Duurzame HU

SDG Community HU Samen Duurzaam

Wat is de SDG Community HU Samen Duurzaam?

De SDG Community HU Samen Duurzaam bestaat uit een groep enthousiaste pioniers binnen HU die impact (willen) maken. Zij verbinden één of meerdere VN-doelstellingen: Sustainable Development Goals (SDG’s) aan hun onderwijs of onderzoek op de HU. Deze ambassadeurs nemen een voortrekkersrol op zich en stimuleren duurzaam denken en handelen bij studenten en medewerkers van HU. Zowel studenten als medewerkers kunnen zich aansluiten bij de SDG Community.

Wil je deelnemen aan de SDG Community HU Samen Duurzaam?

Dat kan! Via onderstaande button word je eenvoudig lid van de SDG community HU Samen Duurzaam in onze MS Teams-omgeving. Daar kun je je laten inspireren door andere SDG ambassadeurs. Ook kun je zelf heel makkelijk verbinding leggen tussen je eigen projecten en thema’s en studenten en medewerkers van de HU. Zo bouwen we met elkaar aan een steeds groter wordende community.

Wat biedt de SDG Community HU Samen Duurzaam?

 • Publiciteit op social media HU.
 • Voor een aantal (max. 17) ambassadeurs wordt een kort promotiefilmpje dat wordt getoond onder de #EnWatDoeJij? In de filmpjes laten de ambassadeurs zien op welke wijze, met welke initiatieven ze impact maken op 1 (of meerdere) van de SDGs. De filmpjes worden volgens een vast, nog nader uit te werken format gemaakt en zijn te gebruiken voor social media en (in verkorte vorm) voor Netpresenter.
 • Profiel op Duurzaam Doen HU website.
 • Netwerk binnen HU. We organiseren aantal bijeenkomsten om de SDG-ambassadeurs (en andere geïnteresseerden) met elkaar kennis te laten maken en ervaringen te delen.
 • De mogelijkheid om workshops/masterclasses/minicolleges te verzorgen binnen themabijeenkomsten die aan de hand van de jaarkalender Duurzaamheid georganiseerd worden.

Wat vragen we van de SDG Community HU Samen Duurzaam leden?

 • Zichtbaar maken hoe je als ambassadeur je jouw professioneel handelen verbindt aan duurzaamheid.
 • Het actief promoten van de implementatie van de SDG’s binnen onderwijs, onderzoek en/of bedrijfsvoering van HU.
 • Actieve deelname aan SDG netwerkbijeenkomsten binnen HU.

Wat zijn de doelstellingen van de SDG community HU Samen Duurzaam?

 • Delen van kennis over/ervaringen in het werken aan SDG’s.
 • Verbindingen leggen tussen studenten en medewerkers op gebied van expertise in SDG’s.
 • Zichtbaar maken voor studenten, docenten en werkveldpartners op welke wijze studenten, medewerkers en alumni, in onze kenniscentra, instituten en diensten structureel impact maken op de SDG’s.

Wat zijn de 17 SDG doelstellingen?

SDG nederlands