Pabo werkplekleren

Zijinstroom

De opleiding via het zijinstroom traject wijkt nogal af van de andere opleidingen. Zijinstromers gaan eerst op zoek naar een baan als leerkracht primair onderwijs en worden daarna duaal opgeleid. Om in aanmerking te kunnen komen voor dit duale traject ondergaat de kandidaat een geschiktheidsonderzoek. Slaagt de kandidaat daarvoor dan kan hij/zij aan de slag in het onderwijs en wordt tegelijkertijd opgeleid. In het geschiktheidsonderzoek word bepaald welke onderdelen van de flexibele deeltijd opleiding de kandidaat moeten volgen. Door middel van o.a. veldexamens toont de kandidaat zijn bekwaamheid aan en rondt zijn studie af met een assessment. Het zijinstroom traject duurt maximaal 2 jaar. Verdere informatie over het zijinstroomtraject vind je in de presentatie hieronder. In de presentatie zijn steeds video’s toegevoegd die nadere informatie geven. (geluid aan)

In de video wordt verwezen naar de handleiding geschiktheidsonderzoek. Deze handleiding vind je in onderstaande link.

Handleiding geschiktheidsonderzoek – schoolopleider