Green Office

Missie & Visie
Green Office HU zet zich in om een duurzame toekomst te verankeren in het onderwijs en onderzoek van Hogeschool Utrecht, maar ook bij medewerkers en studenten van de HU. Dit doet Green Office door mensen te informeren, inspireren en te activeren.  Green Office streeft naar een onderwijsgemeenschap waarbij studenten en medewerkers samen werken aan een duurzame toekomst in economische, ecologische en sociale zin met de 17 sustainable development goals van de VN als uitgangspunt.

Ga voor meer informatie naar de website The Global Goals.

Strategie
Green Office HU biedt een platform aan studenten en medewerkers om informatie over te dragen op het gebied van duurzaamheid, de eigen duurzaamheidsambities van de HU waar te maken en samen te werken aan duurzaamheid.

Informeren

Green Office informeert de HU over het thema duurzaamheid via social media, bijeenkomsten, de website en mondelinge communicatie.

Inspireren

Duurzaamheid is een integraal thema binnen het onderwijs en onderzoek van de HU en van onze eigen bedrijfsvoering. Green Office verbindt en geeft toegang tot duurzaamheidsnetwerken. Bovendien stimuleert Green Office het persoonlijk duurzaam gedrag van medewerkers en studenten. De boodschap wordt door iedereen in het netwerk van Green Office uitgedragen.

Adviseren

Green Office activeert medewerkers en studenten om bijeenkomsten en projecten te organiseren rond het thema duurzaamheid. Het Green Office draagt ook een eigen duurzaamheidsagenda uit om op deze manier studenten en medewerkers te activeren.