Digitale Leeromgeving (DLO)

Urkund

Urkund is vanaf 1 oktober 2020 (de eerder gecommuniceerde datum van 1 augustus 2020) de plagiaatscanner van de HU. De plagiaatscanner helpt ons bij het controleren op originaliteit, of met andere woorden of er geen fraude is gepleegd. Daarnaast kan de plagiaat ook een formatief/ lerende functie hebben waarbij de student kan controleren of de juiste referenties zijn toegevoegd.

Geïntegreerde oplossing

Urkund zit geïntegreerd in onze toetssystemen. Vanuit OnStage en GradeWork wordt (bij selectie op plagiaat) automatisch gecontroleerd op plagiaat. Binnen Canvas is de integratie beschikbaar voor opleidingen die programmatisch toetsen in Canvas en formatieve doeleindes – alleen voor opleidingen die reeds plagiaat aan hebben staan in Canvas.

Super Users

Urkund heeft geen eigen super users. De super users / key users van de toetssystemen kunnen je verder helpen met vragen.

Bijlagen

Meer informatie

Inloggen

Inloggen gaat via de toetssystemen. De score van de scan komt in het systeem met daarbij een link naar het rapport.

Rapport

Het rapport van Urkund vertelt je waar de opvallendheden zijn gevonden.

Bijlagen