Gender Equality

5 – Gendergelijkheid

VN-doel 5: Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes.

Hoewel sinds 1990 de positie van vrouwen en meisjes wereldwijd is verbeterd, krijgen zij in veel landen nog altijd te maken met discriminatie en geweld. Gendergelijkheid is naast een mensenrecht ook een noodzakelijke voorwaarde voor een vreedzame, welvarende en duurzame wereld. Dit betekent gelijke toegang tot onderwijs, gezondheidszorg, betaald werk en vertegenwoordiging in politieke en economische besluitvormingsprocessen voor vrouwen en meisjes.

Bekijk hieronder hoe Hogeschool Utrecht bijdraagt aan meer gendergelijkheid.

BEDRIJFSVOERING

ONDERWIJS

ONDERZOEK