SJD – Farhat Nawabi

Student Farhat heeft samen met een team van vier studenten en een docent de ethische avonturen georganiseerd voor de eerstejaars studenten van de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD).

“Samen met het team heb ik gebrainstormd over de invulling van de ethische avonturen, concrete plannen bedacht en dit vervolgens uitgevoerd. Het resultaat: drie unieke avonturen waarbij we de studenten bewust hebben gemaakt over actuele thema´s zoals discriminatie en vluchtelingen.”

Quote van de honoursstudent over wat het traject hem/haar heeft gebracht:

´Dit honoursprogramma was een verrijking van mijn kennis op organisatorisch vlak, maar ook inhoudelijk. Het gaf voldoening dat we de plannen ,die wij als team bedacht hadden, ook tot uitvoering hebben gebracht en dat het resultaat dan ook naar wens was.´

Wil je meer weten over deze honoursprestatie, kijk op www.huppeldepup.nl!