HRM – Rens de Wijs

Student Rens aan de opleiding Human Resource Management (HRM) ontwikkelde voor het Honours Programma Sociale Innovatie een training Leiderschap voor professionals in het werkveld.

“Het was voor mij het begin van grote stappen maken in mijn professionele ontwikkeling. Van achteruit leunen naar enthousiaste koploper.”