Inschrijven

Ik ben een student van een andere onderwijsinstelling en wil een minor bij de HU volgen (KOM-student)

Je leerovereenkomst wordt niet in behandeling genomen zonder de toestemming van de examencommissie van je opleiding. De meeste examencommissies tekenen vanwege de corona maatregelen de leerovereenkomsten voor de KOM minoren digitaal. Check bij de examencommissie van je opleiding waar je de leerovereenkomst digitaal kunt laten tekenen. Als de examencommissie van je opleiding niet digitaal tekent, stuur dan een mail aan komminors@hu.nl. Upload de complete leerovereenkomst in Osiris Aanmelding. Het kan langer duren voordat je antwoord van HU krijgt.

Het HU-minoraanbod voor KOM-studenten voor studiejaar 2020-2021 is sinds 1 februari 2020 zichtbaar op www.kiesopmaat.nl en ook doorzoekbaar op deze site. Let op: niet alle HU-minors worden via Kies Op Maat aangeboden.

Aanmelden voor de minoren van HU doe je via www.kiesopmaat.nl. Na de aanmelding via Kies op Maat (www.kiesopmaat.nl)  krijgen studenten de instructie om zich via Studielink en via Osiris Aanmelding aan te melden bij HU. Onderstaand zie je de stappen die de KOM student zet.

Helaas gaan een aantal minoren niet door in periode AB en CD. Welke dit zijn, lees je hier.

Stap 1: Leerovereenkomst downloaden via Kies op Maat

Download via www.kiesopmaat.nl de leerovereenkomst van de minor van je voorkeur. Downloaden van een leerovereenkomst voor periode AB is niet meer mogelijk. Leerovereenkomsten voor periode CD kunnen nog t/m 5 november 2020 worden gedownload. Vul de leerovereenkomst in en vraag de examencommissie van je opleiding de leerovereenkomst te tekenen en een stempel te zetten. Teken de leerovereenkomst zelf ook. Controleer of alle gegevens zijn ingevuld en maak een PDF van de leerovereenkomst.

Stap 2: Aanmelden voor minor bij HU via Studielink

Log in bij Studielink. Kies in Studielink voor nieuwe aanmelding en kies bij instelling voor Hogeschool Utrecht. Nadat je het trefwoord ‘Minor’ hebt ingevoerd, verschijnt een lijst met de KOM minoren van HU.  Klik op de minor waarvoor je je wilt aanmelden, beantwoord de vragen en  meld je aan. Je ontvangt vervolgens een mail waarmee je toegang krijgt tot  Osiris Aanmelding van HU. Je ontvangt de mail op je studielink emailadres.

Stap 3: Uploaden Leerovereenkomst in Osiris Aanmelding

Log in bij Osiris Aanmelding van HU. Beantwoord de vragen, upload je leerovereenkomst en verstuur de aanmelding. Uploaden van de leerovereenkomst voor periode AB is niet meer mogelijk. Leerovereenkomsten voor periode CD kunnen nog t/m 19 november 2020 worden ingediend. Binnen tien werkdagen ontvang je een mail over de voortgang van je aanmelding. Indien de minor een Intake heeft, neemt de docent van de minor contact met je op. De aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst verwerkt. Als er geen plek meer is op de minor ontvang je daarover een bericht.

Stap 4: Aanleveren Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) 2020-2021

Vanwege de coronamaatregelen is deze procedure aangepast:

Het Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) voor studiejaar 2020-2021 vraag je aan bij je thuisinstelling. Meestal kun je het BBC aanvragen bij de studenten informatie balie. Dit doe je pas nadat je een machtiging hebt afgegeven aan de hogeschool waar je studeert (thuisinstelling) voor de afschrijving van het collegegeld voor het studiejaar 2020-2021. Je thuisinstelling zorgt er vervolgens voor dat HU je BBC ontvangt. Het e-mailadres waar je thuisinstelling het BBC naartoe kan sturen is komminors@hu.nl. Het is handig om bij de aanvraag van het BBC dit e-mailadres te noemen. Zo weet je zeker dat je BBC bij HU op de juiste plek binnenkomt. Je hoeft je BBC dus niet zelf  te uploaden in Osiris Aanmelding. Start je in september, dan kan het BBC tot en met 31 augustus worden gemaild. Start je in februari, dan kan het BBC tot en met 31 januari worden ingestuurd.

