SDG’s in het onderwijs

Waarom SDG’s in het onderwijs?

De wereld verandert in hoog tempo:

Ecologische ontwikkelingen zoals klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, uitputting van grondstoffen, dreigende tekorten aan drinkwater, toenemende stikstof uitstoot maar ook uitbreiding van woningbouw ten kosten van de natuur leggen een druk op de toekomstige generaties.

Economisch is er een grens bereikt. De groei economie houdt geen stand. Dat betekent een brede transitie naar de betekenis economie. Verbruikseconomie verandert in circulaire economie. Fossiele brandstoffen moeten worden vervangen door duurzame energie. Enzovoort.

Maatschappelijke ontwikkelingen leiden tot groeiende welvaart- en kansenongelijkheid. Er is sprake van toenemende polarisatie in de samenleving.  Epidemieën/pandemie zijn van grote invloed op onze gezondheid en welbevinden.

Zonder een goede ecologie, geen maatschappij en zonder deze twee geen economie op langere termijn

Kortom er moet structureel wat gebeuren. De HU heeft met vele andere hogescholen het SDG charter ondertekend en heeft zich daarmee gecommitteerd om als HO-instelling bij te dragen aan de SDG’s, ook door middel van onderwijs.

Het onderwijs wil de vertaalslag maken van abstracte SDG’s naar implementatie in het curriculum van de opleiding. De vraag die daarbij wordt gesteld is: Wat betekent duurzame transitie voor mijn opleiding binnen de visie van het domein en van de HU?

De visie van de HU is gericht op een open, rechtvaardige en duurzame samenleving.  Daartoe leiden we studenten op als change agents die duurzame innovaties en transities aanjagen.