Pabo werkplekleren

Assessment HU Pabo

In het eindassessment sluit de student zijn studie af. In dit gesprek laat de student zien startbekwaam te zijn. De nadruk in dit gesprek ligt op het eigen ideeën (visie) op de leren. Hoe wil jij meester of juf zijn?

Op deze pagina vindt u informatie over het eindassessment voor zowel student, begeleider als de assessoren.

Er zijn verschillende soorten assessments, waarvan je hieronder de informatie vindt:

  • Assessment voltijd en deeltijd (versneld en regulier)
  • Assessment ALPO
  • Assessment Flexibele deeltijdopleiding voor academici

Alle assessments vinden online plaats.

Assessment voltijd en deeltijd (versneld en regulier)

Bij het assessment wordt gebruik gemaakt van een aantekenformulier en een beoordelingsformulier. Hieronder vind je de documenten voor afname van het eindassessment 23-24. Voor de studenten die vanaf september 2023 zijn gestart met afstuderen zijn de documenten onder de code AFST3-23 van toepassing. En voor studenten die eerder dan september 2023 zijn gestart zijn de documenten onder de code AFST2-21 van toepassing.

Student gestart september 2023:

Studenten gestart vóór september 2023:

De assessments worden georganiseerd door het praktijkbureau: praktijkbureau@hu.nl 

Studenten kunnen zich voor een assessment opgeven middels deze link.

Stappenplan portfolio inzien Onstage als externe assessor

Assessment ALPO

Assessment Flexibele deeltijdopleiding voor academici 

Assessorentraining

Studenten ronden, zoals hierboven al aangegeven, hun studie af aan de hand van een assessment. Hierin verdedigt een student zijn ontwikkeling tot leerkracht basisonderwijs. Dit assessment wordt afgenomen door een leerkracht uit het werkveld en een docent van de opleiding. De inhoudelijke documenten afstudeerfase zijn terug te vinden bij de informatie over werkplekleren.

We zijn op zoek naar collega’s uit het werkveld die graag assessor willen worden. Zie de folder hieronder voor inhoudelijke informatie. Mocht je belangstelling hebben, dan graag een bericht naar paul.maasen@hu.nl.

Externe assessoren kunnen hun kosten voor het uitvoeren van assessments declareren.