Beslisboom alternatieve toetsen

Door een combinatie van oplossingen kunnen we de studeerbaarheid voor onze studenten optimaliseren en het aantal te verplaatsen toetsen minimaliseren. Om te komen tot alternatieve toetsing staat de relatie tot de leeruitkomsten en de borging van de toetskwaliteit centraal.

De beslisboom is een hulpmiddel. Aan de linkerkant zoek je de bestaande toetsvorm op en aan de rechterzijde staat na doorlopen van de keuzes het advies. De grijze uitkomsten zijn klikbaar. 

De beslisboom is 25 januari 2021 geüpdatet voor periode C van het nieuwe studiejaar. De beslisboom wordt aangepast en geüpdatet als daar nieuwe inzichten in zijn.

Klik op de afbeelding om de linkjes te laten werken.

 

Stappenplan aanpassing toetsprogramma

Omdat de meeste quick wins reeds gevonden zijn, moeten oplossingen nu gevonden worden door cursus overstijgend te kijken.

Bekijk onderstaand stappenplan inclusief voorbeeld, door op de afbeelding te klikken.

Richtlijnen van alternatieve toetsing

Deze richtlijn biedt handvatten hoe om te gaan met de vragen omtrent de toetsing, vragen over onderwerpen waarmee we conform de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) en de Onderwijs- en Examenregeling HU (OER) belast zijn ten aanzien van  de borging van de kwaliteit of uitvoering van taken en bevoegdheden.

De richtlijnen worden aangepast en geüpdatet als daar nieuwe inzichten in zijn.

Stappenplan alternatieve toetsen

Hoe kunnen voorstellen voor alternatieve toetsen efficiënt en kwalitatief gerealiseerd worden t.b.v. studeerbaarheid? Ontdek het stappenplan waarin examinatoren, toetsexperts en de examencommissie samen snel tot goede oplossingen komen.

Het stappenplan wordt aangepast en geüpdatet als daar nieuwe inzichten in zijn.

Vragen en support bij het toetsingsproces

Examencommissies van de opleidingen kijken met je mee tijdens dit proces vanuit hun borgende rol. Daarnaast staan de collega’s van TLN (Teaching and Learning Network) klaar voor support. Vragen aan deze collega’s kun je stellen via het kanaal: toetsen op afstand in de Online Community Onderwijs & Onderzoek.