Opnames en video’s

Afstandsonderwijs zonder video is ondenkbaar. We zien (gelukkig) ook steeds meer video’s. Maar hoe maak je een goede kennisclip? Hoe deel je een video veilig met studenten? Wanneer en hoe mag je een online sessie opnemen? Ontdek het hier.

Een artikel over het opnemen van assessments volgt nog.

Video's maken

Schermopname maken

Er zijn verschillende manieren om een schermopname te maken. Hieronder vind je een aantal programma’s waarmee dit kan. Tip: zet voor het downloaden van deze programma’s via het Software Center je VPN-verbinding aan (BIG IP client).

Free Cam: scherm en audio

In het Software Center vind je het programma Free Cam. Hiermee maak je eenvoudig schermopnamen inclusief voice-over. Een handleiding vind je hier. Let op: dit programma blijkt bij langere opnamen niet altijd stabiel, gebruik bij opnamen langer dan 15 minuten de Schermopnamefunctie van Powerpoint (zie hieronder).

PowerPoint in Office 365  

Je kunt met PowerPoint een schermopname maken, bijvoorbeeld van de presentatie zelf, maar ook van andere programma’s of websites. Daarnaast kun je de slides aan elkaar praten met gebruik van je webcam. Hoe je dit doet is afhankelijk van de versie van Powerpoint. Office365 is beschikbaar in het Software Center en heeft de meest uitgebreide mogelijkheden. Zoek in het Software Center op “Office 365”. Tip: zet voor installatie VPN aan en sluit alle Office programma’s. De installatie kan tot 30 minuten duren.

Een schermopname maken

Tip: zie je de optie ‘schermopname’ niet in je menubalk? Lees hier hoe je die knop toevoegt aan je menubalk.

PowerPoint 2016

Quicktime (voor Apple/Mac gebruikers)

Ook met de QuickTime Player kun je schermopnames maken van een Apple computer, inclusief de audio van een ingebouwde microfoon of webcam.

Video’s editen / opknippen

Gebruik voor het opknippen van je video naar een kortere kennisclip, het programma Adobe Premiere Elements, dat te vinden is in het Software Center. Op de website van HUvideo vind je meer informatie over videomontage.

Audio editen / opknippen

Gebruik voor het opknippen en bewerken van audiofragmenten het programma Audacity, dat te vinden is in het Software Center. Hier vind je een tutorial waarin alles over audiobewerking in Audacity wordt uitgelegd.

Opslaan en delen

Sla je opnames altijd op in het MAM (de media-omgeving van de HU). Als je video gepromoveerd is tot lesmateriaal, kan de je deze via Canvas uploaden. Binnen Canvas kun je als docent alle video’s van jouw instituut die zijn opgeslagen in het MAM, terugvinden middels de HUvideo knop. Zodra je video verwerkt is, ontvang je per mail de videolink en de embed code (hiermee kun je de video eventueel in een website plakken). Vervolgens kun je je video op een Canvas-pagina plaatsen via de HUvideo-knop.

Video’s in het MAM blijven tenminste 1,5 jaar bewaard en daarna zolang ze bekeken worden. Wordt de video niet meer bekeken, dan wordt deze automatisch verwijderd. Zo ben je direct AVG-proof bezig.

Let op: Voor het opslaan van video’s die tijdens toetsen of assessments zijn opgenomen, gelden andere regels.

Het MAM beschermt ook wie toegang heeft tot de video en dit kunnen we, als nodig, ook blokkeren. De video kan door niemand zomaar uit het MAM gedownload worden, waardoor de kans op ongewenste verspreiding kleiner is. Gebruik daarom geen andere systemen voor opname en plaats je video’s ook niet zomaar op YouTube.

Een video tonen tijdens een online les

Om een video te laten zien tijdens een meeting of event in MS Teams, deel je het scherm waar je de video gaat afspelen. Vergeet hierbij niet om eerst linksboven op “Include system audio” te klikken om ook je geluid te delen.

Je kunt er ook voor kiezen om een link vanuit OneDrive te delen. Een instructie daarover vind je hier. Een link delen vanuit OneDrive heeft als voordeel dat het sneller is en je de video niet hoeft te uploaden. Het nadeel is dat de video niet voor langere tijd beschikbaar is, en dat je de link dus elke keer handmatig moet delen. Een link vanuit OneDrive is dus alleen handig voor de korte termijn. Ook moet je goed opletten hoe je de link deelt en wie je toestemming geeft om de video te bekijken.

Uitleg: Uploaden en terugzoeken in het MAM

In deze video wordt uitgelegd hoe het uploaden, terugzoeken en plaatsen van video’s binnen Canvas werkt:

Hoe delen studenten hun filmpje met jou?

Studenten kunnen hun video op verschillende manieren delen. De meest voorkomende manieren staan hieronder. Komend collegejaar wordt hier verder aan gewerkt.

Klik hier voor een instructie over het delen van bestanden in OneDrive.

Didactisch overwegingen

Het opnemen van een college is alleen handig op het moment dat de opname ook daadwerkelijk een meerwaarde heeft. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan als niet alle studenten deel kunnen nemen aan de live colleges; zij kunnen dan de opnames terugkijken.

