, om deel te kunnen nemen aan het minoronderwijs en toetsen.

Stap 5: Activeren HU-email account

Je ontvangt op je Studielink emailadres een bericht met het verzoek je HU-account te activeren. Vanaf begin juni wordt dit bericht verstuurd als je in september je minor start en vanaf begin november als je in februari start. Hiermee krijg je toegang tot alle faciliteiten van HU. Hou je mailbox van je HU-studentenmailadres, na activering, goed in de gaten. Hierop zal je informatie krijgen over je collegekaart en de start van het onderwijs.

Start van je minor

Veel informatie is in myHU te vinden, maar hier staan (nog) niet alle minoren. De meeste minorcontactpersonen informeren studenten over de (start van de) minor via mail en CANVAS, en daarom is de informatie over de minor in myHU vaak zeer beperkt. Als een minor wel gebruik maakt van myHU, is deze te vinden door via Meer > Mijn Profiel > Voorkeuren op de naam van de minor te zoeken. Als de minor op naam onvindbaar is, kies dan de opleiding waar jouw minor onder valt. Weet je niet welke opleiding dit is? Zoek hier je minor op en kijk op de minorinformatiepagina vervolgens onder het kopje Praktisch (aan de rechterkant).

Collegekaart

Open de myHU-app of ga naar my.hu.nl. Je vindt je collegekaart onder Meer > Mijn Profiel > Collegekaart. 

Overige informatie

Hieronder vind je informatie over de inschrijving voor cursussen en toetsen en enkele linkjes naar de belangrijkste digitale systemen van de HU.

Heb je nog een vraag? Neem dan contact op met de minorcontactpersoon.

Rooster

De roosters (les- en toetsroosters) worden binnen HU vier weken voor de start van iedere onderwijsperiode op de website van MijnRooster geplaatst, behalve voor periode A (drie weken). Om het lesrooster in te kunnen zien heb je de code van je groepsindeling nodig. Log in op Osiris om te bekijken in welke groep jij bent ingedeeld. Je vindt deze in het menu onder de knop Mijn gegevens en klik daarna op Groepen. Je ziet je groep als je inschrijving volledig is voltooid.

Log vervolgens in op Mijn Rooster en voeg via de knop Rooster toevoegen (aan de rechterkant) je groepscode toe via de optie groep/klas. Je rooster zou dan vanaf vier weken (of drie, in het geval van periode A) voor aanvang van de lessen moeten verschijnen. Controleer je lesrooster vlak voor de start van je cursussen op roosterwijzigingen.

Inschrijven voor cursussen en toetsen

Als KOM-student word je ingeschreven voor alle cursussen en voor alle eerste toetskansen van de minor. Hier hoef je zelf niets voor te doen.

Je krijgt voor elke cursus die onderdeel is van de minor twee toetskansen per studiejaar. Moet je een toets herkansen (omdat je de eerste toets kans hebt gemist of niet hebt gehaald), dan is het je eigen verantwoordelijkheid om je hiervoor in te schrijven​. Schrijf je daarom direct na de start van je minor in voor de tweede toets kans (herkansing). Je vind de instructies hier. Haal je een voldoende voor de eerste toets kans? Dan hoef je geen actie te ondernemen. Je wordt automatisch uitgeschreven voor de herkansing (indien je een inschrijving voor de herkansing gemaakt had). Hier vind je de regels/voorwaarden voor deelname aan toetsen, zoals het meenemen van geldige legitimatie. Ook kun je hier nalezen waar je persoonlijk toetsrooster in OSIRIS staat.

Extra toetskans

In de Onderwijs- en Examenregeling van HU kun je nalezen aan welke voorwaarden je moet voldoen om in aanmerking te komen voor een extra toets kans. Het is belangrijk dat een decaan je verzoek ondersteunt. Via deze link maak je een afspraak met één van de decanen van HU.

De extra toets kans vraag je vervolgens aan bij de examencommissie van het instituut waar de minor onder valt. Via https://hukas.hu.nl/index.html kom je op de pagina waar je een onderbouwd verzoek kunt indienen voor een extra toets kans. Voordat je die stap zet, moet je wel weten onder welk instituut en onder welke opleiding de minor valt. Deze informatie kun je vinden op www.minors.hu.nl op de pagina van de minor die je volgt. Klik op Aanbod en zoek jouw minor op. Op de minorpagina, aan de rechterzijde vind je de informatie die je nodig hebt.

Extra tijd bij de toets en andere voorzieningen

De examencommissie van je minor kan voorzieningen toekennen. Samen met de studentendecaan kun je je verzoek aan de examencommissie opstellen. De studentendecaan zal je verzoeken om bewijsstukken aan te leveren ter onderbouwing van je verzoek. Je stelt vervolgens in samenspraak met de studentendecaan een verzoek op aan de examencommissie. Je ontvangt vervolgens van de examencommissie een besluit of de voorzieningen (geheel of gedeeltelijk) zijn toegewezen. De examencommissie stelt de duur van de voorziening vast en vermeldt dit in haar besluit. Het is belangrijk dat een decaan je verzoek ondersteunt. Via dit portaal maak je een afspraak met één van de decanen van HU.

