Finance & Control – aantal studenten

Cursusontwikkeling: honoursstudenten verbeteren het lesmateriaal van de HU, Microsoft en Noordhoff

(door Adesuwa Loomans)

Het afgelopen blok hebben tweedejaars honours studenten van de opleiding Finance & Control een mondeling praktijk oefententamen opgesteld voor het vak “Bedrijfsadministratie met Microsoft Dynamics software”. Daarnaast hadden de honours studenten een belangrijke rol bij het afnemen van het mondelinge praktijktentamen en adviseerde zij de docent bij de beoordeling. Het was een zeer bijzonder leerproces dat in samenwerking ging met de docenten Dr. Michiel van der Ven RT en Drs. Jan Kruit.
Het begon allemaal met onze rol als ”facilitator” waarbij we de docent tijdens de les assisteerden. Dit in het kader van een honours opdracht. De rol van facilitator houdt in dat wij, de facilitators, de stof van de lesweek voor de les al goed beheersen. Michiel van der Ven daarover: “Bij klassen van meer dan 30 studenten is het voor de docent alleen niet mogelijk om gedurende de Business Lab Sessions alle studenten die achter de PC zitten effectief te ondersteunen. Samen met de facilitators lukte dat wel. De facilitators waren uitstekend voorbereid. Dat is een compliment waard!” Al gauw bleek dat de honours studenten die facilitator waren meer uitdaging wilden en werden hun taken uitgebreid. Toen mochten de facilitators zelfs een proeftentamen opstellen en afnemen onder leiding van de desbetreffende docent. Dit gaf de studenten de mogelijkheid om zich goed op het echte tentamen voor te bereiden.
Het proeftentamen was zeer succesvol verlopen en naar aanleiding van het enthousiasme van zowel de medestudenten als de facilitators, hebben de docenten besloten om deze aanpak ook bij het officiële tentamen te gebruiken. Het concepttentamen dat de facilitators hadden opgesteld is met kleine aanpassingen door de docenten voor het echte tentamen overgenomen. Het bestond uit 150 vragen die de hele stof bestreken.
Met een dobbelsteen werd bij de start van het tentamen bepaald welke vragen zouden worden gesteld. Het grote verschil met het proeftentamen was de beoordeling: de facilitators die bij het tentamen een ondersteunende rol hadden mochten hun mening geven, en daar werd door de docenten goed naar geluisterd, maar de beoordeling vond uiteraard alleen door de docent plaats. Onze ervaring: de rol van een docent is nog niet zo makkelijk, zeker niet bij het organiseren en afnemen van een tentamen. We waren verrast te zien hoeveel energie in een passende beoordeling wordt gestopt en nog meer toen we de docent soms zagen twijfelen.
Tot slot heeft een groep van vijf honours studenten/facilitators de opgedane ervaringen en de daarbij horende feedback verwerkt in een workshop met de schrijvers van het cursusmateriaal, Coen Overgaag en Hans van der Hoeven. Beide Noordhoff hoofdauteurs zijn met de feedback naar uitgeverij Noordhoff en Microsoft gestapt om het cursusmateriaal te verbeteren. Leuk om daarbij toegevoegde waarde te leveren. Voor ons was het daarnaast een bijzondere ervaring het onderwijs van een andere kant te zien.