Pabo werkplekleren

Opleidingsschool voor academische leraren

Welkom op de pagina van de Opleidingsschool voor academische leraren.  De Opleidingsschool voor academische leraren is een samenwerking tussen zeven besturen uit de regio Utrecht en ’t Gooi, de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht, Instituut voor Onderwijs en Orthopedagogiek. Doel van deze nieuwe opleidingsschool is om de academische gevormde leraar een passende plek te geven in onderwijsorganisaties.

De aanvraag voor deze Opleidingsschool voor academische leraren is eind 2022 door de beoordelende instantie (DUS-I) gehonoreerd en OCW heeft dit overgenomen. Dat betekent dat de 7 deelnemende schoolbesturen samen met het Instituut voor Onderwijs en Orthopedagogiek (HU Pabo) en de Universiteit Utrecht in de komende jaren een ontwikkelslag gaan maken in het opleiden van Academische Leraren. In de aanvraag hebben wij toegelicht op welke wijze we deze toekomstige leraren willen opleiden tot adaptief expert met een research based achtergrond binnen een daarvoor ingerichte leeromgeving van de betrokken scholen. Hiermee denken we ook de onderwijskwaliteit, de zichtbaarheid en waarde van onderwijsonderzoek op scholen een impuls te kunnen geven.

De deelnemende besturen zijn: SPO Utrecht, KPOA Amersfoort, WIJS! Utrecht, Alberdingk Thijm scholen Hilversum, Robijn IJsselstein, WereldKidz Zeist en STEV Amersfoort.

Beroepsbeeld JPG

De organisatie van de Opleidingsschool voor academische leraren

De overlegstructuur van deze opleidingsschool loopt parallel met de bestaande opleidingsschool. In het voorjaar van 2023 zullen het bestuurlijk overleg en dagelijks bestuur besluiten nemen over de specifieke invulling voor de opleidingsschool voor academische leraren.

Bestuurlijk Overleg

Het besluitvormend orgaan van de Opleidingsschool is het Bestuurlijk Overleg. Hierin overleggen de bestuurders van zowel de scholen, als de opleiding en de universiteit. Dit overleg vindt twee keer per jaar plaats en wordt voorgezeten door Carla Luycx, directeur van de HU Pabo. Het Bestuurlijk Overleg vergadert in het schooljaar 2023-2024 op de volgende data:

  • Maandag 30 oktober 2023. 14.00 tot 16.00 uur. Padualaan Utrecht.
  • Maandag 13 mei 2024. 14.00 tot 16.00 uur. Nieuwe Poort Amersfoort

Samenwerkingsovereenkomst Samen Opleiden voor Academische Leraren sept 2022

Platform Lerarenopleiders

De bovenschools schoolopleiders, de regio instituutsopleiders en het programmateam overleggen in het platform lerarenopleiders. In dit tactische overleg worden onderwerpen voorbereid en uitgediept. Hier komen de ervaringen vanuit de opleiding en scholen samen en wordt de besluitvorming voorbereid. In dit overleg hebben de bovenschools schoolopleiders van de academische scholen en de betreffende programmateamleden apart overleg. Het platform vergadert vijf keer per schooljaar. De data voor 2023-2024 zijn:

Dinsdag 26 september 2023 van 9.30 tot 14.30 uur. HU Amersfoort

Dinsdag 28 november 2023 van 9.30 tot 14.30 uur. HU Utrecht. Dit overleg is deels samen met alle instituutsopleiders.

Dinsdag 30 januari 2024 van 9.30 tot 14.30 uur. Online

Dinsdag 26 maart 2024 van 9.30 tot 14.30 uur. HU Utrecht. Dit overleg is deels samen met alle instituutsopleiders

dinsdag 28 mei 2024 van 9.30 tot 14.30 uur. HU Amersfoort

Opleidingsscholen 2023-2024

Alle overleggen over Samen Opleiden vind je in onderstaand document.

Planning bijeenkomsten Samen Opleiden 2023-2024

Programmateam

de Opleidingsschool voor academische leraren wordt aangestuurd door het programmateam. Het programmateam heeft op dit moment twee leden, met één vacature voor het werkveld. De twee huidige leden zijn Astrid de Regt van HU Pabo en Zita Albon van de Universiteit Utrecht.  Het programmateam wordt secretarieel ondersteund door Linda Beijer. Het programmateam is bereikbaar op de e-mailadressen

  • Astrid de Regt – astrid.deregt@hu.nl
  • Zita Albon – z.albon@uu.nl
  • Linda Beijer – opleidingsschool@hu.nl