SDG’s in het onderwijs

Het SDG Huis, denkkader voor duurzaam onderwijs

Het SDG Huis dient als inspiratiebron en biedt een handvat waarmee de opleiding zelf aan de slag kan met de duurzame transitie. En het laat een samenhangend verhaal zien tussen alle onderdelen waarmee de opleiding een plan kan maken om duurzame ontwikkeling te verankeren.

Toelichting op het SDG Huis:

 • De externe kaders zijn richtinggevend voor de visie en het doel van de  instituutskaders
 • De HU kaders zijn voor alle opleidingen hetzelfde
 • Daarbij komen specifieke eisen vanuit het beroepenveld, de overkoepelende landelijke HBO organisatie.  Per domein kan wet- en regelgeving verschillen. Het instituut vertaalt deze in de transitievisie met strategische doelen.
 • De opleiding vertaalt de doelen naar duurzame leeruitkomsten.
 • De pilaren van het huis zijn de concrete uitwerkingen van de leeruitkomsten in de BOKS en de rijke leeromgeving.​ De pilaren zijn met elkaar verbonden. ​
 • Al het bovenstaande komt terug in de beoordeling​.
 • De basis van het huis is draagvlak bij docenten, studenten en MT, de beschikbare tijd en kennis. Dit is voor grote mate bepalend voor het transitietempo en is nodig voor input voor externe en interne kaders.

Voor duurzaam onderwijs is het nodig om vanuit de visie richting te geen via duurzaam beleid. Vervolgens voldoende draagvlak en bekwaamheid te creëren om dit beleid  te realiseren. Transitie van het onderwijs houdt in dat duurzaamheid een integraal onderdeel wordt van al het onderwijs. Daarbij begin je met verankering in de leeruitkomsten, doorwerkend in BOKS, opdrachten/projecten en de beoordeling.

 

Het SDG-Huis is primair bedoeld voor :

 • (Verander)managers: degenen die de verantwoordelijkheid dragen om de duurzame transitie voor elkaar te krijgen.
 • Docenten: zij gaan de duurzame visie en doelen vertalen naar het onderwijs.

Daarnaast zullen andere stakeholders meegenomen moeten worden bij de transitie naar duurzaam onderwijs:

 • Onderzoekers
 • Studenten
 • Opdrachtgevers/samenwerkingspartners uit het werkveld
 • Toekomstige generaties
 • De directe omgeving
 • De natuur