Inspiratie

Social Work – Roy leunen

Roy heeft twee jaar bestuurlijke ervaring als voorzitter van de opleidingscommissie Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH). Hij werkt mee aan de onderwijsinnovatie van het Instituut voor Social Work, zet zich in tegen stigmatisering van mensen met een psychische aandoening en pleit ervoor dat ervaringskennis een prominentere plek krijgt binnen de opleiding.

“In 2015 won ik de Honours inspiratieprijs Maatschappij & Recht en werd ik gekozen als Honoursstudent van het jaar. Een titel die ik met gepaste trots draag!”