CANVAS

Canvas is de digitale leeromgeving van HU. Binnen Canvas vind je studiehandleidingen en mogelijkheden tot het delen van informatie (feedback en peerfeedback).  Je logt in op Canvas met je HU-account via deze link.

Gradework

Gradework biedt één plek waar studenten toetsopdrachten  zoals video’s en pdf’s kunnen inleveren. Hierin kan een docent het werk van studenten beoordelen. Dit heet de Digitale Inlever- en Beoordelingsbox (DIBB)​​​. Je kunt hier inloggen met je HU-account. Inloggen doe je via de blauwe SURF knop.

Afmelden

Wil je bij nader inzien toch niet deelnemen aan een HU-minor? Meld je dan af in Studielink én bij Kies op Maat (door in Mijn KOM de leerovereenkomst te annuleren).

Is jouw onderwijsinstelling niet aangesloten bij Kies op Maat?

Dan gelden andere inschrijfregels/toelatingsregels als je student bent aan zo’n ‘niet-KOM instelling’ en bij HU een minor wilt komen volgen. Stuur een mail naar komminors@hu.nl en je ontvangt verdere informatie.

Herinschrijven voor studiejaar 2023-2024

Als je denkt dat het je niet gaat lukken om je minor voor 1 september 2023 af te ronden, dan zet je twee stappen om in het studiejaar 2023-2024 één of meerdere toetsen te kunnen herkansen (dit kan ook een verslag of presentatie zijn). Het is niet nodig opnieuw een leerovereenkomst toe te sturen. Je zet uiterlijk 31 augustus 2023 twee stappen:

Stap 1: Herinschrijven in Studielink en aanvragen Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) 2023-2024

  • Klik op de herinschrijfknop voor de minor in Studielink en doorloop de stappen.
  • Vraag een Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) aan voor studiejaar 2023-2024. Je kan dit aanvragen via de betaalopties in Studielink. Als het niet mogelijk is om je BBC via Studielink aan te vragen, dan kun je dit via je thuisinstelling regelen. Geef hierbij aan dat je een BBC nodig hebt voor het herkansen van een minor bij Hogeschool Utrecht. Je thuisinstelling zal vervolgens alsnog een BBC naar Hogeschool Utrecht versturen.

Stap 2: Inschrijven voor één of meerdere toetsen

  • De toetsinschrijving voor Blok A  staat in Osiris open vanaf 1 juli tot 30 september. De uitleg over het inschrijven voor toetsen vind je hier.
  • Schrijf je in voor de toets met de ‘oude’ cursus-/toets code (de code waaronder je de betreffende cursus gevolgd hebt).

Kom je er niet uit, dan kun je contact opnemen met de minorcoördinator om na te vragen wanneer de toetsen zijn en/of op welke cursus-/toets code in te schrijven.

Let op. Overweeg je in een later studiejaar te herkansen of ben je er één of meer studiejaren tussenuit geweest en moet je nog één of meer toetsen herkansen? Dan kan het zijn dat de toets waarvoor je je wilt inschrijven niet meer aangeboden wordt omdat de cursus en toets gewijzigd zijn. Alleen in het jaar volgend op het jaar waarin jij de minor hebt gevolgd krijg je de gelegenheid om de toets af te leggen op basis van het oude onderwijs (minimaal twee keer). Als je de minor niet in het opvolgende studiejaar afrondt, informeer dan eerst bij de coördinator van de minor of de toets(en) gewijzigd is(zijn). Mocht dat het geval zijn dan bespreek je met de minorcoördinator wat de mogelijkheden zijn om de cursus(sen) toch af te ronden. Voor deze mogelijkheden moet de examencommissie toestemming geven.

Lukt het je niet om voor 1 september je herinschrijving te regelen? Neem dan contact op met HU-minorcoördinatie via komminors@hu.nl.

Invoer studieresultaten bij thuisinstelling

Nadat je alle minoronderdelen van de minor hebt afgerond en je studiepunten in Osiris zijn geregistreerd, ontvang je een minorcertificaat die je binnen vijf weken toegestuurd krijgt (naar het adres zoals bij ons bekend is in Osiris). Door (een gewaarmerkte kopie van) het minorcertificaat bij de examencommissie van je thuisinstelling in te dienen, kunnen daar je studiepunten worden verwerkt.

Kun je in verband met je afstuderen niet wachten op je certificaat, stuur dan een mail naar studievoortgang@hu.nl met daarin het verzoek om een gewaarmerkt studievoortgangsoverzicht met de resultaten van je minor naar de examencommissie van je opleiding toe te sturen. Vergeet hierbij niet het e-mailadres van je examencommissie te noemen. De HU zorgt er vervolgens voor dat je examencommissie je gewaarmerkte studievoortgangsoverzicht ontvangt, zodat je resultaten alvast in het studievoortgangssysteem van je thuisinstelling kunnen worden ingevoerd.

Switch to English English