Toegang tot recht (inspiratie)

Toegang tot recht: wat houdt dat in?

Wat is toegang tot het recht en hoe verhoudt het zich tot verschillende maatschappelijke ontwikkelingen? Dat hebben HU- honoursstudenten in de module Toegang tot Recht (van het lectoraat Toegang tot het Recht en het Instituut voor Recht) onderzocht en samengebracht in een essaybundel. Een mooi voorbeeld van hoe het Lectoraat Toegang tot Recht haar kennis laat landen bij studenten en een groter publiek.

De essaybundel bestaat uit 10 essays waarin de volgende onderwerpen aan bod komen: ‘Een eerlijk proces’, ‘Sociaal advocatuur’, ‘Toegang tot recht in samenspel met de ZSM-aanpak’, ‘De verhouding tussen toegang tot recht en onafhankelijke cliëntenondersteuning’, ‘De rechtsongelijkheid van de verdachte ten opzichte van het Openbaar Ministerie lijkt onoverbrugbaar’ ‘Toegang tot recht en verschillen in machtsverhoudingen’, ‘Laaggeletterden en digitalisering’,  ‘Co-ouderschap en de Wmo’, ‘De engel des doods onterecht veroordeeld’. Het is een breed palet aan onderwerpen waarbij studenten kennis haalden uit de analyse, voorbereiding en hoorcolleges van de gastsprekers, contact met de praktijk maakten en samen de bundel maakten en redigeerden.

Studenten die de module succesvol afrondden ontvingen een honourssterverklaring voor  gedrevenheid. Ze hebben laten zien dat ze naast het reguliere programma extra activiteiten hebben verricht, die zijn onderschreven door Hogeschool Utrecht.

Interesse in deze honoursmodule? Neem contact op met coördinator Maartje Vermeulen.

Zie ook: