SDG’s in het onderwijs

Waar gaat de duurzame transitie over?

Het gaat over systeemverandering. Groei is niet meer leidend, maar meervoudige waarde-creatie die op de lange termijn leidt tot een duurzame en rechtvaardige samenleving voor toekomstige generaties.

En wat betekent dat voor het onderwijs?

  • De HU wil dat opleidingen duurzaam onderwijs geven.
  • Hierbij wordt duurzame ontwikkeling onderdeel van het persoonlijk en professioneel handelen van studenten en docenten.
  • Om dit te bereiken moet duurzame ontwikkeling een integraal onderdeel van het reguliere onderwijs zijn. Dus niet duurzaamheid alleen in een los vak of één minor.
  • De student is de change agent die de transitie teweegbrengt en wordt in zijn opleiding voor deze rol klaargestoomd.
  • Hoe deze transitie er precies uit ziet verschilt per opleiding.
  • Door duurzame ontwikkeling waar mogelijk te vervlechten in leeruitkomsten, de inhoud, competenties, opdrachten en de beoordeling wordt duurzaam handelen het nieuwe normaal.
  • SDGs worden niet altijd expliciet genoemd in (externe- & interne) kaders, maar de onderliggende duurzame waarden en uitdagingen wel. Deze vormen een goed uitgangspunt voor het instituut/opleiding. Deze waarden en uitdagingen liggen dichter bij de belevingswereld van de docenten en studenten dan de vaak abstracte SDGS.