Mail 6-7-2020 over nieuwe werkwijze uploaden BBC vanwege corona

Stap 5: Activeren HU-email account

Na controle van je BBC krijg je een mail met een bevestiging van je inschrijving en informatie over de stappen die je zet voor je collegekaart en voor het activeren van je HU emailaccount. Hiermee krijg je toegang tot alle faciliteiten van HU. Je ontvangt voor de zomervakantie (voor de kerstvakantie voor minoren die starten in februari) een mail van de docent van de minor met onder andere je rooster.

Ontvangst minorcertificaat en invoer studieresultaten bij thuisinstelling

Nadat al je studiepunten in Osiris zijn geregistreerd, krijg je het minorcertificaat thuisgestuurd. Je kunt een gewaarmerkte kopie van het certificaat inleveren bij je thuisinstelling zodat je studiepunten daar kunnen worden verwerkt.

Door de coronamaatregelen is er helaas een achterstand ontstaan in het versturen van de certificaten. Kun je in verband met je afstuderen niet wachten op je certificaat, stuur dan een mail naar studievoortgang@hu.nl met daarin het verzoek om een gewaarmerkt studievoortgangsoverzicht met de resultaten van je minor naar de examencommissie van je opleiding toe te sturen. Vergeet hierbij niet het e-mailadres van je examencommissie te noemen. De HU zorgt er vervolgens voor dat je examencommissie je gewaarmerkte studievoorgangsoverzicht ontvangt, zodat je resultaten alvast in het studievoortgangssysteem van je thuisinstelling kunnen worden ingevoerd.

Een toets herkansen in een volgend studiejaar

Als je voorziet dat het je niet gaat lukken je minor voor 1 september 2020 af te ronden, dan zet je twee stappen om in het studiejaar 2020-2021 één of meerdere toetsen te herkansen (dit kan ook een verslag of presentatie zijn).

Als je een herkansing voor 1 september 2020 gepland hebt staan, waarvan je de uitslag pas na 15 augustus ontvangt, zet je ook deze stappen. Heb je de herkansing behaald en daarmee de minor afgerond, dan annuleer je je aanmelding in Studielink vóór 15 september.

Zorg ervoor dat je onderstaande stappen voor 31 augustus 2020 zet:

  1. Herinschrijven voor de opleiding en aanvragen Bewijs Betaald Collegegeld 2020-2021
  • Via Studielink doe je een herinschrijving voor de opleiding bij de HU.
  • Je geeft een machtiging af aan je thuisinstelling in Studielink voor de afschrijving van je collegegeld voor het studiejaar 2020/2021.
  • Je stuurt daarna een mail aan je thuisinstelling. In de bijlage onder de mail kun je het mailadres opzoeken van je thuisinstelling waar je het Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) kunt aanvragen. Je stelt een mail op met de volgende tekst:


Geachte heer, mevrouw,

 Mijn naam is XXX en mijn studentnummer is XXX. In het studiejaar 2020/2021 rond ik de minor XX (naam minor vermelden) af die ik in het studiejaar 2019/20 gevolgd heb bij HU. Daarom vraag ik een Bewijs Betaald Collegegeld aan. Ik heb op datum XX een machtiging afgegeven voor de afschrijving van het collegegeld.

 Het BBC dient uiterlijk 31 augustus bij de HU binnen te zijn en kunt u sturen aan bi.backoffice@hu.nl. Kunt u op het BBC vermelden dat het om het afronden van de minor gaat? Ook ontvang ik graag een bevestiging wanneer het BBC verstuurd is.

 Hartelijke groet,

Naam student

Mailadressen waar je het Bewijs Betaald Collgegeld kunt aanvragen

2. Inschrijven voor één of meerdere toetsen

  • Je hoeft je niet opnieuw in te schrijven voor de minor. Inschrijven op de toets(en) die je moet herkansen is voldoende. Je hebt per studiejaar per toets 2 kansen.
  • Meestal begint de toetsinschrijving voor Blok A op 1 september en staat deze 3 weken open. De precieze deadlines en uitleg over het inschrijven voor toetsen vind je hier.
  • Schrijf je in voor de toets met de ‘oude’ cursus-/toetscode (de code waaronder je de betreffende cursus gevolgd hebt).
  • Kom je er niet uit, dan kun je contact opnemen met het STIP (stip@hu.nl)of met de docent van de minor om na te vragen wanneer de toetsen zijn en/of op welke cursus-/toetscode in te schrijven.
Switch to English English