Digitale Leeromgeving (DLO)

GradeWork

Dit systeem biedt één plek waar studenten opdrachten (bv. ook video’s en pdfs) kunnen inleveren. Waar je als docent kunt beoordelen en waar je ingeleverd werk kunt vinden voor accreditaties. Dit heet de Digitale Inlever- en Beoordelingsbox. Het hele proces hieromheen wordt gestroomlijnd. Het systeem kan zowel individuele als groepsopdrachten aan, het helpt met het digitaal nakijken en ondersteunt de communicatie naar de student.

Wat heb ik aan GradeWork?

Het hele proces rondom het inleveren en beoordelen van alle werken van de student wordt met GradeWork gestroomlijnd. Zo wordt er vooraf per student gespecificeerd wat er ingeleverd moet worden. De docent vindt het ingeleverde werk vervolgens automatisch in het dossier van de student en kan dit eenvoudig online beoordelen. Ook krijgt GradeWork een koppeling met onze nieuwe plagiaat-scanner Ouriginal. GradeWork wordt al gebruikt bij verschillende onderwijsinstellingen, zoals Fontys Hogeschool, Hogeschool Leiden, InHolland, ROC Twente en Hogeschool van Amsterdam.

GradeWork is de standaard voor summatieve producttoetsen. Voor formatief evalueren, als onderdeel van het leerproces, kan je gebruik maken van de functionaliteiten van Canvas.

Vraag als student

Als je als student vragen hebt over Gradework, bijvoorbeeld over de deadline van inleveren of over een verzoek om uitstel, dan is de docent het eerste aanspreekpunt. Neem in geen geval direct contact op met de super-user van de opleiding/het instituut. Als de docent de vraag niet direct weet te beantwoorden, dan zal deze contact met de super-user zoeken.

Super-users

Als je als docent vragen hebt over Gradework waar je zelf niet uit komt en waarin de FAQ ook niet in voorziet, is de super-user het eerste aanspreekpunt. De super-user is de “expert” binnen de opleiding of instituut, die op de hoogte is van het gebruik en toepassen van Gradework (binnen de opleiding). Mocht de super-user ook geen antwoord weten, dan kan deze contact opnemen met mede super-users via het Super-user Teams of met de e-adviseurs / functioneel beheerder (via helpdesk@hu.nl of het contact formulier).

Elk instituut kent één of meerdere super-users. Deze zijn hieronder benoemd:

Meer informatie

Inloggen

Hier kun je inloggen met je HU-account: http://hu-gradework.xebic.com. 

Tip: het inloggen verloopt via de blauwe SURF knop!

Super-users

De super-users van de instituten zijn op de Topdesk pagina gepubliceerd: Super-users

Online training

Op de Canvas-cursus ‘Doordacht digtaal toetsen Gradework’ kun je de basis informatie en instructies vinden over het werken met Gradework. Deze cursus is openbaar en kan door iedereen bekeken worden.

Training: Export E-learning

Helaas is het vanwege contractuele afspraken sinds 30 juni 2020 niet meer mogelijk om de e-learning te volgen. Wel is het zo dat de inhoud van de e-learning omgeving is geexporteerd en in PDF vorm beschikbaar is gesteld in het Nederlands en Engels.

In deze documenten worden de verschillende rollen – toetsontwikkelaar, toetscoordinator en examinator – beschreven met voorbeelden en screenshots.

De Nederlandse versie: LINK-NL

De Engelse versie : LINK-ENG

Documenten, filmpjes en downloads

Als input en instructie voor Gradework is er de volgende documentatie beschikbaar:

Plagiaatoptie embargo Ouriginal en beschikbaar stellen plagiaatrapportage aan examencommissie: Plagiaatinfo

Instructiefilmpjes over verschillende onderdelen in Gradework:

Toetsontwikkelaar Maken van een beoordelingsformulier – Maken beoordelingsformulier
Toetsontwikkelaar Weging en scoring – Weging en scoring
Toetsontwikkelaar Toetsdefinitie aanmaken – Toetsdefinitie aanmaken

Toetscoördinator Toetsgroep klaarzetten – Toetsgroep klaarzetten
Toetscoördinator Toetsgroep beheren – Toetsgroep beheren

Inleveren door een student – Inleveren student

FAQ

De meest gestelde vragen over GradeWork vind je op FAQ.

Contact

Heb je vragen of wil je meer info over GradeWork , neem dan contact op via het GradeWork formulier .