Pabo werkplekleren

Opleidingsschool Utrecht – Amersfoort

Welkom op de pagina van de Opleidingsschool Utrecht – Amersfoort. De Opleidingsschool is een samenwerking tussen een grote groep besturen uit de regio Utrecht en ’t Gooi, de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht, HU Pabo. Doel is om het samen opleiden vorm en inhoud te geven. Dat gaat natuurlijk over het opleiden van onze toekomstige collega’s (studenten) maar ook het opleiden van startende collega’s en de verdere professionalisering van alle deelnemers in deze samenwerking. Iedereen leert en werkt samen om de kwaliteit van het onderwijs op een hoger niveau te brengen. Samen hebben we een beroepsbeeld van de leerkracht primair onderwijs ontwikkeld. Een veelzijdig en kundig collega.

Beroepsbeeld JPG

De organisatie van de Opleidingsschool

Bestuurlijk Overleg

Het besluitvormend orgaan van de Opleidingsschool is het Bestuurlijk Overleg. Hierin overleggen de bestuurders van zowel de scholen, als de opleiding en de universiteit. Dit overleg vindt twee keer per jaar plaats en wordt voorgezeten door Carla Luycx, directeur van de HU Pabo. Het Bestuurlijk Overleg vergadert in het schooljaar 2023-2024 op de volgende data:

 • Maandag 30 oktober. 14.00-16.00. HU Utrecht
 • Maandag 13 mei. 14.00-16.00. HU Amersfoort

Deelnemende besturen Opleidingsschool Utrecht – Amersfoort

Platform Lerarenopleiders

De bovenschools schoolopleiders, de regio instituutsopleiders en het programmateam overleggen in het platform lerarenopleiders. In dit tactische overleg worden onderwerpen voorbereid en uitgediept. Hier komen de ervaringen vanuit de opleiding en scholen samen en wordt de besluitvorming voorbereid. Het platform vergadert vijf keer per schooljaar. De data voor 2023-2024 zijn:

 • Dinsdag 26 september 2023 van 9.30 tot 14.30 uur. Amersfoort
 • Dinsdag 28 november 2023 van 9.30 tot 14.30 uur. Utrecht. Instituutsopleider sluiten aan van 13.00-14.30
 • Dinsdag 30 januari 2024 van 9.30 tot 14.30 uur. Online
 • Dinsdag 26 maart 2024 van 9.30 tot 14.30 uur. Utrecht. Instituutsopleider sluiten aan van 13.00-14.30
 • Dinsdag 28 mei 2024 van 9.30 tot 14.30 uur. Amersfoort

Opleidingsscholen 2023-2024

Alle overleggen over Samen Opleiden vind je in onderstaand document.

Planning bijeenkomsten Samen Opleiden 2023-2024

Programmateam

De Opleidingsschool Utrecht – Amersfoort wordt aangestuurd door het programmateam. Het programmateam heeft drie leden. Er is één programmamanager die de dagelijkse leiding in handen heeft. Dat is Vincent van Aggelen van de stichting Talent Primair uit Huizen. Verder zijn er twee programmaleiders. Dat zijn Gerrie Amperse van de stichting BasisBuren uit Maurik en Isabel Spruijt van HU Pabo. Het programmateam wordt secretarieel ondersteund door Linda Beijer. Het programmateam is bereikbaar op de e-mailadressen

 • Vincent van Aggelen – v.vanaggelen@talentprimair.nl
 • Gerrie Amperse – gerrie.amperse@basisburen.nl
 • Isabel Spruijt – isabel.spruijt@hu.nl
 • Linda Beijer – opleidingsschool@hu.nl