Inschrijven

Ik ben een student van een andere onderwijsinstelling en wil een minor bij de HU volgen (KOM-student)

Het HU-minoraanbod voor KOM-studenten voor studiejaar 2021-2022 is vanaf 1 februari 2021 zichtbaar op www.kiesopmaat.nl en ook doorzoekbaar op deze site.
Let op: niet alle HU-minors worden via Kies Op Maat aangeboden.

Aanmelden voor de minoren van HU doe je via www.kiesopmaat.nl. Na de aanmelding via Kies op Maat (www.kiesopmaat.nl)  krijgen studenten de instructie om zich via Studielink en via Osiris Aanmelding aan te melden bij HU. Onderstaand zie je de stappen die de KOM student zet.

 

Stap 1: Leerovereenkomst downloaden via Kies op Maat

Download via www.kiesopmaat.nl de leerovereenkomst van de minor van je voorkeur. Vul de leerovereenkomst in en vraag de examencommissie van je opleiding de leerovereenkomst te tekenen en een stempel te zetten. Teken de leerovereenkomst zelf ook. Controleer of alle gegevens zijn ingevuld en maak een PDF van de leerovereenkomst.

Stap 2: Aanmelden voor minor bij HU via Studielink

Log in bij Studielink. Kies in Studielink voor nieuwe aanmelding en kies bij instelling voor Hogeschool Utrecht. Nadat je het trefwoord ‘Minor’ hebt ingevoerd, verschijnt een lijst met de KOM minoren van HU. Klik op de minor waarvoor je je wilt aanmelden, beantwoord de vragen en  meld je aan. Je ontvangt vervolgens direct daarna een mail met inloggegevens waarmee je toegang krijgt tot Osiris Aanmelding van HU. Je ontvangt de mail op je studielink emailadres, check zo nodig je spam.

Stap 3: Uploaden Leerovereenkomst in Osiris Aanmelding

Log in bij Osiris Aanmelding van HU. Beantwoord de vragen, upload je leerovereenkomst en verstuur de aanmelding.  Indien de minor een Intake heeft, neemt de docent van de minor contact met je op. Leerovereenkomsten worden in volgorde van binnenkomst verwerkt. Als er geen plek meer is op de minor ontvang je daarover een bericht.

Stap 4: Aanleveren Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) 2021-2022

Het Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) voor studiejaar 2021-2022 vraag je aan bij je thuisinstelling.  Dit doe je pas nadat de HU je leerovereenkomst heeft ondertekend. Vervolgens ontvang je een mail van de HU waarin je geïnformeerd over de stappen die je zet om het BBC op te vragen bij je thuisinstelling.

Stap 5: Activeren HU-email account

Na controle van je BBC krijg je een mail met een bevestiging van je inschrijving en informatie over de stappen die je zet voor je collegekaart en voor het activeren van je HU emailaccount. Hiermee krijg je toegang tot alle faciliteiten van HU. Je ontvangt voor de zomervakantie (voor de kerstvakantie voor minoren die starten in februari) een mail van de docent van de minor met onder andere je rooster.

Ontvangst minorcertificaat en invoer studieresultaten bij thuisinstelling

Nadat al je studiepunten in Osiris zijn geregistreerd, krijg je het minorcertificaat binnen vijf weken thuisgestuurd, zodat je studiepunten bij je thuisinstelling kunnen worden verwerkt.

Kun je in verband met je afstuderen niet wachten op je certificaat, stuur dan een mail naar studievoortgang@hu.nl met daarin het verzoek om een gewaarmerkt studievoortgangsoverzicht met de resultaten van je minor naar de examencommissie van je opleiding toe te sturen. Vergeet hierbij niet het e-mailadres van je examencommissie te noemen. De HU zorgt er vervolgens voor dat je examencommissie je gewaarmerkte studievoorgangsoverzicht ontvangt, zodat je resultaten alvast in het studievoortgangssysteem van je thuisinstelling kunnen worden ingevoerd.

Een toets herkansen in een volgend studiejaar

Als je voorziet dat het je niet gaat lukken je minor voor 1 september 2021 af te ronden, dan zet je twee stappen om in het studiejaar 2021-2022 één of meerdere toetsen te herkansen (dit kan ook een verslag of presentatie zijn).

Als je een herkansing voor 1 september 2021 gepland hebt staan, waarvan je de uitslag pas na 15 augustus ontvangt, zet je ook deze stappen. Heb je de herkansing behaald en daarmee de minor afgerond, dan annuleer je je aanmelding in Studielink vóór 15 september.

Zorg ervoor dat je onderstaande stappen voor 31 augustus 2021 zet:

  1. Herinschrijven voor de opleiding en aanvragen Bewijs Betaald Collegegeld 2021-2022
  • Via Studielink doe je een herinschrijving voor de opleiding bij de HU.
  • Je geeft een machtiging af aan je thuisinstelling in Studielink voor de afschrijving van je collegegeld voor het studiejaar 2021/2022.
  • Je stuurt daarna een mail aan je thuisinstelling. In de bijlage onder de mail kun je het mailadres opzoeken van je thuisinstelling waar je het Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) kunt aanvragen. Je stelt een mail op met de volgende tekst:


Geachte heer, mevrouw,

 Mijn naam is XXX en mijn studentnummer is XXX. In het studiejaar 2021/2022 rond ik de minor XX (naam minor vermelden) af die ik in het studiejaar 2020/21 gevolgd heb bij HU. Daarom vraag ik een Bewijs Betaald Collegegeld aan. Ik heb op datum XX een machtiging afgegeven voor de afschrijving van het collegegeld.

 Het BBC dient uiterlijk 31 augustus bij de HU binnen te zijn en kunt u sturen aan bi.backoffice@hu.nl. Kunt u op het BBC vermelden dat het om het afronden van de minor gaat? Ook ontvang ik graag een bevestiging wanneer het BBC verstuurd is.

 Hartelijke groet,

Naam student

Mailadressen waar je het Bewijs Betaald Collegegeld kunt aanvragen

2. Inschrijven voor één of meerdere toetsen

  • Je hoeft je niet opnieuw in te schrijven voor de minor. Inschrijven op de toets(en) die je moet herkansen is voldoende. Je hebt per studiejaar per toets 2 kansen.
  • Meestal begint de toetsinschrijving voor Blok A op 1 september en staat deze 3 weken open. De precieze deadlines en uitleg over het inschrijven voor toetsen vind je hier.
  • Schrijf je in voor de toets met de ‘oude’ cursus-/toetscode (de code waaronder je de betreffende cursus gevolgd hebt).
  • Kom je er niet uit, dan kun je contact opnemen met het STIP (stip@hu.nl)of met de docent van de minor om na te vragen wanneer de toetsen zijn en/of op welke cursus-/toetscode in te schrijven.
Switch to English English