De vorm van het college

Denk vooraf na over de vorm van het college dat je geeft. Als je een uitleg geeft, kan een opname heel relevant zijn. Echter een college waarin veel samenwerkingsopdrachten voorkomen, is minder geschikt voor een opname of terugkijken.

Edit je video of maak een kennisclip

Is na je opname niet de hele video geschikt of wil je onderdelen van je schermopname er af knippen? Dan kun je Adobe Premiere Elements gebruiken (download via het software center). Overweeg daarbij of de tijd je dit gaat kosten ook de moeite waard is. Het opnemen van een nieuwe kennisclip/(instructie)video met behulp van MS PowerPoint of een andere tool kan wellicht sneller zijn, een hogere kwaliteit opleveren en/of langer houdbaar zijn.

Een goede kennisclip

Een goede kennisclip of instructievideo heeft een heldere structuur, is in lijn met de leerdoelen, en is vooral niet te lang. Als je een kennisclip opneemt of een college achteraf edit, neem dan de vragen hieronder mee in je overweging:

  • Bespreek je aan het begin de structuur en de leerdoelen van de video?
  • Is de informatie die besproken wordt relevant voor de cursus/de student?
  • Ondersteunt de vormgeving van de PowerPoint/video de informatie die over moet komen?
  • Geef je korte en duidelijke voorbeelden bij wat je uitlegt?
  • Is de kennisclip niet onnodig lang?
  • Vat je achteraf samen welke informatie er voorbij is gekomen in de video?

Privacy Tips

Ontwerp zonder titel

Online college opnemen

Als je een online college geeft, kan het handig zijn om het college direct op te nemen. Let bij het opnemen van je college wel op de privacy van jezelf en je studenten. Tijdens een opname mogen er geen studenten in beeld komen, ook niet als je daarvoor toestemming zou krijgen. Dit is slechts in zeer uitzonderlijke gevallen toegestaan. Bouw daarom aparte momenten in voor interactie en vragen en zet dan de opname even stop. Let ook op wat er in je presentatie staat (denk aan namen, emailadressen of foto’s).

Hoe voorkom je dat persoonsgegevens in beeld komen?

Persoonsgegevens kunnen verwerkt worden, omdat ze in de presentatie zelf zitten of doordat de studenten die het college volgen in beeld komen.

(PowerPoint) Presentatie

In de (powerpoint)presentatie die je tijdens het online college deelt met de studenten zijn mogelijk persoonsgegevens in beeld (een naam, foto en/of bewegend beeld).  Vraag je daarom eerst af welke gegevens echt noodzakelijk zijn om in je te tonen of te bespreken. Heeft degene die in beeld is vooraf toestemming gegeven voor het gebruik van de persoonsgegevens? Kan je een naam vervangen door alleen een voornaam of initialen?  En is de foto echt ondersteunend aan wat je wil vertellen? Als ze niet noodzakelijk zijn, laat ze dan weg uit je presentatie en noem ook geen namen tijdens het geven van je college.

Maak je wel een opname van het college

Vraag voor het starten van de opname van het college of de studenten hun camera en microfoon uit zetten. Tijdens het college kan de naam en/of de profielfoto van de student in beeld als hij een vraag stelt of als hij via de chat wat vraagt. Voorkom dit door af te spreken dat studenten na de opname van het college nog vragen kunnen stellen, of zet de opname uit als je tussendoor gelegenheid wil bieden voor vragen. Herhaal eventueel vervolgens zelf de vraag als je deze wil opnemen.

Bewaar de opname niet langer dan nodig

Je kunt dus niet (de interactie) van het college zelf opnemen en bewaren. De presentatie die je tijdens je college geeft wel. Maar als hier persoonsgegevens in staan, gelden er bepaalde regels. De AVG schrijft voor dat je persoonsgegevens niet zomaar eindeloos mag bewaren. Je dient vooraf te bepalen wat het doel is van de gegevensverwerking (je college) en wat daarvoor een geschikte bewaartermijn is. Je mag de video vanuit privacy oogpunt dus niet “alvast” of “achter-de-hand” opslaan. Staan er geen persoonsgegevens of andere vertrouwelijke gegevens in je presentatie, dan kun je het bewaren zolang je wilt.

Meer informatie over privacy

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn namen, maar ook emailadressen, foto’s, of alle andere informatie waaraan iemand te herkennen is. Bij beeldmateriaal is er zelfs sprake van ‘bijzondere persoonsgegevens’, omdat bijvoorbeeld etniciteit of godsdienst van een persoon hiervan is af te leiden.

Grondslag online college geven

Er zijn zes grondslagen (juridische onderbouwingen) op basis waarvan persoonsgegevens mogen worden verwerkt. De grondslag die het best past bij online college geven (zonder opnames), is gerechtvaardigd belang.

We geven online colleges in het kader van gerechtvaardigd belang, zoals het in de AVG heet. We hebben er belang bij dat we onderwijs kunnen blijven geven en dat kan in deze vorm. Dit belang moet opwegen tegen de inbreuk op de privacy van studenten of mensen die in je presentatie in beeld komen of genoemd worden. Zorg dus dat deze inbreuk minimaal is.Bij het geven van online college, zie je bijvoorbeeld niet alleen de persoon, maar ook zijn privé-omgeving. Met het blurren van de achtergrond (of het plaatsen van een visual) kan deze “inbreuk” al verminderd worden.

enEnglish